Samarbejde om inkontinens førte til spredning af redskab: At skabe innovation handler om at dele alt det, du er fan af!

At skabe innovation er at spille hinanden gode fx ved at sige: "Hey du – med mit kendskab til dit projekt, så tror jeg, at den viden, jeg har fået, kan være toprelevant også for dig. Jeg tilbyder fem minutters sparring, når du engang har tid."

Billede: Kristoffer Gottlieb, der er konsulent i Digitalisering og Hverdagsteknologi i Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune, kan slet ikke lade være med at dele nye gode ideer, viden og redskaber med kollegerne.

"Jeg er fan af personaer!"

Udsagnet kommer fra Kristoffer Gottlieb, der er konsulent i Digitalisering og Hverdagsteknologi i Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune – og indehaver af en 'ja-hat' og den uofficielle titel 'innovationsildsjæl'. 

For ham handler innovationsarbejde om at være nysgerrig og dele alt det, man er fan af. 

At innovere er at dele

Kristoffer Gottlieb har fx selv sat handling bag ordene, da han for et par måneder siden videregav et innovationsredskab til kollegaen Katrine Cortnum-Fly. 

Hun er projektleder på et Living Lab projekt på Kommunens midlertidige rehabiliteringspladser Kildegården. 

Kristoffer Gottlieb delte en beskrivelse af fire personaer, som han fik kendskab til i skaleringsprocessen ’Sammen om løsninger til inkontinens’ – CO-PI’s skaleringsproces, hvor Gladsaxe Kommune sammen med fire andre kommuner samarbejder om at finde nye og bedre løsninger til inkontinens.

Blik for kompleksitet

I innovationsprocessen med CO-PI blev han og de andre deltagere i skaleringsprocessen præsenteret for fire typer af plejehjemsbeboere med forskellige behov for kontinenspleje. 

De var blevet til ud fra et feltarbejde på tre plejehjem over tre døgn i forskellige dele af landet for at afdække hverdagens kontinenspleje fra et borgernært perspektiv og fra medarbejdernes vinkel. 

Og herved fik Kristoffer Gottlieb øjnene op for, at det er nyttigt at bruge personaer til at forstå og få sat ord på borgeres vidt forskellige og også meget komplekse behov.   

Det har været fedt at blive løftet fagligt på det, jeg ikke selv er ekspert inden for. Det er her, der skabes et potentiale for noget nyt og innovativt. Inden samarbejdet og mit indblik i personaerne havde jeg et mere sammenblandet behovsbillede.

Kristoffer Gottlieb, konsulent Gladsaxe Kommune
Kristoffer Gottlieb har delt innovationsredskabet personaer med kollegaen Katrine Cortnum-Fly, som er projektleder på et Living Lab projekt på kommunens midlertidige rehabiliteringspladser Kildegården.

Værdifuldt at deltage i skaleringsproces

Kristoffer Gottlieb forklarer, at samarbejdet i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' har givet ham og organisationen meget:

"Jeg synes, det har tilført præcision, tempo og styrke til alle processer at være med i skaleringsprocessen. Jeg kender i forvejen ledere på plejecentre og deres specialister inden for kontinenspleje. Men jeg kender ikke udbudslovens mange detaljer og mange muligheder for udbud af forskellige typer og proces og strategi i forhold til udbud – det er jeg blevet klogere på."

Frem for at være en enmandshær har deltagerne i skaleringsprocessen haft mulighed for at supplere hinanden i at indsamle viden om behovene, vurderer han og fortsætter: 

"Det har været fedt at blive løftet fagligt på det, jeg ikke selv er ekspert inden for. Det er her, der bliver skabt et potentiale for noget nyt og innovativt. Inden samarbejdet og mit indblik i personaerne havde jeg et mere sammenblandet behovsbillede." 

Læs mere om personaer: Nye løsninger til inkontinens: Vi er nødt til at forstå borgerne for at udvikle løsninger, der passer til dem

Video: Se konsulent Kristoffer Gottlieb fortælle om, hvad skaleringsprocessen 'Sammen om inkontinens' har betyder for ham.

