Kommunesamarbejde baner vejen for digitale medicinteknologier i større skala

Det toårige projekt 'Medicin til tiden' har givet viden og erfaringer om et tværkommunalt set-up til at håndtere indkøb, implementering og drift af forskellige teknologier til digital medicinpåmindelse. Det tværoffentlige Fælles Service Center er omdrejningspunkt for projektet.

Billede: Projekt 'Medicin til tiden' har til formål at støtte kommunernes medicinhåndtering og nedsætte antallet af medicineringsfejl.

Håndteringen af medicin til ældre og syge borgere kræver mange ressourcer i de danske kommuner og er samtidig et område, hvor fejl kan have alvorlige konsekvenser.

Derfor har kommunerne igennem flere år forsøgt at løse udfordringerne omkring medicinering, blandt andet ved at indføre teknologier til digital medicinpåmindelse.

Forskellige projekter har givet værdifuld læring og erfaringer, men har ikke ført til, at teknologierne er blevet rullet ud i større skala. Det har vist sig udfordrende for den enkelte kommune at udvikle den lokale organisering og leverancekæde samt gennemføre en vedholdende implementering.

Bane vej for implementering i stor skala

På den baggrund har fire kommuner i Midtjylland – Aarhus, Hedensted, Syddjurs og Struer – gennem de seneste to år i samarbejde med det tværoffentlige Fælles Service Center og fire private leverandører gennemført et forsøgsprojekt om digital medicinpåmindelse.

Projektet skal bane vejen for en storskalaimplementering af digital medicinpåmindelse i 19 kommuner i Midtjylland.

Det overordnede mål med forsøgsprojektet har været at undersøge, om man kan reducere antallet af fysiske besøg hos borgene ved at tilbyde differentierede løsninger til medicinhåndtering.

Læs også: 19 midtjyske kommuner sammen om telesundhed

Fokusere på sundhedsfaglige kerneopgaver

Samtidig skal projektet prioritere de sundhedsfaglige medarbejderes ekspertise til de borgere, der har størst behov.

"Vi har arbejdet med at fastlægge og afprøve nye arbejdsgange og procedurer for medicinydelser ud fra en overordnet skabelon på tværs af de fire kommuner," fortæller Charlotte Søgaard Kristensen, koordinator for projektet i Fælles Service Center.

"I den forbindelse har vi arbejdet på at tage de tekniske opgaver væk fra det sundhedsfaglige personale, så de kan fokusere på de sundhedsfaglige kerneopgaver," tilføjer hun.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Arbejdet med tre overordnede opgaver

Fælles Service Center er etableret som en forening af 19 kommuner og Region Midtjylland med henblik på at levere teknisk support og logistik til telesundhedsløsninger og produkter til hjemmebehandling på tværs af kommuner og hospitaler.

I projektet har Fælles Service Center i samarbejde med kommunerne arbejdet med tre overordnede opgaver:

  • Afprøve og kvalificere et screeningsværktøj til sygeplejersker til brug for visitering af borgere til teknologier for digital medicinpåmindelse.
  • Afprøve flere forskellige teknologier til medicinhåndtering (differentierede løsninger).
  • Afprøve Fælles Service Center som udførende part på levering, opsætning og nedtagning af teknologier samt alarmhåndtering.

Står for den daglige drift af teknologierne

Fælles Service Center har været involveret i alle tre opgaver og har blandt andet stået for at indkøbe de nye teknologier til en fælles lagerbeholdning og lave opsætningen ude hos borgerne i samarbejde med de kommunale sygeplejersker.

Efter oplæring af borgeren og en prøveperiode på cirka 14 dage har det også været Fælles Service Center, der har stået for den daglige drift af teknologierne.

Driften omfatter blandt andet genopfyldning af borgernes medicin og håndtering af alarmer, når borgeren ikke tager sin medicin, og teknisk support af udstyret.

OM PROJEKT 'MEDICIN TIL TIDEN'

- De fire kommuner Aarhus, Hedensted, Struer og Syddjurs samt Fælles Service Center gik i 2019 sammen om initiativet 'Medicin til tiden' som et Proof of Concept inden for digital medicinpåmindelse.

