Inspiration udefra: Sunnaas Hospital - en norsk mester i innovationspartnerskaber

Sunnaas Sykehus uden for Oslo bruger ofte innovationspartnerskaber til innovative indkøb. Se video med hospitalets innovationschef Sveinung Tornås og få den norske opskrift på effektive innovationspartnerskaber.

Billede: Sunnaas Sykehus ligger lidt uden for Oslo på halvøen Nesodden. Det er Norges største specialsygehus for genoptræning og rehabilitering af patienter med hjerneskader. (Foto: Sunnaas Sykehus).

Tager man færgen fra Aker Brygge i Oslo til Nesodden, er man 40 minutter senere fremme ved Sunnaas Sykehus.

Det er Norges største specialhospital inden for fysiologisk behandling og rehabilitering af patienter med hjerneskader.

De 776 ansatte på Sunnaas Sykehus tilbyder højt specialiserede og varierede rehabiliteringstilbud til patienter med bl.a. rygmarvsskader, multitraumer, erhvervede hjerneskader, kognitive udfordringer m.m.

FAKTABOKS: HVAD ER EN SKALERINGSPROCES?

- Skaleringsprocesser er en metode indført af CO-PI, som samler flere offentlige aktører om én fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

- Målet er at gøre den offentlige efterspørgsel til en motor for innovation – og finde nye løsninger på de store samfundsudfordringer.

- CO-PI faciliterer processen, hvor de offentlige organisationer arbejder sammen og er i løbende dialog og udvikling med markedet om at finde nye løsninger.

- Skaleringen sigter ikke på ét, stort fælles udbud, men på et fælles erklæret løfte om i fremtiden fx at ville stille nye typer krav.

- De danske skaleringsprocesser er inspireret af de tilsvarende norske ’fellesprocesser’, som Leverandørudviklingsprogrammet (LUP) faciliterer.

→ Læs mere om CO-PI’s skaleringsprocesser

Værdifulde erfaringer

I det tidlige forår var CO-PI’s velfærdsteam på besøg hos medarbejderstaben i innovationsafdelingen på Sunnaas Sykehus.

Besøget foregik som led i en studietur foranlediget af CO-PI’s norske søsterorganisation, LUP.

LUP – som er en forkortelse af Leverandørudviklingsprogrammet – har bistået en lang række offentlige ordregivere undervejs i innovative udviklingsprocesser.

Skaleringsprocesser og innovationspartnerskaber under LUP’en

To af de ordregivere, LUP har hjulpet, er Larvik Kommune og Sunnaas Hospital. Begge har indgående erfaringer med dels skaleringsprocesser og innovationspartnerskaber.

Læs også: Larvik så problemer og fik 28 kommuner med på løsningen

I Norge er innovationspartnerskaber langt mere udbredt end i Danmark. De bliver brugt til mindre og større innovative anskaffelser, hvor der ikke findes en løsning på markedet i forvejen.

Hvor der i Danmark har været gennemført cirka 10 innovationspartnerskaber siden 2016, har norske LUP været med til at gennemføre 29 innovationspartnerskaber.

Billede: På Sunnas Sykehus arbejdes med at sikre overgangen fra udskrivningen fra hospitalet til et aktivt liv med genoptræning hjemme. De problemer, der kan være forbundet med at fortsætte en effektiv genoptræning hjemme, er udgangspunktet for et igangværende innovationspartnerskab. (Foto: Sunnaas Sykehus)

Toplederforankret innovationskultur

Sammen med de seks medarbejdere i innovationsteamet er det lykkedes for innovationschef Sveinung Tornås at få skabt en toplederforankret innovationskultur på hospitalet.

Lederne på hospitalet måles for eksempel på, hvor meget innovation de får implementeret.

En langsigtet plan for innovation sikrer, at afdelingerne på hospitalet systematisk kan udvikle ideer, inddrage andre hospitaler, forskere og leverandører m.m. i udviklingen og sikre processer for indkøb og implementering.

SUNNAAS-INGREDIENSER TIL EFFEKTIVE INNOVATIONSPARTNERSKABER

→ En ambitiøs ledelse som kan og vil, og som har sat innovation i system.

→ Bred involvering af ansatte og patienter, og en klar erkendelse af, at løsninger bedst skabes i samarbejde med andre.

