Hygiejnesygeplejerske: Borgere skal have en værdig ældrepleje

En værdig ældrepleje i plejeboliger for borgere med inkontinens er at fastholde gode gamle dyder som rigeligt væskeindtag, hjælp til nedre hygiejne og faste toilettider, mener hygiejnesygeplejerske og koordinator for tværkommunalt kontinensteam Lone Mimi Carlsson.

Billede: Lone Mimi Carlsson har arbejdet i Hillerød Kommune i tre år men startede som hygiejnesygeplejerske i 2001. Hun vurderer, at kommunerne har stor gavn af at samarbejde i skaleringsprocessen 'Sammen om nye løsninger til inkontinens'.

At sikre velfærd og et værdigt liv også for borgere med inkontinens, funktionsnedsættelse og forebyggelse af bl.a. urinvejsinfektioner handler for hygiejnesygeplejersken om at skabe ro for plejepersonalet.

For den enkelte medarbejder skal have tid til at tilrettelægge arbejdet efter, hvornår borgeren skal hjælpes med toiletbesøg og eventuelt skift af ble.  

"En værdig ældrepleje for borgere med inkontinens i plejeboliger handler om ro, renlighed og regelmæssighed. Ideelt er bleen en støtte - ligesom en stok, der skal forhindre, at du falder".  

Sådan lyder budskabet fra hygiejnesygeplejerske Lone Mimi Carlsson fra Hillerød Kommune, som deltager i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.

En ordentlig kontinenspleje er vigtig både for borgerens værdighed og velfærd men også for at forebygge urinvejsinfektion. Vi har brug for nye teknologier til at udrede den enkelte borger, og vi skal kunne finde den rigtige ble til den enkelte borger, foretage de rigtige skift i rette tid og løbende sikre en god soignering

Lone Mimi Carlsson, Hillerød Kommune

Det nære sundhedsvæsen har udfordringer

Til daglig rådgiver og vejleder hun om at forebygge sygdom ved at formidle retningslinjer for hygiejne og sundhedspraksis blandt andet på Hillerød Kommunes seks plejehjem, hvor op mod 80 procent af beboerne har inkontinens.  

"Det nære sundhedsvæsen – som betyder meget for den enkelte borgers livskvalitet – er i alvorlige problemer. Vi har udfordringer med at fastholde personalet i et fysisk hårdt arbejdsmiljø med travlhed, forskellige alarmer, der hele tiden går, og mange tunge løft og risiko for følger af dette arbejdspres," vurderer Lone Mimi Carlsson og uddyber: 

"Vi er ikke selv lykkedes med at finde de rigtige velfærdsteknologier, der kan frigive tid til plejepersonalet og skabe et bedre arbejdsmiljø med færre tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Derfor er vi gået sammen med andre kommuner i skaleringsprocessen om inkontinens, så vi kan gå til markedet med et krav til løsninger via et udbud. Forhåbentlig kan vi sammen skabe innovation på det her område ved at samarbejde med innovative virksomheder. For det har vi virkelig brug for."   

Tid til at skifte

Borgernære behov og plejepersonalets perspektiver på kontinenspleje

Læs mere og download

Forebyggelse er et nøglebegreb for fremtiden kontinenspleje

En af Lone Mimi Carlssons pointer er, at udviklingen skal derhen, hvor en elektronisk overvågningsteknologi sikrer, at personalet får besked om, hvornår det er tid til et toiletbesøg og bleskift. Det ville være fint, hvis teknologierne kan forhindre, at personalet bruger meget tid på at skulle skifte tøj, sengetøj eller rengøring af madras.

Lone Mimi Carlsson er særligt opmærksom på de ældre, der er mest sårbare over for sygdomme og infektioner. Hendes håb for fremtiden er, at kommunerne i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' finder frem til nye teknologier, der sikrer, at medarbejderne får frigivet tid til at tilrettelægge arbejdet efter, hvornår den enkelte borger skal på toilettet og skiftes.

