CO-PI på Folkemødet: Mangel på plejepersonale – hvordan kommer vi ud af klemmen?

Hvad gør vi, når vi mangler plejepersonale? Innovation i større skala kan få os ud af klemmen, siger Karen Storgaard Larsen, direktør for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune og Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Billede: Ældre borgere kommer i klemme.

Ældre borgere kommer i klemme, fordi der mangler plejepersonale til at yde basal service.

Det sker også, selvom politikerne gerne vil bruge penge og gå nye veje for at finde nye løsninger.

Hvordan kan vi bruge offentlig-privat innovation som løftestang til at løse problemerne?

Optakt til debat på Folkemødet

Det spørgsmål stiller vi til:

  • Karen Storgaard Larsen, direktør for Social og Sundhed i Aabenraa Kommune og
  • Jakob Scharff, branchedirektør og chef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Industri - DI.

Det gør vi som optakt til Folkemødet på Bornholm, hvor CO-PI debatterer emnet.

Nye greb om klemmen i Aabenraa

Karen Storgaard Larsen er direktør for social og sundhedsområdet i Aabenraa Kommune.

Hun er meget optaget af at finde holdbare løsninger på de problemer, arbejdskraftmanglen giver allerede nu og på sigt – ikke bare for borgerne i Aabenraa men bredt for hele plejesektoren.

"Vi står med jo med de samme problemer, og vi løser dem altså ikke ved at rekruttere hinandens medarbejdere," siger Karen Storgaard Larsen, om rekrutteringsudfordringen på plejeområdet.

Karen Storgaard Larsen er direktør for social- og sundhedsområdet i Aabenraa Kommune, og deltager i to af CO-PI's debatter på årets Folkemøde. Foto: Aabenraa Kommune.

Halvdelen af nødkald var fejlopkald

I 2022 modtog Aabenraa Kommune 24.920 nødkald fra borgere. Undersøgelser viser, at op mod 50 procent af nødkaldene enten er fejl eller kan besvares ved telefonopkald fra en responscentral.

Samtidig har Aabenraa Kommune svært ved at rekruttere det antal sundhedsfaglige medarbejdere, der er brug for.

Nu går man anderledes til udfordringen ved at gå sammen med andre kommuner i en ny skaleringsproces faciliteret af CO-PI.

Vil arbejde tættere sammen med andre kommuner

Den handler om – sammen med andre kommuner – at finde nye løsninger på, hvordan man bedre kan håndtere de mange nødkald.

"Vi har arbejdet med velfærdsteknologi i mange år, og vi har nået gode resultater gennem innovationssamarbejde med virksomhederne. Men vi har brug for at lægge endnu mere på. Derfor vil vi gerne arbejde tættere sammen med andre kommuner, også om at organisere og implementere nye løsninger i fællesskab," siger Karen Storgaard Larsen.

"Det er nyt, og det forventer jeg mig meget af," tilføjer hun.

Se projektsiden: Sammen om ny teknologi og centraliseret respons

Skalering: Gevinst for både kommuner og virksomheder

Vender vi blikket mod de private virksomheder, der leverer og udvikler velfærdsteknologi, er det klart indtrykket, at der er behov for større skala i de teknologiske investeringer.

Jakob Scharff er branchedirektør og chef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Industri – DI. Han peger på nødvendigheden af, at kommuner og virksomheder indgår større partnerskaber, så der bliver kapacitet til at løfte de svære opgaver og aflaste risikoen: 

"Udfordringerne i velfærdssamfundet betyder, at vi i samarbejdet mellem det offentlige og det private skal vænne os til arbejde efter en ny bundlinje, hvor de løsninger vi udvikler i fællesskab først og fremmest, frigør tid og hænder. Skalering bliver nøgleordet, hvis vi for alvor skal levere på dén bundlinje. For vi får brug for at trække i samme retning og udbredt de teknologier, vi ved virker – det skal vi som erhvervsliv hjælpe med at skabe overblik over," siger Jakob Scharff. 

Jakob Scharff er branchedirektør og chef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Industri – DI og medlem af CO-PI's bestyrelse. Foto: Sif Meincke

Virksomhederne klar til gå med hele vejen 

Opfordringen til de offentlige ordregivere er klar fra Jakob Scharff, for virksomhederne vil gerne og kan bidrage med mere end løsninger:  

"Virksomhederne er klar til at tage langt mere ansvar for at løse velfærdssamfundets udfordringer – ikke blot som dem, der leverer robotten og iPad’en, men som en fast samarbejdspartner, der hjælper med implementering, læring og udvikling," siger Jakob Scharff. 

Ud af klemmen: Kan skala frigive tid i kommunerne?

På dette års Folkemøde på Bornholm kan du møde Karen Storgaard Larsen og Jakob Scharff.

CO-PI har sat dem – og en række centrale aktører – i stævne for at diskutere perspektiver og potentialer ved at kommunerne går sammen i stor skala om innovation af velfærdsteknologi.

I panelet kan du møde:

Karen Storgaard Larsen, direktør Social og Sundhed, Aabenraa Kommune.

Michael Christensen, formand for Social- og Seniorudvalget, Aabenraa Kommune.

Jan Nielsen, direktør Senior og Omsorg, Aalborg Kommune.

Jakob Scharff, branchedirektør, DI/Dansk Industri.

Jakob Kjellberg, professor, sundhedsøkonom, VIVE, medlem af regeringens sundhedsstrukturkommission.

Morten Mandøe, direktør, KL.

Tid og sted

Kæmpestrandens debattelt (J5), fredag den 16. juni, kl. 15:15 - 16:15

→ Læs mere om debatten på Folkemødets programside (folkemoedet.dk)