CO-PI på WHINN: Sådan kan innovation og indkøb gå hånd-i-hånd med brugerne

CO-PI’s sessioner på årets WHINN-konference viste det med al tydelighed: Tidlig inddragelse af brugerne kombineret med et tæt organisatorisk parløb mellem innovations- og indkøbsafdelinger betaler sig i det lange løb.

Billede: Stephanie Lose byder velkommen til WHINN 2022. (Foto: Danish Life Science Cluster/Lars Rønbøg)

Forskerparken i Odense dannede traditionen tro rammen for dette års WHINN-konference om sundhedsinnovation.

Som programpartner havde CO-PI inviteret til to sessioner fredag den 11. november og denne gang ladet innovative offentlige indkøb fylde på agendaen.

De ca. 60 deltagere i formiddagssessionen var samlet til oplæg og debat under overskrifterne: 'Hvordan får vi innovation og indkøb til at gå hånd-i-hånd?' og 'Udbudsfrit OPI eller innovationspartnerskab?'

Innovative indkøb starter ved behovet

Innovative indkøb kan defineres ved, at der introduceres noget nyt i et samspil mellem offentlige og private aktører, som fører til indkøb og implementering af en værdiskabende løsning.

Et innovativt indkøb starter med en værdi, der skal skabes, eller et problem, der skal løses - ikke med ønsket om at købe et konkret produkt.

"Vi kan se, at de innovative potentialer i større grad bliver realiseret de steder, hvor der foregår en tværgående dialog i organisationen mellem dem, der har behov for løsninger og indkøberne. Når man sætter sig sammen og analyserer behovene for ændringer og inviterer virksomhederne med i udviklingsprocessen fx via innovationspartnerskaber, kan der opstå andre svar eller veje til løsninger, end dem, der ligger lige for," gjorde Rikke Thorlund Haahr, chefkonsulent i CO-PI klart som optakt til dagens program.

CO-PI KORTLÆGGER INNOVATIVE INDKØB

CO-PI gennemfører en brugercentreret kortlægning af, hvad aktører, der arbejder med innovative indkøb, har behov for mere støtte til, såvel udbuds- som innovationsfagligt.

Det kunne, afhængigt af efterspørgslen, fx være viden, værktøjer, guides, cases, skabeloner, sparring, netværk, facilitering af markedsdialog med store, små og nye virksomheder, partnerskabs- og finansieringsmodeller, matchmaking mv.

I 2022 udarbejdes de første leverancer, der imødekommer disse behov - og dermed konkret og målrettet fremmer innovative indkøb. Leverancerne leveres af CO-PI’s sekretariat i de mulige kombinationer med alle former for eksterne samarbejdspartnere, som fagligt og praktisk er mest effektivt.

Der er gennemført en grundig analyse af, hvilke brugergrupper der findes omkring de innovative offentlige indkøb (IOI). Den indsigt skaber forudsætning for dels revurdering af tidligere indsamlet data, både kvalitative og kvantitative, i rammen af COI/CO-PI, dels dataindsamling fra flere og andre kilder.

Behovsfabrikken – et eksperiment med værdifulde indsigter

Louise Brink Thomsen, projektleder, Koncernindkøb og Brian Holck Kristensen, innovationschef, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, gav deltagerne et indblik i, hvordan 'Behovsfabrikken' og indkøbsafdelingen konkret arbejder sammen om at koble innovation og indkøb sammen i et aktuelt innovationspartnerskab.

Målet er at forbedre vilkårene under indlæggelsen for patienter og personale.

Behovsfabrikken er et eksperiment og et aktuelt eksempel på, hvordan der kan arbejdes systematisk med at koble sundhedsinnovation og innovative indkøb sammen.

Læs mere: Sygeplejerskers behov skal føre til innovative indkøb

Biologisk lys til ældre på rette tid og sted

Matilde Rodriguez Gammelgaard, projektleder, Aarhus Kommune og Lene Vad Jensen, chefkonsulent, Københavns Kommune fortalte om det fælles innovationspartnerskab om udvikling af biologisk lys.

Udviklingssamarbejdet mellem kommunerne har haft til formål at sikre, at ældre i plejeboliger optager den rette mængde og type lys på rette tidspunkt, og dermed styrkes i egen døgnrytme, søvn samt fysisk og psykisk helbred.

