Klimasten giver mindre risiko for oversvømmelser

Målgruppe: Borgere og andre, de færdes på veje, p-pladser mv. i kommunen

Årstal: 2019

Værdi

Klimastenen er en belægningssten, der har struktur som en svamp og kan optage regnvand. Den er med til at klimatilpasse byen ved at opsamle regnvand og genbruge regnvand. Den medvirker også til at forebygge overophedning af byen og skaber grønnere omgivelser, da der kan gro græs og løgplanter i og mellem stenene.

Før

Når det regner kraftigt, kan asfalterede veje, p-pladser og flisebelagte arealer bliver oversvømmet, fordi regnvandet ikke kan ledes væk hurtigt nok. Det kan blandt andet medføre oversvømmede kældre.

Nu

Frederiksberg Kommune har i samarbejde med virksomhederne Dines Jørgensen & Co. og Midtgaard A/S udviklet en ny belægningssten, som kaldes klimasten. Klimastenen har struktur som en svamp og kan optage regnvand. Klimastenen måler 30x30 cm, og en belægning med klimasten kan indeholde op til ni liter vand pr. kvadratmeter. Det opsamlede vand fordamper eller ledes ned i et underliggende bassin, som forsinker processen, inden regnvandet ender i kloakken. Foruden at medvirke til at klimatilpasse byen skaber klimastenen også grønnere omgivelser, da den er designet, så der kan gro græs og løgplanter i og mellem stenene. Vandindholdet i stenene skaber gode vækstbetingelser, da stenene langsomt afgiver vand til græs og planter, som dermed bliver robuste nok til at kunne modstå den slidtage, der er på arealerne. Klimastenen bruges som en trædeflise fx på p-pladser og andre arealer, hvor man ellers typisk ville opleve nedtrådt græs eller en ren asfalt- eller flisebelægning. Klimastenen har en stor robusthed og fungerer godt i forhold til både tilgængelighed og evnen til at holde græsset grønt. Klimastenen er i dag implementeret flere steder på Frederiksberg og vil også blive brugt i fremtidige anlægsprojekter i Frederiksberg. Andre kommuner viser ligeledes interesse for klimastenen.