"En ordentlig kontinenspleje er vigtig både for borgerens værdighed og velfærd men også for at forebygge urinvejsinfektion. Vi har brug for nye teknologier til at udrede den enkelte borger, og vi skal kunne finde den rigtige ble til den enkelte borger, foretage de rigtige skift i rette tid og løbende sikre en god soignering," fortæller Lone Mimi Carlsson og uddyber:  

"Problemet med urinvejsinfektion er, at vi ser, at bakterierne bliver resistente. Vi risikerer om nogle år ikke at have antibiotika, der virker mod infektioner. Urinvejsinfektion er en alvorlig trussel, for den kan man dø af." 

Læs også: Nye tal: 7 ud af 10 ældre på plejehjem lider af inkontinens

Skaleringsprocessen er vejen frem mod en lysere fremtid

Det er afgørende for Lone Mimi Carlsson, at hun gennem skaleringsprocessen kan være med til at skabe forandringer ved at løse hygiejnemæssige problemer og bidrage til et positivt og sundt arbejdsmiljø på plejehjemmene. Og hun lægger ikke skjul på, at hun er meget positiv over for at deltage i skaleringsprocessen: 

"Som lille kommune er vi ikke bannerfører i samarbejdet om at finde ny fx velfærdsteknologi – men vi vil gerne det hele i skaleringsprocessen og synes, det er godt, at vi som kommuner kan hjælpe hinanden. Jeg oplever, at vi har fået rigtig meget ud af den her proces indtil nu."

Lone Mimi Carlsson forklarer: 

"I et innovationspartnerskab som det her skal man være lydhør over for hinanden for at kunne indgå i en endelig aftale om et udbud. Det er bedre både for virksomhederne og os, at vi som kommuner går sammen om et fælles krav til markedet i et innovativt offentlig indkøb. Processen er godt faciliteret af CO-PI, der har skabt fremdrift i samarbejdet fx ved at formulere, hvad vi kan blive enige om."   

Behovsafdækning og markedsdialog er vigtige faser

Den vigtigste læring for Lone Mimi Carlsson har været, at hun i skaleringsprocessen har fået nye praksisnære indsigter gennem en grundig behovsafdækning.  

"Vi har gennem CO-PI’s antropologiske feltarbejde på tre plejehjem fået et klart billede af og sprog for, hvordan beboerne både adskiller sig og ligner hinanden i forhold til deres plejebehov alt afhængig af deres fysiske og kognitive funktionsevne." 

Samtidig påpeger Lone Mimi Carlsson, at hun har fået en vigtig forståelse af virksomhedernes verden gennem markedsdialogen:  

"Markedsdialogen har været spændende og åbnet mine øjne for deres udviklingsproces og udfordringer. Der er uden tvivl rigtig mange virksomheder, der kan hjælpe kommunerne med at finde nye smarte løsninger til inkontinens. Hvis vi skal skabe innovative løsninger på komplekse problemer, er det vigtigt, at parterne kender hinandens verdener."

Læs også: Tid til at skifte – fem kommuner vil gå sammen om at indkøbe nye løsninger til plejehjemsbeboere med inkontinens

Fakta: Sammen om nye løsninger til inkontinens

Skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' er et samarbejde mellem Hjørring, Hillerød, Gladsaxe, Aalborg og Aarhus kommuner, CO-PI og Danish Life Science Cluster.  

Initiativet skal resultere i et innovativt offentligt indkøb, udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger til udredning og pleje af beboere med inkontinens på plejehjem i Danmark. 

Målet er at øge værdigheden for ældre borgere på plejehjem, som lever med inkontinens – og at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, frigive tid på plejeområdet og reducere miljøbelastningen.  

Læs mere om skaleringsprocessen her: Sammen om løsninger til inkontinens 

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Lone Mimi Carlsson
Hygiejnesygeplejerske og koordinator for tværkommunalt kontinensteam, Hillerød Kommune

72323414 | [email protected]