Offentlig innovation i coronaens tegn: Hvad tager vi med os, og hvad lægger vi bag os?

Publiceret: 2022 | Forfatter: Lene Krogh Jeppesen og Didde Jensen

Med coronakrisen i marts 2020 kom et behov for hurtigt at finde innovative løsninger, der gjorde det muligt at holde samfundet kørende på trods af nedlukninger og ændrede vilkår. Krisen ændrede også på rammerne for det offentlige innovationsarbejde - særligt på hastighed, mod og samarbejdsvillighed.

CO-PI har i den toårige periode med corona indsamlet viden om pandemiens påvirkning på det offentlige innovationsarbejde. Rapporten er særligt relevant for ledere og medarbejdere, der arbejder med eller har arbejdet med innovative tiltag og tilgange under coronakrisen. 

Det får du: 

  • 8 indsigter om coronakrisens påvirkning på offentlig innovation, samt konkrete refleksionsspørgsmål til hver indsigt
  • 3 læringspunkter, der er særligt relevante post-corona
  • Eksempler på innovationer udviklet i perioden 
  • En samtalemenu, der kan hjælpe dig og dit team til at tale om perioden. 
  • Et tilbageblik og samlet pakke af artikler, podcast og cases udgivet af CO-PI i perioden.