Forstå arketyper

Særligt arbejdet med personaer i skaleringsprocessen var en ’aha-oplevelse’ for Kristoffer Gottlieb.

Han forklarer, at det er afgørende for kommunen – som professionelle varetagere af en velfærdsydelse som ældrepleje – at forstå borgerne og medarbejderne for at kunne udvikle løsninger, som passer til netop dem.

"Idet jeg fik hjælp til at få det inddelt i personaer, blev det pludselig tydeligt, hvorfor teknologi kan afhjælpe hos nogle borgere med visse behov – men ikke andre, fordi de har andre behov." 

Delte redskab på tavlemøde

Kristoffer Gottlieb hang derfor et kort op på kontoret med et koordinatsystem, der viste personaerne Harald, Inga, Tom og Britt. De fire personaer, der beskriver beboere i plejebolig med forskellige plejebehov, er udviklet i CO-PI's skaleringsproces for at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger til ældre med inkontinens.  

"Jeg har fortalt om personerne på afdelingens tavlemøde, hvor vi orienterer om igangværende tværgående projekter i SSF, og jeg har hængt behovsbillede, plakater med videre op på teamets opslagstavle. Det føles rigtigt at kunne spille hinanden gode," siger Kristoffer Gottlieb.

Han håbede, at kollegaen Katrine Cortnum-Fly ville få glæde af den indsigt, han selv havde fået i personaer som redskab i en indledende fase af et offentlig-privat samarbejde om innovation: 

"Jeg vidste, at Katrine også arbejder med behovsudredning og deltagende observation. Hun brugte inspirationen til at udvikle fire personaer, som hun fik verificeret på to workshops med 15 medarbejdere fra kommunens midlertidige rehabiliteringspladser - Kildegården, hvor der som en del af et offentlig-privat innovationssamarbejde er etableret et Living Lab."

Persona til servicedesign

Og Katrine Cortnum-Fly er enig med Kristoffer Gottlieb i, at redskabet er velegnet. Set med hendes øjne er det yderst nyttigt i relation til servicedesign.

"Mit arbejde med at udvikle fire typer personaer, der beskriver de borgere, som er på de midlertidige rehabiliteringspladser, har givet os konkrete og brugbare ord samt forståelser for målgruppen – og den kompleksitet, der er forbundet med pleje- og rehabiliteringsarbejdet i denne forbindelse, som Kildegården arbejder med i hverdagen," fortæller hun og tilføjer:

"Vi har fået skabt et nuanceret og alligevel præcist billede af hele den kontekst med borgere og behov i praksis, som de nye teknologiske løsninger, der udvikles, skal testes i og passe ind i, så de er værdiskabende i praksis for både borgere og medarbejdere. Samtidig har vi fået et sprog til at gå i dialog med virksomhederne om den virkelighed, som løsningerne skal tilpasses til."  

Samler flere om én fælles udfordring

Fem kommuner deltager i skaleringsprocessen ’Sammen om løsninger til inkontinens’, som skal føre til fælles nye krav til markedet: Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Hjørring Kommune, Hillerød Kommune og Gladsaxe Kommune.

Hvorfor er det vigtigt? 

Der er et stort potentiale i at arbejde med inkontinens. Problemet er størst blandt ældre i plejebolig, hvor hver anden beboer lider af inkontinens.

For mange borgere vil løsningen være brug af bleer. De påvirker borgernes velbefindende og oplevelse af værdighed, og i gennemsnit bruger plejepersonalet en fjerdedel af deres tid på inkontinenspleje – med fysisk nedslidning til følge.

Endelig er der en miljø- og klimamæssig belastning ved produktion og afskaffelse af bleer.

Se projektsiden: Sammen om løsninger til inkontinens

CO-PI har arbejdet med skaleringsprocesser siden 2022. Metoden handler om at samle flere offentlige organisationer om én fælles udfordring – fra fælles behovsudforskning til fælles hensigtserklæring.

På den måde bliver det mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Kristoffer Gottlieb
Konsulent, Digitalisering og Hverdagsteknologi i Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune 

Telefonnummer: 39 57 56 92 | Mail: [email protected]