Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Publiceret: 2021 | Forfatter: Ole Bech Lykkebo, Julie Munk, Rikke Thorlund Haahr, Marie Munch-Andersen, Jan Aagaard

Innovationsaktiviteten i den offentlige sektor er høj. 81 procent af de offentlige arbejdspladser er innovative. En vigtig årsag er, at den offentlige sektor ofte samarbejder med private aktører om innovationerne. Hver fjerde offentlige innovation er skabt i samspil med en privat virksomhed.

Løs problemet sammen. Det gør mange offentlige arbejdspladser og private virksomheder allerede – og det lykkes ofte. Det viser 3. udgave af Innovationsbarometeret, og denne publikation sætter fokus på vigtigheden af samarbejdet. 

Det får du svar på:

  • Hvordan og hvornår private virksomheder spiller en rolle i det offentlige innovationsarbejde
  • Hvordan og hvorfor innovationssamarbejde med virksomhederne adskiller sig fra andre offentlige innovationer
  • Hvilke potentialer offentligt-privat innovationssamarbejde rummer
  • Hvordan man kan skabe større volumen og innovationshøjde i offentlige indkøb med den fællesoffentlige skaleringsmodel

Innovationsbarometeret er udviklet i samarbejde mellem Center for Offentlig-Privat Innovation og Danmarks Statistik.

Bestil trykt version

Ønsker du den trykte version, kan du bestille den gratis ved at udfylde formularen herunder: