Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner

Publiceret: 2023 | Forfatter: EY for CO-PI

Analysen stiller spørgsmålet: Hvordan ser det samfundsøkonomiske regnestykke ud, hvis vi gennemfører en hurtig, fuld omstilling, hvor alle arbejdsmaskiner, små som store, er eldrevne allerede i 2028?

Det er bestemt ikke en fremskrivning af den nuværende trend. Det er derimod en samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af et markant grønt gearskifte, hvor mange bygherrer og leverandører vælger at handle samtidig og dermed til sammen skaber skala i omstillingen.

Analysen viser også, hvor det er samfundsøkonomisk mest rentabelt at gå hurtigt i gang: I tætbefolkede områder, hvor luft- og støjgevinsterne kommer mange til gode. Samt i projekter der anvender mindre el-maskiner, som allerede er på markedet.

Der zoomes ind på tre konkrete bygge- og anlægscases: et sundhedshus i Aalborg, udskiftning af vandledningerne i et villakvarter i Holte og et skybrudssikringsprojekt i København.

Analysen er foretaget af EY for CO-PI i regi af skaleringsprocessen Sammen om Emissionsfrie Arbejdsmaskiner, der er et partnerskab mellem 18 offentlige bygherrer, CO-PI, Gate21 og WeBuildDenmark.

→ Du kan downloade den fulde analyse med alle beregninger her

Det får du svar på:

  • Hvordan ser det samfundsøkonomiske regnestykke ud, hvis der gennemføres omstilling, hvor alle arbejdsmaskiner eldrevne allerede i 2028?
  • Hvor kan bedst betale sig at starte omstillingen
  • Hvilke gevinster ses i forhold til luftforurening, støjgener og udledning af CO₂.