Spredning af innovation

Få hjælp til at dele jeres innovative løsninger – eller genbruge andres erfaringer.

Kommuner, regioner og staten laver mange værdifulde og innovative løsninger.

CO-PI hjælper med at sprede løsningerne mellem de offentlige arbejdspladser.

Det gør vi ved at indsamle viden om innovationer og bringe innovationsaktive ledere, praktikere og konsulenter sammen.

Kontakt os og få hjælp til dit spredningsarbejde

Hvad er spredning af offentlig innovation?

Spredning handler om at dele og genbruge innovative løsninger. En innovation er spredt, når en løsning, der er udviklet, implementeret og har skabt værdi ét sted efterfølgende tages i brug og skaber værdi et nyt sted.

Løsningen kan enten kopieres direkte fra ét sted til et andet, den kan anvendes i en tilpasset form, eller den kan inspirere til ny udvikling et andet sted. Spredning er først sket, når løsningen er implementeret, og adfærden er ændret det nye sted.

Spredning kan ske på forskellige måder. Den kan ske (næsten) af sig selv – også kaldet spredning gennem diffusion. Her spredes innovationen løbende og ikke-planlagt. Omfang og hastighed afhænger blandt andet af innovationens karakter, af mængden af kommunikation om innovationen og af de mennesker, der tager innovationen til sig.

Innovationer, der er på mode og passer ind i eksisterende praksis, finder næsten gnidningsfrit vej fra arbejdsplads til arbejdsplads. Det er dog ikke sikkert, at værdien genskabes de nye steder, og innovationer, der bryder med det vante, sker sjældent på denne måde.

Spredning kan også foregå via relationer i fx netværk. Her hjælpes spredningen på vej af personlige møder, hvor den oprindelige innovation og erfaringerne bliver oversat og tilpasset til en ny kontekst. Det forudsætter tillidsfulde relationer og løbende dialog.

Endeligt kan innovationer spredes i åbne innovationsprocesser, hvor forskellige aktører samarbejder om at udvikle og skalere nye løsninger. Dette fører ofte til mere robuste løsninger, der giver større chance for spredning.

Hvordan kan du bruge CO-PI?

Skal du i gang med at dele jeres innovationer eller genbruge andres, kan du bruge CO-PI på flere måder.

CO-PI tilbyder sparring og oplæg, der fokuserer på, hvad der virker og ikke virker i spredningsarbejdet. 

Brug vores publikationer og hjælp dit spredningsarbejde på vej:

Hvorfor er spredning af innovation vigtigt?

  • Når vi genbruger andres løsninger, kan vi spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekten.
  • Når vi deler vores egne løsninger med andre, kan vi bruge de andres erfaringer med at tilpasse og implementere løsningen til at gøre vores egen løsning endnu bedre.
  • Alle får mere for skattekronerne når offentlige og private arbejdspladser hjælper hinanden med at skyde genvej til innovation, i stedet for parallelt at udvikle løsninger på de samme problemer.

Har du brug for hjælp eller sparring?

CO-PI er klar til at hjælpe dig med dit spredningsarbejde, fx i form af sparring og oplæg. Kontakt os, så vender vi retur hurtigst muligt.

-->