Når indkøb er innovative

Publiceret: 2023 | Forfatter: Rikke Thorlund Haahr, Marie Munch-Andersen og Ole Bech Lykkebo

Klimakrisen. Miljøproblemer. Arbejdskraftsudfordringer. Udfordringer, som er svære at løse inden for eksisterende rammer, og umulige at løse for nogen aktør alene.

Det kalder på nye løsninger skabt i offentlig-privat samarbejde.

Udgangspunktet er stærkt: Hele 83 procent af de offentlige arbejdspladser er innovative. En vigtig del af billedet er, at den offentlige sektor samarbejder med private virksomheder om hver sjette innovation. Det er med til at skabe højere kvalitet og effektivitet på de danske offentlige arbejdspladser.

Men der er stadig et uforløst potentiale:

Den offentlige sektor køber hvert år ind for mere end 400 mia. kr. hos private virksomheder – alt fra bleer til broer.

Skal indkøb være innovative, kræver det en stærkere bevågenhed og forankring hos både administrative og politiske ledelser. At skabe dén forandring kræver et stærkere, mere overbevisende vidensfundament. Vi må være nysgerrige både på nuancerne, processerne, problemerne og resultaterne. Vi må bevæge os fra de gode fortællinger til sikker kvantitativ viden. Det gør vi med denne publikation.

Det får du svar på:

  • Hvad innovative offentlige indkøb er – og hvordan processen for et innovativt offentligt indkøb kan tilrettelægges.
  • Hvor stor en andel af offentlige innovationer, der er baseret på innovative offentlige indkøb.
  • Hvilke værktøjer og 'håndtag', som understøtte innovation og nytænkning i udbud.

Innovationsbarometeret er udviklet i samarbejde mellem Center for Offentlig-Privat Innovation og Danmarks Statistik.

Bestil trykt version

Ønsker du den trykte version, kan du bestille den gratis ved at udfylde formularen herunder: