Offentlig innovation i coronaens tegn: Læringen kalder

Hvordan har corona påvirket offentlig innovation på godt og ondt? Og hvad kan vi lære af krisen? Ny rapport fra CO-PI samler otte indsigter fra perioden og tre læringer til fremtidigt innovationsarbejde.

Med coronakrisen i marts 2020 kom et behov for hurtigt at finde innovative løsninger, der gjorde det muligt at holde samfundet kørende på trods af nedlukninger og ændrede vilkår.

Krisen ændrede også på rammerne for det offentlige innovationsarbejde - særligt på hastighed, mod og samarbejdsvillighed.

CO-PI har i den toårige periode med corona indsamlet viden om pandemiens påvirkning på det offentlige innovationsarbejde.

I en ny rapport har vi på baggrund af otte indsigter samlet tre læringspunkter, der er særligt relevante post-corona. Derudover indeholder den korte rapport en samtalemenu, eksempler på coronainnovationer samt artikler udgivet af CO-PI i perioden. 

Offentlig innovation i coronaens tegn: Hvad tager vi med os, og hvad lægger vi bag os?

En rapport om coronakrisens påvirkning på offentlig innovation.

Læs mere og download

Store ændringer i innovationsarbejdet

Chefkonsulent i CO-PI, Lene Krogh Jeppesen har under nedlukningerne talt med og interviewet innovationsaktive i den offentlige sektor om, hvordan deres arbejde blev påvirket af situationen.

"Vi oplevede, at den hurtige, inkrementelle innovation skete flere steder end tidligere, mens de langsigtede innovationsprojekter blev sat på pause til fordel for drift – og for os og andre innovationsenheder, var det særligt relevant at undersøge, hvordan coronakrisen og nedlukningerne påvirkede og fortsat påvirker innovationsarbejdet," siger Lene Krogh Jeppesen. 

Modet var frisættende

De unormale omstændigheder satte i høj grad offentlig innovation på dagsorden, og mest tydeligt var de mange digitale løsninger, der på rekordtid blev implementeret i regioner og kommuner. 

Tiden var ikke til langvarige processer, men til løsningsorienteret dialog – ofte på tværs af faggrænser, siloer og sektorer, hvor man hurtigt bevægede sig videre og fik afsøgt mulighederne. 

Mange offentlige organisationer oplevede et styrket mod til at handle hurtigt og innovere – også på arbejdspladser og blandt medarbejdere, der ikke nødvendigvis så sig selv som innovative.

Hør podcasten: Hvad kan vi lære af corona?

En fortsat ledelsesopgave

Coronakrisen blev på den måde en stresstest af offentlige organisationers innovationskapacitet, der satte medarbejdere og ledere på prøve, og testen viste, at den offentlige sektor er godt rustet til at løse fremtidens udfordringer. 

Men der er også et perspektiv i at fastholde det frisættende i hurtigere handlinger og test af ideer. Her ligger en opgave, særligt på ledelsesgangene, i at overveje, hvordan man på denne side af krisen kan arbejde proaktivt med barrierer for innovation – såsom mange beslutningsled, omfattende formalia eller begrænset økonomi.

"Vi er ved at være landet i, hvad der føles som en mere normal hverdag, hvor vi især ser en øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdslivet. I CO-PI vil vi dog opfordre til, at man også kigger nysgerrigt på eget innovationsarbejde under corona"

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI

Kig nysgerrigt på innovationsarbejdet

I rapporten 'Offentlig innovation i coronaens tegn' ser CO-PI tilbage på, hvordan særligt nedlukninger påvirkede de offentlige arbejdspladser, men også fremad.

Hver af rapportens otte indsigter, der bl.a. sætter fokus på styrket samarbejde og mod, hastigheden i innovationsarbejdet og fraværet af borgernes perspektiv, efterfølges af konkrete spørgsmål og refleksioner om eget innovationsarbejde post-corona.

"Vi er ved at være landet i, hvad der føles som en mere normal hverdag, hvor vi især ser en øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdslivet. I CO-PI vil vi dog opfordre til, at man også kigger nysgerrigt på eget innovationsarbejde under corona," siger chefkonsulent, Lene Krogh Jeppesen.

Evaluering – hjælpepakke

Samlet evalueringspakke med Grønspættebogen, vejledning og et sæt arbejdsskemaer.

Læs mere og download

Balance mellem risiko og mod

I takt med, at coronakrisen er blevet til en coronasituation forsvinder mange af de krisefaktorer, der har fremmet innovation. At høste af krisens innovationserfaringer kræver et bagudrettet læringsblik kombineret med et fremadrettet mål- og visionsblik.

"Det kræver et evalueringsblik på de helt konkrete innovationer: Hvad gav værdi, hvad var bare nødløsninger og hvad kan fortsat give værdi? Og med en opmærksomhed på nogle mere overordnede karakteristika: Hvordan kan man fortsat arbejde med bedre prioritering, hvor er innovationskapaciteten styrket, og hvad er nu den rette balance mellem mod og risiko?" afslutter Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.