Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

En skaleringsproces for innovative offentlige indkøb.

Beskrivelse af udfordringen

Der er et stort potentiale for CO₂-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. For eksempel er udledningen fra arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

Omstillingen til emissionsfrie arbejdsmaskiner reducerer samtidig gener fra støj- og luftforurening, forbedrer arbejdsmiljø samt miljøet for omkringboende og forbipasserende.

Derfor inviterer Københavns Kommune, Metroselskabet, Aalborg Kommune og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) offentlige bygge- og anlægsaktører til at gå sammen i en skaleringsproces for at udvikle efterspørgslen af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner.

Status og tidslinje

 • April 2022:
  Projektorganisering. Københavns Kommune, Metroselskabet, Aalborg Kommune og CO-PI indgår aftale om at igangsætte en skaleringsproces.
 • Maj 2022:
  Offentlige bygherrer inviteres ind i skaleringsprocessen.
  Behovskortlægning igangsættes.
 • Juni 2022:
  Workshop om bygherrebehov og emissionsfrie arbejdsmaskiner den 8. juni kl. 12.00-16.00.
  Digitalt informationsmøde om skaleringsprocessen den 14. juni kl. 15.15-16.00. 
  Se oplæggene fra informationsmødet

Dokumenter

Invitation til skaleringsprocessen (PDF)

Bag indsatsen står

 • Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune: Bidrager i rollen som behovsejere (offentlige bygherrer).
 • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI): Ansvarlig for at proceslede og facilitere den fællesoffentlige skaleringsproces.
 • Den grønne partnerskabsorganisation Gate 21 og den nationale erhvervs- og innovationsklynge for byggeri og anlæg, WE BUILD DENMARK, er skaleringspartnere.

Der vil løbende blive inddraget rådgivere, videnspartnere og relevante markedsaktører.

Vil du høre mere, så kontakt:

 • Julie Munk, innovationskonsulent, CO-PI:
  jmu@co-pi.dk, tlf. 61 81 31 09
 • Lærke Møller, innovationskonsulent, CO-PI:
  lms@co-pi.dk, tlf. 61 81 27 77

Fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

Danmark har et væsentligt potentiale for at øge innovationseffekten af de 380 mia. kr., som årligt anvendes til offentlige indkøb, så de offentlige investeringer i højere grad bidrager til løsning af komplekse samfundsudfordringer. Mens det er let at finde enighed om potentialet i offentlige investeringer, er det sværere at finde praktiske veje til at nå målet. Med fællesoffentlige skaleringsprocesser arbejder flere offentlige organisationer sammen og er i løbende dialog med markedet.

Processen har særligt to afgørende faktorer: volumen blandt indkøbere og skærpet behovsafklaring. Processen samler aktører og skaber synergi og udvikling fra den spæde første fælles nysgerrighed og hele vejen frem til en samlet hensigtserklæring om nye udbudskrav.

Den fællesoffentlige skaleringsproces er desuden kendetegnet ved, at den er initieret, faciliteret og drevet af CO-PI, der ikke alene bringer de offentlige aktører sammen, men også inddrager andre projekt, skalerings- og videnspartnere undervejs i processen, samt har ansvar for at inddrage og skabe samarbejde med private aktører i processen.