På baggrund af de første års erfaringer gik de to kommuner i 2018 sammen om at afdække behovet for fremtidigt døgnrytmelys – eller biologisk lys (kunstigt lys, som genskaber det naturlige sollys) – på kommunernes plejehjem.

Til sommeren 2023 har de to kommuner option på at indkøbe de færdige produkter, hvis de lever op til de krav og ønsker, som er stillet i udbuddet. Yderligere otte kommuner er med i en indkøbsoption, som samlet set kan nå op på 160 millioner kroner.

Læs mere: Biologisk lys skal hjælpe plejehjemsbeboere

Lena og Lene flettede det hele sammen

Undervejs flettede Lena Brogaard, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet og Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent, CO-PI, behændigt pointer sammen fra dagens forskellige indlæg og temaer - helt overordnet viste dagen at:

 • Aktiv og synlig ledelse skal give grønt lys til, at man kobler kompetencer sammen på tværs af innovation og indkøb.
 • I skaleringsprocesserne kan både små og store virksomheder bidrage med innovative svar på uopfyldte behov
 • Efterspørgsel blandt brugere er og skal altid være drivende for innovationsarbejdet – hele vejen igennem til det innovative indkøb
 • Sammen skaber vi bedre løsninger samtidig med, at vi er flere skuldre til at dele risici fra behov og helt frem til indkøb
Video: Se Lena Brogaard, RUC, og Lene Krogh Jeppesen, CO-PI, opsummere de vigtigste pointer fra WHINN.

Fokus på skalering af innovative indkøb

Senere på dagen var CO-PI værter for programpunktet 'Når innovation forudsætter skala' hvor seniorprojektleder Anne Marie Berg fortalte om CO-PI’s arbejde med skaleringsprocesser.

Skaleringsprocesser er en metode, CO-PI har indført i Danmark, som samler flere offentlige aktører om én fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

På den måde er der fra begyndelsen større samlet efterspørgsel, og den offentlige indkøbsmuskel bliver til motor for innovation.

Læs om CO-PI's skaleringsprocesser

To skaleringsprocesser i gang

CO-PI har indtil nu igangsat to skaleringsprocesser:

 • Én om emissionsfrie arbejdsmaskiner på offentlige byggepladser. Her deltager Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Metroselskabet, Vejdirektoratet, Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune, Middelfart Kommune, Aarhus Havn, Gate 21 og WE BUILD DENMARK.

  Se projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

 • En anden om mindre råstofforbrug. Her deltager Region Sjælland, Vejdirektoratet, HOFOR, Banedanmark, Holbæk Kommune, KLAR Forsyning, Metroselskabet, Gate 21 og WE BUILD DENMARK.

  Se projektsiden: Sammen om mindre råstofforbrug

Norske erfaringer med skalering

Eftermiddagen bød også på et indlæg om de norske erfaringer med skalering af innovative indkøb ved Riche Vestby, innovationspådriver fra LUP - Leveradørudviklingsprogrammet i Norge.

Hun fortalte om to konkrete eksempler: Fællesindkøb af elektronisk medicinstøtte, der begyndte som et samarbejde mellem otte kommuner, og hvor 29 kommuner nu har anskaffet løsningen. Og et nyskabende patientforløb på tværs af kommuner og regioner.

Video: Se Riche Vestby fortælle om de norske erfaringer med skaleringsprocesser af offentlige innovative indkøb.

Kender du en velfærdsudfordring?

CO-PI igangsætter i 2023 en tredje skaleringsproces med fokus på velfærdsteknologi.

Det gør vi for at imødegå arbejdskrafts- og velfærdsudfordringen i kommunerne og regionerne – fx på ældreområdet.

Her har CO-PI brug for din hjælp til at indkredse mulighederne for en innovations- og skaleringsproces. Kriterierne er, at:

 • Projektet skal være tidsbesparende. Det skal frigive ressourcer i sundhedssektoren – og ikke nødvendigvis øge kvaliteten, med mindre at det samtidig også er tidsbesparende.
 • Skala skal kunne tænkes ind fra start, så der sikres den nødvendige volumen i efterspørgslen – den lokale udfordring skal med andre ord kunne genkendes andre steder.
 • Processen skal kunne toplederforankres, både politisk og administrativt – ledelsesforankringen er afgørende for at skabe løsninger med innovationshøjde i skala.

Har du forslag til hvilken retning, vi skal gå?

Kontakt Anne Marie Berg, seniorprojektleder i CO-PI, på tlf. 61 81 27 76 eller mail: [email protected]