→ En forankret forståelse for, at leverandørerne er en del af løsningen.

→ Målrettet brug af innovative anskaffelser som etableret praksis i organisationen.

Optimal genoptræning i hjemmet

Projektet ’Fortsett å bli bedre’ er et ud af flere innovationspartnerskaber, der er i gang på Sunnaas Sykehus.

Formålet er at finde ud af, hvordan overgangen fra hospital til genoptræning hjemme og i kommunalt regi kan optimeres.

Erfaringer har vist, at patienter og pårørende har brug for særlig støtte, når de forlader hospitalet, og at det kan være svært at opretholde intensiteten i genoptræningen.

I innovationspartnerskabet har de ved Sunnaas Sykehus sat sig for at udforske og udvikle en ny løsning, så patienter med følgevirkninger efter blodprop/blødning i hjernen fortsætter genoptræningen hjemme.

→ Læs mere om alle innovationspartnerskaberne, der gennemført på Sunnaas (sunnaas.no)

Billede: Kirsten Sæther er Samhandlingssjef på Sunnaas Sykehus og har ledet innovationspartnerskabet 'Fortsett å bli bedre'.

Projektejer skal eje problemet, der søges en løsning på

Hos innovationsteamet på Sunnaas Sykehus er det en klar opfattelse, at projektejeren i et innovationspartnerskab skal være den myndighed, der først oplever og italesætter problemet.

På et tidligere stadie i innovationspartnerskabet arbejdede Sunnaas Sykehus sammen med en anden stor norsk kommune. Men det oprindelige projekt løb ind i problemer, da det viste sig, at der ikke var samme holdning til, om der var behov for udvikling af en ny løsning, eller om der blot var brug for tilpasninger af eksisterende løsninger.

I dag er Indre Østfold Kommune gået sammen med Sunnaas Sykehus – og afsættet for udviklingssamarbejdet er på plads: Der skal udvikles nye løsninger, ikke tilpasninger, og Sunnaas Sykehus er projektejer.

Se video: Innovationschef Sveinung Tornås, Sunnaas Sykehus

Leverandører havde ingen erfaring med samskabelse

En anden udfordring, Sunnaas Sykeshus er stødt på undervejs, er, at ikke alle leverandører, der deltager i udviklingsarbejdet, kender til samskabelse som metode.

Nogle leverandører har været tilbageholdende for at indgå i processer med samskabelse og har holdt på, at de foretrækker at arbejde med klart definerede kravspecifikationer og kendte samarbejdsmodeller.

→ Læs om samskabelse som innovationstilgang

Projektlederne har derfor erkendt, at der skal afsættes tid til at få skabt et fælles sprog mellem parterne for at få opbygget en fælles forståelse af, hvad samskabelse kan bidrage med i innovative processer.

CO-PI følger de norske erfaringer tæt

CO-PI bruger de norske erfaringer i det aktuelle arbejde med at udvikle de danske skaleringsprocesser og til at undersøge, hvordan innovationspartnerskaber i højere grad kan understøtte innovative offentlige indkøb.

Aktuelt kører CO-PI to skaleringsprocesser på bygge- anlægsområdet, hvor omdrejningspunkterne er forbrug af færre råstoffer og udvikling af emissionsfrie arbejdsmaskiner. Her deltager en lang række kommuner, regioner samt statslige styrelser og forsyningsselskaber.

→ Læs mere om CO-PI's skaleringsprocesser

Skaleringsproces på inkontinensområdet

Senest har CO-PI i samarbejde med Aalborg og Aarhus Kommuner og Danish Life Science Cluster lanceret en skaleringsproces på inkontinensområdet.

Målet er at finde innovative løsninger, der kan forbedre livskvaliteten for borgere med inkontinens, forbedre arbejdsmiljøet for plejepersonalet og frigive værdifuld tid på omsorgs- og plejeområdet.

→ Se projektsiden: 'Sammen om løsninger til inkontinens'

VIL DU VIDE MERE OM DE NORSKE ERFARINGER MED INNOVATIONSPARTNERSKABER?

Du er velkommen til at kontakte:

Riche Vestby
Innovasjonspådriver helse, LUP

[email protected]

Sveinung Tornas
Innovationschef, Sunnaas Sykeshus

[email protected]