Anne Marie Berg

Seniorprojektleder

Anne Marie arbejder blandt andet med: Skalering af innovative offentlige indkøb, offentlig-privat innovationssamarbejde og velfærdsteknologi.

Anne Marie arbejder med skaleringsprocesser og har særlig fokus på velfærdsteknologi. Før Anne Marie kom til CO-PI, har hun arbejdet med innovation, implementering og evaluering i sundhedsvæsenet i VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi i Region Hovedstaden, med analyse, klynge- og regional udvikling i Copenhagen Capacity og været ansat ved Københavns Universitet, hvorfra hun også har en ph.d.

I dag bringer Anne Marie sine erfaringer i spil, når hun faciliterer skaleringsprojekter, hvor offentlige aktører i fællesskab gennemfører behovsudforskning og går i dialog med markedet om innovative løsninger på rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne. Anne Marie er optaget af, hvordan det offentlige kan række ud til private virksomheder og de i fællesskab kan øge udbyttet af OPI-samarbejdet.

Desuden er Anne Marie et stort foreningsmenneske og elsker at være en del af et team, hvor man løfter i fællesskab