Stor opbakning til ny indsats: 'Tid til at skifte?' – sammen om nye løsninger til inkontinens

Nye tal viser, at et stort og stigende flertal af plejehjemsbeboere lever med inkontinens. Udviklingen udfordrer borgernes værdighed og plejepersonalets arbejdsmiljø. Det kræver samarbejde om innovative velfærdsteknologiske løsninger. Det er tid til at skifte – både løsninger, rutiner og mindset.

Billede: Anne Marie Berg, seniorprojektleder i Center for Offentlig-Privat Innovation, glæder sig til konferencen 'Tid til at skifte?' den 3. juni 2024 i SOSU H i København. Der er stadig ledige pladser for kommuner, virksomheder og studerende m.fl.

Indtil nu har fem kommuner – Aarhus, Aalborg, Gladsaxe, Hillerød og Hjørring Kommune – besluttet sig for at underskrive en fælles hensigtserklæring om deres nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens. 

Flere kommuner forventes at følge trop. 

”Vi offentliggør den 3. juni 2024 til konferencen ’Tid til at skifte?’ en stor afdækning af både borgernes og medarbejdernes behov i forbindelse med kontinenspleje i fremtiden,” fortæller seniorprojektleder Anne Marie Berg fra CO-PI, som i det seneste halvandet år har faciliteret samarbejdet mellem kommunerne i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'. 

Stor opbakning bag hensigtserklæring

Hensigtserklæringen, der skrives under på konferencen 'Tid til at skifte?', skal bane vej for nye velfærdsteknologier til fremtidens kontinenspleje.  

"Der er hos de her ambitiøse og fremsynede kommuner en stor opmærksomhed på den værdi og det momentum, det har at stå sammen om at finde frem til nye løsninger på store og komplekse udfordringer i ældreplejen og på sundhedsområdet," udtaler Anne Marie Berg og fortsætter:

"Vi forventer, at samarbejdet om at udvikle, teste, indkøbe og implementere nye velfærdsteknologiske løsninger på inkontinensområdet vil frigive ressourcer hos plejepersonalet på plejehjem, forbedre arbejdsmiljøet og sikre værdigheden for borgere i plejeboliger med inkontinens." 

"Når flere kommuner går sammen om at efterspørge nye løsninger på inkontinensområdet har vi et langt større volumen og dybere forståelse af behovet, end hvis kommunerne efterspurgte hver for sig. Derfor vil vi med dette samarbejde kunne gøre en større forskel for borgere og medarbejdere i ældreplejen. Og det er der hårdt brug for,"

Anne Marie Berg, seniorprojektleder, CO-PI

Endelig skal indkøbet af nye løsninger på sigt reducere miljøbelastningen, understreger Anne Marie Berg og henviser til, at det offentlige i dag køber voksenbleer for 200 mio. kr. om året.  

"Vi har blik for ikke at komme til at øge affaldsmængden med teknologiaffald, der sidder på bleerne. Det er væsentligt, også når vi ved, at bleer til børn og voksne er det største enkeltstående affaldsprodukt med samlet 100.000 tons affald i Danmark om året."

Nye løsninger skal udvikles via et innovativt offentligt indkøb

"Vi glæder os til at markere og fejre, at vi i skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens' har afsluttet første etape af forberedelserne til et innovativt offentligt indkøb. Processen skal lede til et forpligtende samarbejde med markedet om nye løsninger," fortæller Anne Marie Berg og uddyber:

"Når flere kommuner går sammen om at efterspørge nye løsninger på inkontinensområdet har vi et langt større volumen og dybere forståelse af behovet, end hvis kommunerne efterspurgte hver for sig. Derfor vil vi med dette samarbejde kunne gøre en større forskel for borgere og medarbejdere i ældreplejen. Og det er der hårdt brug for," vurderer hun:

"Vi arbejder i CO-PI for at dette innovationsarbejde forankres i et innovativt offentligt indkøb fx i et innovationspartnerskab. Det skal sikre, at der ikke blot udvikles nye løsninger, men at de også købes ind og implementeres på plejehjemmene, så de kommer til at gøre en forskel i hverdagen."

Eksisterende løsninger til kontinenspleje er ikke tilstrækkelige

I første fase af skaleringsprocessen har CO-PI gennemført en intensiv markedsdialog med mere end 20 virksomheder. 

Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, glæder sig over at deltage i samarbejdet, fordi eksisterende løsninger til kontinenspleje ikke er tilstrækkelige.

"Et tværkommunalt samarbejde er på alle måder værdifuldt for både kommuner, borgere og medarbejdere. Det har illustreret kompleksiteten af inkontinensområdet og yderligere styrket vores behovsforståelse. Det er på det grundlag vi ønsker at kunne gå i dialog med markedet, når vi fremadrettet fortsætter arbejdet på inkontinensområdet." 

