Nye tal: Det offentlige er for dårlige til at evaluere nye løsninger

Kun fire ud af 10 innovationer i den offentlige sektor er evalueret – heraf er en fjerdedel kun baseret på egne faglige vurderinger. Det går ud over spredningen af de gode løsninger.

Billede: CO-PI udgiver i dag ny viden om evaluering i publikationen 'Find værdien, styrk fortællingen – evaluering af offentlig innovation'.

Det står skidt til med den offentlige sektors evne til at evaluere nye løsninger.

Det viser nye tal fra Innovationsbarometeret – den nationale statistik over offentlig innovation, som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) udarbejder sammen med Danmarks Statistik.

Kun fire ud af 10 offentlige innovationer er evalueret. Heraf er en fjerdedel udelukkende baseret på egne faglige vurderinger hos dem, der har udviklet løsningen.

Læs også: 6 gode råd til evaluering af innovation

Uden evaluering bliver spredning sværere

Når de nye løsninger ikke bliver evalueret, går vi både glip af brugbar viden om løsningernes værdi – og spredningen af de gode løsninger bliver sværere.

"I et så modent innovationsland som Danmark er det simpelthen ikke godt nok, at det stadig halter så meget med evaluering. Der er et kæmpe uudnyttet potentiale i at lave ikke kun flere, men også bedre evalueringer af innovation. Ellers går vi glip af værdifuld viden og svækker grundlaget for deling og genbrug på tværs af den offentlige sektor," siger Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.

Hun understreger, at billedet ikke er bedre for innovation skabt i offentlig-privat samarbejde:

"Man skulle tro, at innovation skabt i samarbejder mellem offentlig og privat sektor havde en højere evalueringsrate, fordi begge må have en interesse i at dokumentere værdien af innovationen og innovationsarbejdet. Men sådan ser det ikke ud. Også her er der barrierer og rammer, vi skal have arbejdet med," siger Lene Krogh Jeppesen.

Læs også: Guide: Hvordan evaluerer du bedst din nye løsning?

Behov for flere og bedre evalueringer

Ifølge tal fra Innovationsbarometeret er evalueringer, som udelukkende er baseret på egne faglige vurderinger – frem for undersøgelser blandt fx medarbejdere, borgere og virksomheder – stort set ikke bedre end slet ikke at lave en evaluering.

Derfor er der behov for fokus på både at lave flere og bedre evalueringer:

"Vi har længere turneret med budskabet om, at når vi evaluerer, skal vi altså også bevæge os ud og få data fra de borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og medarbejdere, der er berørt af den nye løsning, vi har implementeret. Det er altså ikke så farligt, og man bliver gevaldigt klogere af at undersøge værdien af innovationen blandt andre," siger Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.

De nye tal offentliggøres i dag – sammen med tips, tricks og støtte til at komme godt i gang med at evaluere innovation – i publikationen 'Find værdien, styrk fortællingen – evaluering af offentlig innovation'.

Download den nye publikation:

Find værdien, styrk fortællingen – evaluering af offentlig innovation

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

FEM HURTIGE OM EVALUERING AF OFFENTLIG INNOVATION

1. Fire ud af 10 (39 pct.) af de offentlige innovationer er evalueret.

2. Innovationer evalueres oftest, når de er den første af sin slags.

3. En fjerdedel af evalueringer (28 pct.) baserer sig udelukkende på arbejdspladsens egne faglige vurderinger.

4. Formålet med evaluering er oftest læring til forbedring af indsatsen (80 pct.)

5. Evaluerede innovationer forsøges oftere delt med andre.

Kilde: Find værdien, styrk fortællingen – evaluering af offentlig innovation

OM OFFENTLIG INNOVATION

- Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men kan være brugt af andre.

- Innovation kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, organisationsformer og processer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

- Værdien af offentlig innovation kan have flere former: indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati eller øget medarbejdertilfredshed.

- Otte ud af ti offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019, viser Innovationsbarometeret.

- Innovationsbarometeret er den officielle statistik over offentlig innovation. Statistikken bliver lavet i samarbejde mellem Center for Offentlig Innovation og Danmarks Statistik.

Læs mere om offentlig innovation

Figurer til download:

Figur: Fire ud af 10 offentlige innovationer er blevet evalueret internt eller med ekstern bistand.
Figur: Evaluering af offentlig innovation er ofte baseret på arbejdspladsens egne faglige vurderinger.