Værktøjer til innovation

Gode værktøjer kan hjælpe dig i dit innovationsarbejde – uanset om du er begynder, øvet eller ekspert.

Hvordan deler og genbruger man nemmest innovation? Hvordan får man det bedste ud af et offentlig-privat innovationssamarbejde? Hvordan måler man innovationens værdi?

Der findes mange værktøjer, der kan hjælpe dig i dit innovationsarbejde.

Nogle er metode- og procesværktøjer, andre kan skabe overblik og inspiration.

Værktøjer kan hjælpe dig

CO-PI har selv udviklet en række værktøjer. Vi har også samlet andre, der er gode at kende for dig, som arbejder med innovation i den offentlige sektor – eller i offentlig-privat samarbejde.

I alt 20 vigtige værktøjer kan du finde på denne side. Fælles er, at de kan hjælpe dig i forskellige faser af dit innovationsarbejde – uanset om du er begynder, øvet eller ekspert.

Værktøjer fra CO-PI

CO-PI's skaleringsprocesser

Innovative offentlige indkøb: Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb er en metode indført af CO-PI, som samler flere offentlige aktører om én fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for. Målet er at gøre den offentlige efterspørgsel til motor for innovation.

Spredningsguiden

Spredning: CO-PI har udviklet Spredningsguiden for at hjælpe offentlige arbejdspladser med at dele egne innovationer og genbruge andres. Spredningsguiden er relevant for alle, der vil samarbejde om at oversætte en innovation fra én kontekst til en anden. Guiden indeholder seks faser med tilhørende værktøjer, som hjælper med at strukturere dialogen undervejs.

Grønspættebogen

Evaluering: CO-PI har lavet Grønspættebogen for at understøtte, at evaluering bliver enklere, mere overkommelig og attraktiv for innovationsaktive i den offentlige sektor. Grønspættebogen henvender sig til dig, som arbejder med innovation, og som gennem evaluering ønsker at kvalificere din innovation og vise dens værd. Målgruppen er ledere, konsulenter og praktikere.

Værktøjer til implementering

Implementering: CO-PI har udviklet to værktøjer, der kan hjælpe dig med at implementere din innovation. Værktøjerne hjælper med to forskellige aspekter af implementering – både når nye rutiner skal opbygges, og når noget skal afvikles for at gøre plads til at implementere innovation.

Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Innovative offentlige indkøb: CO-PI har produceret fire planlægningsværktøjer, der kan hjælpe dig, der arbejder med innovation i forbindelse med et offentligt indkøb eller udbud. Når du anvender værktøjerne, bliver du trinvist guidet gennem ledelsesforankring, planlægning i forbindelse med opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Innovationsbarometeret

Tal og fakta: CO-PI udgiver Innovationsbarometeret, den officielle statistik over innovation i den offentlige sektor. Innovationsbarometerets formål er at inspirere og skabe et solidt fundament for udviklingsarbejdet – brug det til at finde tal, fakta og gode eksempler.

Kort over innovationsenheder

Overblik: Vi ved, at innovation for alvor blomstrer, når vi arbejder sammen og lærer af hinanden. CO-PI har samlet enheder, labs og centre, der arbejder med offentlig innovation eller innovation i offentlig-privat samarbejde, for at gøre det nemt for jer, der arbejder med offentlig innovation at finde frem til hinanden og skabe et overblik over innovationslandskabet i Danmark.

De innovationsaktive arketyper

Arketyper: De innovationsaktive er en mangfoldig skare og kan ikke skæres over én kam. CO-PI har fået lavet en kvalitativ undersøgelse med interviews, servicerejser, associationskort, grand tours og etnografiske observationer. Ud af analysen af den omfattende mængde data træder et mønster frem, som har fået os til at opdele de innovationsaktive i otte arketypiske aktører.

MANDAT – spil om politisk ledelse

Ledelse af offentlig innovation: Er du kommunal- eller regionspolitiker, og er du optaget af at give offentlig innovation bedre vilkår hos jer? Så er MANDAT – Et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation noget for dig og dine folkevalgte kollegaer. MANDAT er et brætspil, der muliggør fælles læring om den politiske rolle og ledelse af offentlige innovationsprocesser.

De vigtigste innovationstilgange

Tilgange: Der findes mange tilgange til offentlig innovation. På CO-PI's hjemmeside deler eksperter deres viden om de mest udbredte af slagsen. Du kan læse om de forskellige metoder, hvordan de bliver brugt bedst, hvad man skal være opmærksom på, hvordan tilgangene kan skabe værdi og hvor du kan læse mere. Siden bliver løbende opdateret med nye tilgange.

Andres værktøjer

Har du brug for hjælp eller sparring?

CO-PI er klar til at hjælpe dig med dit innovationsarbejde, fx i form af sparring og oplæg. Kontakt os, så vender vi retur hurtigst muligt.