Digitalt tilsyn skaber tryghed og frigiver tid

Målgruppe: SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere på plejecentre

Årstal: 2023

Værdi

En digital assistent baseret på AI- og sensorteknologi oversætter kamerabilleder fra plejeboliger til tekst og animationer på personalets enheder. Medarbejderne får dermed besked med det samme, hvis beboerne fx er urolige eller er ved at falde ud af sengen om natten. Det giver tryghed for de ældre og hjælper personalet til at prioritere deres tid.

Før

Ældreområdet har udfordringer med at rekruttere og fastholde personale. Personalet på plejehjem bruger på nattevagter blandt andet tid på se til beboere og tjekke, at fx demente beboerne ikke er urolige og i fare for at falde ud af sengen, skade sig selv eller bevæge sig ud. De fysiske tilsyn er nødvendige for at skabe tryghed, men kan også være forstyrrende for borgerens nattesøvn.

Nu

En lille sensor med kamera monteret i beboeres boliger på plejehjem omsætter ved hjælp af kunstig intelligens kameraobservationer til tekst og animation i en app på personalets telefoner eller andre enheder. Systemet reagerer på bevægelsesmønstre og gør personalet i stand til at skride hurtigt ind om natten, hvis beboere er i fare for fx at falde ud af sengen eller er urolige. Løsningen hjælper personalet til at prioritere deres tid og ressourcer dér, hvor det giver mest mening. Det digitale tilsyn skaber øget tryghed for de ældre uden at forstyrre unødigt. Løsningen hjælper blandt andet til at forebygge fald, og den kan også bruges til at se indikationer på fx urinvejsinfektioner, hvis en dement borger hyppigt går på toilettet om natten. Løsningen giver kommunen adgang til data, som blandt andet kan bruges til at måle effekten af forskellige tiltag. Teknologien anonymiserer de indsamlede videodata og beskytter derved borgernes privatliv. Næstved Kommune har som den første kommune taget teknologien i brug. Kommunen har testet og implementeret løsningen på et ældrecenter og er i gang med at udbrede den til andre ældrecentre i kommunen. Løsningen vandt Digitaliseringsprisen – Innovationsprisen 2023.