Evaluering – hjælpepakke

Publiceret: 2016 | Forfatter: Public Intelligence, Center for Offentlig Innovation

CO-PI har samlet en hjælpepakke til dig, der skal evaluere innovative tiltag, indeholdende Grønspættebogen og tilhørende arbejdsskemaer, samt Peter Dahler-Larsens Vejledning om at evaluere innovative tiltag:

Grønspættebogen henvender sig til dig, som arbejder med innovation, og som gennem evaluering ønsker at kvalificere din innovation og vise dens værd. Målgruppen er ledere, konsulenter og praktikere.

Arbejdsskemaerne kan anvendes som et dialogværktøj i evalueringsarbejdet og er inddelt i fire faser: Afklaring, planlægning, dataindsamling og analyse, anvendelse af resultater.

Vejledning om at evaluere innovative tiltag kan inspirere, sætte i gang og give tiltro til, at det kan nytte at evaluere det innovative tiltag.

Bestil trykt version

Ønsker du den trykte version, kan du bestille den gratis ved at udfylde formularen herunder: