Plastaffald fra hospital bliver til nye møbler

Målgruppe: Medarbejdere og ledere på hospitaler

Årstal: 2018

Værdi

Størstedelen af hospitalernes klimaaftryk kommer fra forbrug og tjenesteydelser, fx gennem de store mængder plastaffald, som hospitalerne producerer. Regionshospitalet Randers har siden 2018 sorteret plast, først fra køkkenerne og rengøringen, nu også delvist fra afdelingerne. Plasten fra køkkenerne er genanvendt hos en lokal virksomhed, hvor der i 2020 blev indkøbt 700 stole produceret af sorteret plast fra hospitalet og Randers Kommune.

Før

Før 2018 blev plast fra Regionshospitalet brændt sammen med dagrenovation og ikke genbrugt. Affaldsbekendtgørelsen rammesætter, at alle virksomheder med CVR-nummer kan få hentet dagrenovation af kommunen, men frasorteret plast må ikke hentes af kommunen, da det har en markedsværdi, som er stigende. Et nyt affaldsdirektiv var på vej fra EU, som tydeliggjorde, at der var behov for bedre affaldssortering, men også for at finde genanvendelsesmuligheder til det meget plastaffald hospitaler producerer.

Nu

Løsningen er skabt i samarbejde med en lokal virksomhed, som er ekspert i anvendelse af post-consumer plastaffald, der er sværere at genanvende end industrielt plastaffald. I første omgang er plast fra køkkenerne og dele af rengøringsområdet på hospitalet sorteret i en separat container. Herigennem fik Regionshospitalet viden om, hvilket plastaffald der kan genanvendes, og skabt nye processer for sortering af de plasttyper.

Senest er hospitalet, som det eneste i Danmark, også begyndt at sortere tre-fire plasttyper fra afdelingerne, dette genanvendes til et andet formål. Der har hele tiden været fokus på ikke alene at sortere, men også sikre genanvendelse af høj værdi. I forbindelse med COVID-19 opstod behovet for hospitalsmøbler, som ikke var stofbelagte og kunne afsprittes.

I samarbejde med en lokal virksomhed blev plastaffaldet fra hospitalet kombineret med plastaffald fra Randers Kommune og genanvendt til produktion af 700 nye stole, som Randers Regionshospital har indkøbt til 1.000 kr. stykket. Stolene er produceret af 3,4 kg plast pr. styk fordelt på 75 procent genbrugsplast, 20 procent glasfibre og 5 procent farvepigment. Løsningen understøtter indfrielsen af nationale klimamålsætninger og den nyligt politisk vedtagne bæredygtighedsstrategi i Region Midtjylland.