Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Vi går sammen i en skaleringsproces for innovative offentlige indkøb med målet om at udvikle efterspørgslen på emissionsfrie arbejdsmaskiner. Vil I være med?

Grafik med partneres logo

Hvorfor er det vigtigt? 

Potentialet for CO₂-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser er stort. For eksempel er udledningen fra arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

Omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner reducerer samtidig gener fra støj- og luftforurening, forbedrer arbejdsmiljø samt miljøet for omkringboende og forbipasserende.

Københavns Kommune, Metroselskabet, Aalborg Kommune og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) har derfor igangsat en skaleringsproces for offentlige innovative indkøb. Her er målet at udvikle efterspørgslen af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner og sikre fremtidens bæredygtige løsninger.

Læs om CO-PI's proces for skalering af innovative indkøb

Book et sparringsmøde

Er du bygherre og har supplerende spørgsmål til TCO-værktøjet for emissionsfrie maskiner, eller ønsker du sparring om, hvordan værktøjet kan give din bygherreorganisation nye muligheder, så book et individuelt sparringsmøde med CO-PI.

Skal I med? 

Skaleringsprocessen samler offentlige bygherrer om fælles markedsdialog med de private leverandører.

Jo flere offentlige bygherrer vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger. Alle offentlige aktører, der ønsker at eller allerede arbejder med at omstille til emissionsfrie arbejdsmaskiner, kan løbende blive en del af skaleringsprocessen.

Sammen kan offentlige bygherrer: 

 • Dele viden og formulere de fælles udfordringer vi har, når vi vil omstille til emissionsfrie arbejdsmaskiner. 
 • Gå til markedet med skala bag vores behov. 
 • Reducere transaktionsomkostninger ved at udvikle nye løsninger. 

Vil du høre mere, så kontakt:

 • Julie Munk, seniorprojektleder, CO-PI:
  jmu@co-pi.dk, tlf. 61 81 31 09
 • Lærke Møller, seniorprojektleder, CO-PI:
  lms@co-pi.dk, tlf. 61 81 27 77

Det siger to af partnerne om samarbejdet:

Borgmester i Frederiksberg Kommune, Michael Vindfeldt (S):

"For Frederiksberg er arbejdet med at sikre klima, bæredygtighed og miljø centralt. Vi har en ambitiøs klimaplan, og vi er Danmarks elbil-by nr. 1. I forlængelse heraf er det naturligt for os at fokusere på emissionsfri arbejdsmaskiner, og derfor deltager vi også i skaleringsprocessen."

Vejdirektoratet, områdechef, Helle Lange:

"Vejdirektoratet er meget interesseret i at undersøge mulighederne for i højere grad end i dag at gøre brug af eldrevet materiel på vores mange byggepladser. Begynder vi at stille krav om brug af eldrevet materiel i større omfang end i dag, vil det være en fordel for både os og entreprenørerne, når flere større offentlige bygherrer stiller ensartede krav."

Læs de nye partneres forventninger til samarbejdet (Nyhed) 

Status og tidslinje

Kommende: Bygherreworkshop med erfaringsopsamling fra konkrete projekter, TCO-beregninger og næste skridt frem mod hensigtserklæringen. 

Aktuelt: Individuelle sparringsforløb.

 • Marts 2023:
  Regional markedsdialog i Aalborg samt online dialogmøder med behovsejere. 
 • November 2022:
  Bygherreworkshop 2.
 • Juni 2022:
  Workshop om bygherrebehov og emissionsfrie arbejdsmaskiner den 8. juni kl. 12.00-16.00.
  Digitalt informationsmøde om skaleringsprocessen den 14. juni kl. 15.15-16.00. 
  Se oplæggene fra informationsmødet
 • Maj 2022:
  Offentlige bygherrer inviteres ind i skaleringsprocessen.
  Behovskortlægning igangsættes.
 • April 2022:
  Projektorganisering. Københavns Kommune, Metroselskabet, Aalborg Kommune og CO-PI indgår aftale om at igangsætte en skaleringsproces.

Partnere 

 • Vejdirektoratet, Aarhus Havn, Middelfart Kommune, Esbjerg Kommune, Frederiksberg Kommune, Aalborg Forsyning: Deltager i og bidrager til skaleringsprocessen med egne erfaringer og ressourcer i arbejdet med omstille til emissionsfrie arbejdsmaskiner.
 • Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune: Bidrager i rollen som behovsejere.
 • Gate 21 og WE BUILD DENMARK: Skaleringspartnere og arbejder sammen med CO-PI om at engagere offentlige bygherrer og private leverandører i processen.
 • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI): Ansvarlig for at proceslede og facilitere den fællesoffentlige skaleringsproces.

Der vil løbende blive inddraget rådgivere, videnspartnere og relevante markedsaktører.

Nyt offentlig-privat samarbejde skal føre til emissionsfrie arbejdsmaskiner (Pressemeddelelse)

-->