Mikkel Grimmeshave, direktør i Hjørring Kommune, Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen, ser det som en fordel, at kommunerne går sammen om at innovere:

"Med denne hensigtserklæring inviterer vi private leverandører til at byde ind på innovative indkøb – og dermed at indgå i længerevarende udviklingssamarbejde med os som kommuner. Vi har stor erfaring med at samarbejde med private aktører om nye løsninger og ser en stor fordel i, at kontinensopgaven løftes i et offentligt-privat samarbejde i form af et innovativt indkøb." 

Håber på stor tilslutning fra kommuner

Anne Marie Berg håber, at der blandt landets kommuner vil være stor tilslutning til at deltage i konferencen og i det videre samarbejde om at finde løsninger til inkontinens. 

Foreløbigt program:

11.00 Velkomst
Nanna Højlund
, næstformand og stedfortrædende formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, byder velkommen 

Ole Bech Lykkebo, programchef i Center for Offentlig-Privat Innovation, faciliterer dagen

Anne Marie Berg, seniorprojektleder i Center for Offentlig-Privat Innovation, faciliterer dagen

11.15 Kompleksiteten i plejehjemmenes kontinenspleje
Tag med os på en rejse ind i kontinensplejens verden, set gennem øjnene på både medarbejdere og borgere. Opdag hvem der er involveret, og hvilke udfordringer de står overfor, og oplev arbejdsgangene og behovene fra et nyt perspektiv. Præsenteres af Line Vestergaard, innovationskonsulent i Center for Offentlig-Privat Innovation

11.35 Fremvisning på stationer
SOSU-elever

11.55 Opsamling på gennemgang
Ole Bech Lykkebo og Anne Marie Berg faciliterer:

 • Simone Felding, videnskabelig medarbejder ved German Center for Neurodegenerative Diseases, Witten
 • Nanna Højlund, næstformand og stedfortrædende formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Thune Korsager, vicedirektør, Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

12.10 Pause og frokost

12.50 Når svaret er teknologi ...
Ole Bech Lykkebo og Anne Marie Berg faciliterer:

Plejepersonalet er den knappe ressource på ældreområdet, og det er dem, der skal anvende og assisteres i deres arbejdsgange af de nye løsninger. Hvad betyder teknologi for det plejepersonale, der skal håndtere løsningerne? Hvilke muligheder og udfordringer får de, når ny teknologi implementeres? 

 • Simone Felding, videnskabelig medarbejder ved German Center for Neurodegenerative Diseases, Witten
 • Gitte Bylov Larsen, direktør, Social og Sundhed i Gladsaxe Kommune
 • Heidi Løvschall, afdelingsleder, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Hjørring Kommune
 • Malene Størup, afdelingschef, Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune  

13.15 Spørgsmål
Ole Bech Lykkebo og Anne Marie Berg faciliterer.

13.20 Kort pause

13.25 Innovative offentlige indkøb byder de private op til dans
Ole Bech Lykkebo og Anne Marie Berg faciliterer:

Hvad er et innovativt indkøb, og hvordan fungerer det i praksis? Hør mere om potentialet i innovative offentlige indkøb og om, hvordan vi bedst etablerer samarbejder mellem det offentlige og private. Du har mulighed for at dele dine egne oplevelser og få input fra vores panel bestående af kommuner, private leverandører og indkøbseksperter, herunder blandt andre:

 • Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv
 • Trine Søby Christensen, enhedschef, Danish Life Science Cluster
 • Rikke Haahr, chefkonsulent, Center for Offentlig-Privat Innovation
 • Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler i Aarhus Kommune
 • Louise Weikop, kontorchef, Kvalitet og Innovationsenheden i Aalborg Kommune

13.50 Pause

14.10 Hensigtserklæring – hvordan tegner det kommende samarbejde sig?
Underskrifter på scenen, det videre perspektiv samt opsamling på dagens program.

 • Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler i Aarhus Kommune
 • Louise Weikop, kontorchef, Kvalitet og Innovationsenheden i Aalborg Kommune
 • Gitte Bylov Larsen, direktør, Social og Sundhed i Gladsaxe Kommune
 • Heidi Løvschall, afdelingsleder, Digitalisering og Velfærdsteknologi, Hjørring Kommune
 • Malene Størup, afdelingschef, Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune  

14.40 Foto

14.50 Opsamling

15.00 Mingling

16.00 Program slut

Hvor foregår det?

SOSU H, Skelbækgade 1, København V.

Det praktiske:

Hvornår?
Mandag den 3. juni 2024 kl. 11-16 

Målgruppe:

Offentlige og private aktører som arbejder med eller har interesse i kontinenspleje:

 • Private virksomheder
 • Offentlige organisationer
 • Sundhedsfaglige 
 • Brancheorganisationer
 • Rådgivere etc.

Pris: Gratis

Yderligere oplysninger kan fåes hos:

Anne Marie Berg, seniorprojektleder i Center for Offentlig-Privat Innovation: Tlf.: 61812776 7 / [email protected] 
Mikkel Grimmeshave, direktør i Hjørring Kommune: Tlf.: 41223015 / [email protected]
Christian Budde, rådmand i Aarhus Kommune: Tlf.: 89 40 65 00 / [email protected]

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Anne Marie Berg
Seniorprojektleder, CO-PI

61812776 | [email protected]