Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Publiceret: 2022 | Forfatter: Leverandørutviklingsprogrammet Norge, Center for Offentlig-Privat Innovation

CO-PI har produceret fire planlægningsværktøjer, der kan hjælpe dig, der arbejder med innovation i forbindelse med et offentligt indkøb eller udbud – fx i forbindelse med en skaleringsproces.

Når du anvender værktøjerne, bliver du trinvist guidet gennem ledelsesforankring, planlægning i forbindelse med opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Du kan enten printe værktøjerne i A3 og arbejde med dem analogt eller downloade en version, som du kan anvende digitalt.

Værktøjerne er inspirereret af det norske Leverandørutviklingsprogrammet (innovativeanskaffelser.no).

Hvad er der i pakken?

  • Ledelsesforankring er et værktøj til inddragelse af topledelse, mellemledelse og politisk ledelse gennem hele innovationsprocessen.
  • Planlægningsværktøj til opstart kan anvendes til at sætte mål for en proces, beskrive strategier, identificere rammer, barrierer og ressourcer.
  • Behovskortlægning kan anvendes til en analyse af aktører, risici og forskellige behov. Print evt. side 2 Arketyper i flere eksemplarer.
  • Værktøjet for markedsdialog kan støtte dig i planlægningen af dialog med leverandører både i forberedelsesfasen, undervejs og i forhold til at samle op på dialogen efterfølgende.

Har du spørgsmål til værktøjerne, så kontakt chefkonsulent Rikke Thorlund Haahr på telefon 20 51 73 43 eller mail: [email protected].

Vi vil også meget gerne have en tilbagemelding på dine erfaringer med at bruge værktøjerne.