- Projektet har til formål at støtte kommunernes medicinhåndtering og nedsætte antallet af medicineringsfejl.

- 'Medicin til tiden' bygger videre på projektet af samme navn i regi af MedTech Innovation Consortium (MTIC).

- MTIC er i dag en del af Danish Life Science Cluster.

Tæt samarbejde med leverandører

Der afprøves fire forskellige teknologier til digital medicinpåmindelse og -udlevering i projektet: DoseCan, Evendos, MedimiSmart og Medido.

Der er tale om teknologier, som allerede er udviklet og afprøvet, og fokus er derfor ikke på at udvikle teknologierne, men i stedet at implementere arbejdsgange og procedurer på tværs af kommunerne til at håndtere medicin ved hjælp af forskellige teknologier.

Det kræver imidlertid et tæt samarbejde med leverandørerne, som løbende i projektet får feedback på deres teknologier og ønsker til konkrete justeringer.

Leverandører kan godt se fordelen

"Leverandørerne vil lige som kommunerne gerne optimere sundhedsvæsnet, og vi kommer med forskellige forslag til dem undervejs i projektet. De kan godt se fordelen i, at vi afprøver teknologierne på tværs af fire kommuner og løbende indsamler data, som de kan få glæde af i deres udviklingsarbejde," fortæller Charlotte Søgaard Kristensen.

Hun tilføjer og giver et eksempel:

"Leverandørerne har designet deres produkter til at de skal fungere ude blandt de sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne. Vi afprøver at finde ud af, hvordan kan de også kan fungere i en anden kontekst, hvor det fx er en tekniker, der modtager alarmer og står for genopfyldning af medicin," siger Charlotte Søgaard Kristensen.

Billede: Processen til implementering af differentierede løsninger til medicinhåndtering.

Data giver kommunerne overblik

Netop udveksling af data og erfaringer er et afgørende element i projektet, påpeger hun. Både når det gælder samarbejdet med leverandørerne og i forhold til den indbyrdes dialog kommunerne imellem.

"Når kommunerne taler sammen i dette projekt, finder de ud af, hvilke problemstillinger de er fælles om, og den kan fx give dem en større forhandlingskraft over for leverandørerne. Men kommunerne kan også lære også utroligt meget af hindanden ved at udveksle erfaringer fra projektet," siger Charlotte Søgaard Kristensen.

"Hvorfor har nogle kommuner fx sværere ved at finde borgere til en bestemt teknologi, end andre kommuner," spørger hun.

Læs også: Programchef: Det haster med innovation i større skala

Giver et bedre overblik

Det datagrundlag, som er skabt gennem projektet, giver et bedre overblik i forhold til den del af borgerne, som man ikke længere besøger, fordi de er overgået til digital medicinpåmindelse.

"De sundhedsfaglige medarbejdere er meget optaget af patientsikkerhed, og når de får en samlet log over, hvilke alarmer har der været på en uge, kan de nemt få et overblik, som kan give dem tryghed, eller som de kan bruge proaktivt til at lave ændringer i forhold til denne gruppe borgere," siger Charlotte Søgaard Kristensen.

Forsøgsprojektet kører frem til og med juni 2022, og man er allerede i gang med en ekstern evaluering af projektet gennem kvalitative interviews og økonomiske beregninger.

Fra forsøg til større skala

Evalueringen ventes færdig nogenlunde samtidig med projektet og vil herefter i et eller andet format blive tilgængelig for andre kommuner.

Herefter er skal der tages stilling til, hvordan og i hvilket omfang konceptet for håndtering af digital medicinpåmindelse og medicinudlevering på tværs af kommuner skal rulles ud i større skala.

"Nu har vi fået en masse erfaringer og skal på det grundlag tage stilling til, hvordan vi kan skalere det op til 19 kommuner, og om vi eventuelt skal have flere kommuner og regioner med," siger Charlotte Søgaard Kristensen.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Jan Søe Dybdal
Centerchef, Fælles Service Center

42 95 60 82 | [email protected]