Hvad er innovative offentlige indkøb?

Innovative offentlige indkøb kan føre til nye løsninger – også på de store samfundsudfordringer.

Den offentlige sektor køber ind for omkring 400 milliarder kroner om året. Hvis blot en lille procentdel af disse indkøb er innovative, kan det blive en stor gevinst for samfundet.

Når innovative offentlige indkøb lykkes, kan de føre til nye løsninger både på komplekse samfundsudfordringer – og til at få lidt bedre løsninger til hverdagsopgaverne.

CO-PI understøtter innovative offentlige indkøb i alle faser fra innovation til udbud. Det gør vi blandt andet ved at udvikle ny viden og konkrete værktøjer.

Spørgsmål og svar om innovative offentlige indkøb:

Hvorfor er innovative offentlige indkøb vigtige?

Den offentlige sektor køber ind for mere end 400 milliarder kroner om året – alt fra bleer til broer. Samtidig står vi som samfund over for udfordringer, som er svære at løse inden for eksisterende rammer og umulige at løse for nogen aktør alene.

Det kalder på nye løsninger skabt i offentlig-privat samarbejde. Det gør potentialet i innovative offentlige indkøb enormt.

Det er langt fra alle indkøb, der er – eller skal være – innovative. Formålet med et indkøb er altid at dække et behov, om det så er at producere mad til børn i daginstitutioner eller overvåge vind- og vejrforhold. Nogle gange er det indlysende, at behovet kalder på en ny løsning. Andre gange betyder nye krav eller ønsker, at man bør kigge på nye løsninger eller tilpasning af eksisterende. Løsningen kan findes gennem et innovativt offentligt indkøb.

Procesmodel for innovative offentlige indkøb

Hvordan kan processen tilrettelægges, når man skal lave et innovativt offentlig indkøb? CO-PI har lavet en model, der rummer alle faser.

Materialer og værktøjer til innovative offentlige indkøb:

Når indkøb er innovative

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Samlede værktøjer til ledelsesforankring, planlægning af opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Læs mere og download

Finansiering af innovative offentlige indkøb i Europa

Kortlægning af europæiske cases og et diskussionsoplæg

Læs mere og download

Har du brug for hjælp eller sparring?

CO-PI er klar til at hjælpe dig med innovative offentlige indkøb, fx i form af sparring og oplæg. Kontakt os, så vender vi retur hurtigst muligt.