CO-PI på Folkemødet: Vilde problemer kalder på vild ny finansiering

Hvordan finansierer vi offentlig-privat innovation, der fremmer vilde grønne løsninger? Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark, og Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen, udpeger her retningerne.

Billede: Torben Möger Pedersen og Hanne Ullum peger på, hvad der skal til for medfinansiering af offentlige-private samarbejder om innovative løsninger.

Selvom 9 ud af 10 offentlige innovationer er relateret til kerneopgaverne - og dermed tæt viklet ind i den daglige opgaveløsning og økonomi - er der behov for at finde nye veje til at finansiere innovation.

Særligt nu, når vi søger efter løsninger på vilde problemer som klimakrisen og arbejdskraftmangel, der kalder på radikal innovation.

Her er der behov for risikotolerant kapital, så den private sektor ikke bærer risikoen alene, når der skal udvikles nye løsninger.

Vi tyvstarter debatten

Som optakt til Folkemødet har vi spurgt to centrale aktører:

  • Torben Möger Pedersen, administrerende direktør, PensionDanmark, bestyrelsesformand, Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)
  • Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

– som kan pege på, hvad der skal til (og hvad der står i vejen for) medfinansiering af offentlige-private samarbejder om innovative løsninger.

Finansiering på nye måder

Det handler ikke kun om at finde flere penge, men om at turde bruge dem, vi har, på nye måder – i samarbejde, langsigtet, systemisk og målrettet.

I sin egenskab af administrerende direktør i PensionDanmark og bestyrelsesformand for Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), peger Torben Möger Pedersen på vigtigheden af offentlig-private partnerskaber, når de store, strukturelle udfordringer skal løses.

"Den private sektor har erfaringen og de specialiserede kompetencer, som kan sikre kvalitet og mindske risikoen i udviklingen af nyskabende, offentlige projekter. Samtidig har den danske stat en økonomisk soliditet, der er attraktiv for private investorer, der søger stabile afkast. Det giver alle de nødvendige forudsætninger for at gå sammen og skabe gensidig merværdi til gavn for alle parter," siger Torben Möger Pedersen.

Torben Möger Pedersen, administrerende direktør, PensionDanmark, bestyrelsesformand, Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) Foto: Ursula Bach/PensionDanmark

Investeringer på længere sigt

Når en offentlig organisation foretager et innovativt indkøb, er den nye løsning nogle gange dyrere i anskaffelse, selv om den på længere sigt måske er både bedre og billigere.

Det er en udfordring for pressede indkøbsbudgetter – især når innovationshøjden og investeringen i at udvikle det nye er stor.

Effektive finansieringsmodeller kan skabe incitament blandt offentlige ordregivere til at kaste sig ud i mere risikobetonede innovative indkøb.

Medfinansiering kan betyde, at ordregiveren ikke står alene med startomkostninger og risiko, som ellers skal komme fra organisationens indkøbsbudget.

Hanne Ullum er vicedirektør i Bygherreforeningen, hvor der aktuelt arbejdes for at udvikle en risikofond, der involverer aktørerne på tværs i byggeriet. Foto: Bygherreforeningen

Fælles om at håndtere udfordringer

Bygherreforeningen er interesseorganisationen for professionelle bygherrer i Danmark.

Byggeriet er en vigtig del af løsningen på mange af Danmarks og verdens udfordringer i dag og i fremtiden. Bl.a. i forhold til at håndtere fremtidens klima- og ressourceudfordringer.

Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen, peger på, at omstillingen mod en mere bæredygtig byggebranche kræver hurtig handling:

"Vi skal blive langt bedre til at bruge nye løsninger og anvende genbrugsmaterialer og biogene materialer for at reducere presset på kloden. Det kolliderer med en branche, der baserer sig på velkendte og veldokumenterede byggetekniske løsninger. Derfor har vi brug for at sætte innovationen i system og levere valide data, hurtigere end vi er vant til."

"Vi arbejder lige nu på at etablere en risikofond, som kan håndtere denne opgave på tværs af alle aktørerne i byggeriet," siger Hanne Ullum.

Vilde problemer kalder på vild ny finansiering

Hør flere bud på, hvad der skal gøres anderledes, og hvor er der inspiration at hente, når CO-PI udfolder perspektiverne for morgendagens vilde finansiering af offentlig innovation.

Panelet består af:

Torben Möger Pedersen, administrerende direktør, PensionDanmark, bestyrelsesformand, Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

Otto Brøns-Petersen, analysechef, CEPOS

Ane Hendriksen, direktør, Velux Fonden

Ole Bech Lykkebo, programchef, CO-PI

Tid og sted

Kæmpestrandens debattelt (J5), lørdag den 17. juni, kl. 15:15 - 16:15

→ Læs mere om debatten på Folkemødets programside (folkemoedet.dk)