Tid til at skifte

Publiceret: 2024 | Forfatter: Line Vestergaard, Emilie Roth Stenberdt, Anne Marie Berg og Camilla Fosdam Claudinger, alle CO-PI

Nye tal i denne rapport fortæller, at 70 procent af de borgere, der i dag bor på plejehjem, har inkontinens.

Tallet er over 90 procent for de plejehjemsbeboerne, der både har fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

I de kommende år vil antallet af ældre med plejebehov stige. Samtidig søger færre ind på social- og sundhedsuddannelserne, alt imens der opleves udfordringer med rekruttering og fastholdelse i den kommunale ældrepleje.

Den ligning bliver svær at få til at gå op, så hvad gør vi?

Vi innoverer sammen. For at finde nye velfærdsteknologiske løsninger, som kan frigive tid til kerneopgaven og sikre en værdig pleje og et sundt arbejdsmiljø. Det omhandler denne publikation om.

Det får du svar på:

  • Hvad kendetegner de borgere, der har behov for kontinenspleje?
  • Hvilke perspektiver har plejepersonalet på kontinenspleje? 
  • Hvordan ser hverdagen ud på plejehjem?
  • Hvilke behov skal fremtidens velfærdsteknologiske løsninger imødekomme?