Sammen om ny teknologi og centrale vagtfunktioner

Vi går sammen i en skaleringsproces af innovative offentlige indkøb med et mål om at samle vagtfunktioner, organisere opgaver og bruge ny teknologi på nye måder for at reducere antallet af opgaver, man skal køre til i hjemmeplejen, og frigive ressourcer. Vil I være med?

Hvorfor er det vigtigt?  

Hjemmeplejen varetager i dag opgaver, som i lyset af begrænsede muligheder for rekruttering må gentænkes og organiseres anderledes. Det drejer sig blandt andet om håndtering af nødkald, skærmbesøg, opfølgning på medicin og tryghedsbesøg.

Aabenraa Kommune ønsker at afdække, om man kan efterspørge løsninger, der kan frigive ressourcer fx ved brug af teknologi og centrale vagtfunktioner for på den måde at reducere antallet af opgaver, hjemmeplejen kører til. 

Aabenraa Kommune og Center for CO-PI inviterer derfor kommuner og regioner til at deltage i en skaleringsproces, hvor vi sammen arbejder på gode løsninger for borgere, medarbejdere, miljø og økonomi. 

Skal I med? 

kaleringsprocessen samler offentlige aktører om en fælles behovsafklaring og markedsdialog med private leverandører. 

Jo flere offentlige aktører vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger. Alle offentlige aktører, der ønsker at deltage i arbejdet med at finde løsninger, der kan reducere antallet af opgaver, man kører til i hjemmeplejen, kan løbende blive en del af skaleringsprocessen. 

Sammen kan offentlige aktører:  

 • Videndeling på tværs og fælles specifikation af behov og indkøbskrav til innovative løsninger  

 • Gå til markedet med skala bag vores behov. 

 • Reducere transaktionsomkostninger ved udvikling og anskaffelse af nye løsninger. 
   

Er du privat aktør: 

Vi vil også meget gerne i dialog med private aktører. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så bliver du automatisk inviteret til vores arrangementer. Du kan også kontakte os med spørgsmål til arbejdet.

Vil du høre mere, så kontakt:

Det siger to af partnerne om samarbejdet:

Maja Torp, fungerende rådmand for Senior og Omsorg, Aalborg kommune:

"Vi arbejder altid for at fremme borgernes livskvalitet og sikre værdighed i ældreplejen. Tiden er ofte knap, og der er mangel på faglærte medarbejdere. Derfor har vi brug for smartere og mere bæredygtige løsninger, der både kan øge borgernes værdighed og aflaste vores medarbejdere i en travl hverdag. Det mangler vi på inkontinensområdet. Måske er løsningen en ny type bleer, nye arbejdsformer eller noget helt tredje. Det ved vi ikke endnu, men det håber vi, at samarbejdet kan finde svarene på."

Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune:

"I Aarhus Kommune er vi altid optaget af at undersøge, hvordan vi kan skabe løsninger, der forbedrer borgernes livskvalitet. Hvis vi samtidig kan bidrage til at skabe løsninger, der betyder et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere, så er det en win-win for os. Jeg mener også, at vi som landets næststørste kommune har en forpligtelse til at bidrage med løsninger, der er bedre for miljøet – fx i form af mindre affald. Jeg glæder mig til følge udviklingen af dette."

Status og tidslinje

 • Næste skridt:
  Konsulenthus engageres til behovsafdækning.
  Behovsafdækning sættes i gang.
 • September 2023:
  Offentliggørelse af seks nye kommuner i skaleringsprocessen.
 • Sommer 2023:
  Offentlige aktører inviteres ind i skaleringsprocessen.
  Behovskortlægning igangsættes.
 • Maj 2023:
  Aabenraa Kommune, CO-PI og Danis Life Science Cluster indgår aftale om at igangsætte en skaleringsproces.

Partnere 

 • Aabenraa Kommune: initiativtager til skaleringsprocessen  
 • Danish Life Science Cluster: Bidrager med projektledelse og deres erfaring med at lede offentlig-private innovationsprojekter på sundhedsområdet. Hvilken rolle? Vi har pt. en samarbejdsaftale til gennemgang hos DLSC. Og vi mødes med dem i uge 2.  
 • Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI): Ansvarlig for at proceslede skaleringsprocessen, som CO-PI står for at etablere som arbejdsmetode i Danmark. 

Der vil løbende blive inddraget kommuner, regioner, videnspartnere og relevante markedsaktører i arbejdet.