Nye tal: 7 ud af 10 ældre på plejehjem lider af inkontinens

Flere ældre beboere på plejehjem end hidtil antaget lider af inkontinens. Det viser helt nye tal, som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) i dag offentliggør i en rapport om fremtidens behov for kontinenspleje. Der er behov for innovative løsninger.

Billede: Ud af de 40.500 borgere, der i dag bor på plejehjem, har 70 procent inkontinens. I de kommende år forventes antallet af potentielt plejekrævende ældre at stige.

70 procent af de borgere, der i dag bor på plejehjem, har inkontinens. 

Tallet er over 90 procent for de plejehjemsbeboere, som har både fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Det viser nye tal, som CO-PI i dag præsenterer i rapporten 'Tid til at skifte', som sætter fokus på fremtidens behov for kontinenspleje. 

Tid til at skifte

Borgernære behov og plejepersonalets perspektiver på kontinenspleje

Læs mere og download

Kæmpe udfordring med flere ældre med inkontinens

Det høje antal mærkes i hverdagen, hvor plejepersonalet fortæller, at kontinenspleje er blevet en af de plejeopgaver, der optager mest tid og flest ressourcer i deres dagligdag.  

Det er en udfordring, fordi antallet af ældre med mere komplekse plejebehov de kommende år vil stige. Samtidig søger færre ind på social- og sundhedsuddannelserne, alt imens kommunerne oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere i ældreplejen.  

Den ligning bliver svær at få til at gå op i fremtiden, vurderer Ole Bech Lykkebo, der er programchef i CO-PI:  

"Den enkelte kommune vil stå med en kæmpe udfordring, som bliver vanskelig at løse alene. Derfor har fem ambitiøse kommuner – Aalborg, Aarhus, Hillerød, Hjørring og Gladsaxe kommuner – i et år innoveret sammen i en skaleringsproces for at finde ind til kernen af de problemer, som de vil efterspørge nye velfærdsteknologiske løsninger på. Det skal frigive tid til kerneopgaven og sikre en værdig pleje og et sundt arbejdsmiljø," fortæller han. 

Kontinenspleje er en stor og kompleks opgave – og den vokser!

Hvis andelen af plejekrævende ældre stiger, forventes det også, at omfanget af kontinensplejen vil øges. Det er derfor vigtigt med nye innovative løsninger, da der er behov for at frigive tid til personalet.   

"Når teknologi er en del af løsningen på at fremtidssikre ældreplejen, er det også vigtigt at have undersøgt de behov, som teknologien skal indfri," pointerer antropolog og innovationskonsulent Line Vestergaard fra CO-PI, der har lavet feltarbejde  på tre plejehjem i tre forskellige kommuner for at undersøge kontinenspleje på plejehjem. Hun uddyber:  

"Når teknologi fungerer meningsfuldt i pleje, handler det bl.a. om, at teknologien er udviklet og tilpasset til den borger, som har et behov og det plejepersonale, som skal indfri behovet samt den plejesituation, som teknologien skal anvendes i."  

Vil kræve offentlig-privat samarbejde

Rapporten 'Tid til at skifte' med de nye tal er blevet til som en del af skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.   

"Vi deler rapporten om vores indsigter for at gå i dialog med andre kommuner, der vil være med, og med virksomheder, der vil tilpasse eller udvikle løsninger. Vi har et godt afsæt, for vi har haft dialog med adskillige innovative virksomheder, der allerede tilbyder kommunerne nogle af de former for teknologiske løsninger, der bliver mere brug for i fremtiden," understreger Ole Bech Lykkebo og tilføjer:  

"Samtidig må vi dog sige, at selv om vi spår et stort marked for løsningerne, slår det ikke igennem i morgen. Der vil skulle arbejdes mere på at gøre løsningerne lette og intuitive, på at få løsningerne til at tale sammen og på at få tingene sat godt i drift. Det kan virksomhederne ikke gøre alene, så det vil kræve fortsat offentligt-privat samarbejde."  

Fakta: Sammen om løsninger til inkontinens  

Skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' er et samarbejde mellem Hjørring, Hillerød, Gladsaxe, Aalborg og Aarhus, CO-PI og Danish Life Science Cluster.  

Initiativet skal resultere i et innovativt offentligt indkøb, udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger til udredning og pleje af beboere med inkontinens på plejehjem i Danmark. 

Målet er at øge værdigheden for ældre borgere på plejehjem, som lever med inkontinens – og at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, frigive tid på plejeområdet og reducere miljøbelastningen.  

Læs mere om skaleringsprocessen her: Sammen om løsninger til inkontinens 

Fakta: Udpluk af konklusioner fra rapporten om behovsafdækning for kontinenspleje  

  • 70 procent af de borgere, der i dag bor på plejehjem, har inkontinens. 
  • For de plejehjemsbeboere, der både har kognitive og fysiske funktionsnedsættelser, er andelen over 90 procent.
  • Data stammer fra det nationale antibiotikaaudit HALT 4 gennemført af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) ved Statens Serum Institut 2024. 
  • Færre søger ind på social- og sundhedsuddannelserne, alt imens der opleves udfordringer med rekruttering og fastholdelse i den kommunale ældrepleje. 
  • En ud af tre borgere går bort mindre end et år efter indflytning på plejehjem. 
  • Der bor i dag 40.500 borgere på plejehjem i Danmark.  

→ Læs rapporten 'Tid til at skifte'

Data i rapporten kommer fra: HALT 4-projekt (ssi.dk) 

Download publikationen 'Tid til at skifte':

Tid til at skifte

Borgernære behov og plejepersonalets perspektiver på kontinenspleje

Læs mere og download