Hvad er innovation?

Innovation er at gøre noget nyt, som skaber værdi.

Video: Se Niels Jakobsen, kreativ partner i CO-PI, forklarer offentlig innovation på cirka to minutter.

Målet med innovation er at løse problemer eller opfylde behov.

Det kan ske gennem radikale forandringer eller ved gradvist at forbedre det, vi allerede har. 

Kernen i innovation er:

 • Problemløsning: Innovation er drevet af et behov for at tackle specifikke udfordringer og skabe forbedringer.
 • Anvendelse: En idé er ikke en innovation, før den fører til en ny løsning, der implementeres og bruges.
 • Værdi: Innovation skal altid føre til mærkbar forbedring og skabe værdi.

Hvad er offentlig innovation?

Hospitaler, plejehjem, børnehaver, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige arbejdspladser over hele landet indfører ofte innovative løsninger.

Offentlig innovation kan være nye eller væsentligt ændrede:

 • produkter
 • serviceydelser,
 • processer og organisationsformer eller
 • måder at kommunikere med omverdenen på.

 

Formålet er at forbedre eller nyskabe noget i den offentlige sektor, der skaber værdi for borgere, medarbejdere og samfundet.

Værdien af offentlig innovation kan have flere former:

 • indfrielse af politiske mål
 • stigende effektivitet
 • højere kvalitet
 • bedre borgerinddragelse
 • øget medarbejdertilfredshed

Innovation i offentlig-privat samarbejde

De store samfundsudfordringer – fx klimakrisen og den demografiske udvikling – kræver innovative løsninger, som skabes i tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

Offentlig-privat samarbejde om innovation vil derfor spille en afgørende rolle i de kommende års samfundsudvikling.

Offentlig-privat samarbejde om innovation er fordelagtigt for begge parter og for samfundet, da det åbner et innovationsrum, som ingen af de to sektorer ville kunne skabe alene.

Hver fjerde offentlige innovation er skabt i samspil med en privat virksomhed, viser tal fra Innovationsbarometeret.

Med 15.000 offentlige arbejdspladser er det ensbetydende med, at private virksomheder samlet set spiller en positiv rolle i flere tusinde offentlige innovationer. Vil du og din organisation selv i gang?

→ Få viden og gode råd til offentlig-privat innovationssamarbejde

💡 Gode eksempler på offentlig innovation

CO-PI har samlet mange eksempler på offentlig og offentlig-privat innovation. Både i kommunerne, regionerne og i staten – og på tværs.

Tag et kig på de gode cases og bliv klogere på, hvordan innovative løsninger kan se ud i praksis.

Innovation kan sagtens stjæles med stolthed

En offentlig arbejdsplads behøver ikke at opfinde noget unikt for at være innovativ. En innovation skal være ny for arbejdspladsen selv, men den må gerne være udviklet af andre.

Man må altså gerne genbruge eller lade sig inspirere.

 • 3 ud af 4 af de offentlige innovationer er enten inspireret af andres løsninger eller kopieret fra andre.
 • Faglige relationer eller netværk er den vigtigste inspirationskanal for innovationer, der er inspireret af andres løsninger eller en kopi.

→ Vil du dele eller genbruge innovation? Download Spredningsguiden

❓ Hvordan kan du arbejde med innovation?

Innovation er en faglighed med mange tilgange og metoder. Blandt de mest kendte er designtænkningadfærdsvidenskab og samskabelse.

På denne side kan du blive klogere på de vigtigste innovationstilgange, hvor eksperterne deler deres viden.

CO-PI har også samlet 20 vigtige værktøjer, du skal kende. De kan hjælpe dig i forskellige faser af dit innovationsarbejde – uanset om du er begynder, øvet eller ekspert.

Du kan også få vores 18 tips til dig, der vil skabe nye og bedre løsninger:

Hvor innovative er offentlige arbejdspladser?

Fire ud af fem offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i de seneste to år. Mange arbejdspladser har indført flere nye løsninger i samme periode.

Det viser den officielle statistik over innovation i den offentlige sektor – Innovationsbarometeret – som har CO-PI udgivet i samarbejde med Danmarks Statistik siden 2015.

De tusindvis af innovative løsninger på kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet – skoler, biblioteker, sygehuse, jobcentre, politistationer – skaber ofte flere typer af værdi på én gang. Fx både højere kvalitet og større borgerinddragelse.

Figuren viser, om arbejdspladsen har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads inden for de seneste to år indført nye eller væsentligt ændrede…” med underspørgsmålene ”produkter?”, ”serviceydelser?”, ”processer eller måder at organisere arbejdet på?” og ”måder at kommunikere med omverdenen på?”. Procentandelen, der har indført en innovation, er dem, der har svaret ”Ja” til mindst ét af de fire underspørgsmål. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.611.


Medarbejderne spiller en positiv rolle i 87 procent af de offentlige innovationer – enten ved at igangsætte og/eller fremme innovationerne.

Men medarbejderne er bestemt ikke de eneste aktører, der bidrager positivt til innovation i den offentlige sektor:

 • 59 procent af de offentlige innovationer spiller politikere eller lovgivning en positiv rolle i.
 • 57 procent af de offentlige innovationer sker i samspil med borgere.
 • 26 procent af af innovationerne i den offentlige sektor sker i samspil med private virksomheder.

Har du brug for ny viden, hjælp eller sparring?

Du kan altid kontakte os for sparring eller samarbejde om et konkret innovationsprojekt, du/I vil have vores faglige råd om: