Politisk vilje til grønt gearskifte på landets byggepladser

Hvordan sætter politikerne handling bag ordene, så emissionsfrie arbejdsmaskiner kommer hurtigere i sving på de offentlige byggepladser? Få tre borgmestres bud og hør deres opfordringer til andre kommuner.

Billede: Fra venstre Michael Vindfeldt (S), borgmester i Frederiksberg Kommune, Line Barfod (EL), miljø- og teknikborgmester i Københavns Kommune og Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune. Foto: Rasmus Lind

Danmark er kommet et stort skridt nærmere emissionsfrie byggepladser med flere eldrevne arbejdsmaskiner, efter at 14 af landets største offentlige bygherrer har underskrevet en fælles hensigtserklæring.

Underskrifterne blev sat på konferencen Grønt Gearskifte den 23. november 2023 i København.

 → Læs pressemeddelelse: Grønt Gearskifte: 14 offentlige bygherrer vil stille krav om emissionsfrie arbejdsmaskiner

Bygherrerne har i erklæringen forpligtet sig til at gøre brug af deres indflydelse. Det skal konkret ske ved at stille krav om brug af emissionsfrie arbejdsmaskiner i fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Den politiske opbakning og vilje er nødvendig. For det er en omstilling, der kræver nytænkning, udvikling − og ikke mindst investering i nye maskiner og ladeinfrastruktur på de offentlige byggepladser.

 

Billede: Som kommune når man ikke særligt langt alene, men i offentlig-private partnerskaber kan der sættes turbo på udviklingen, mener Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune. Foto: Rasmus Lind

Politikerne skal accelerere udviklingen 

Ved at underskrive hensigtserklæringen sender de offentlige bygherrer et klart signal om, at bæredygtighed og indflydelse på udvikling af fremtidens grønne løsninger er blevet en prioritet i den offentlige sektor.

Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune – og en af underskriverne af hensigtserklæringen – mener, at kommunen ikke når målet om at være en CO2-neutral kommune i 2030  på egen hånd. Der er brug for samarbejder og partnerskaber.

"Når både private og offentlige aktører går sammen om at efterspørge bæredygtige løsninger, sender vi et klart og utvetydigt budskab til omverdenen. Sammen er vi klar til at sætte barren højt for en mere bæredygtig fremtid," siger Jesper Frost Rasmussen.

Hensigtserklæringen

Som bygherrer har vi ansvar for at minimere byggeriets aftryk på klima og luft- og støjkvalitet og samtidig forbedre nær- og arbejdsmiljø til gavn for borgere og medarbejdere.

Derfor er vores mål en fuldstændig omstilling til emissionsfrie bygge- og anlægsmaskiner. Et af vores mest effektive værktøjer er, at kunne stille krav om emissionsfri anvendelse af arbejdsmaskiner og øvrigt materiel i vores udbud og indkøb.

Vi anerkender, at større maskiner, typisk over 4- 5 tons, er varierende og i nogle tilfælde stadig på prototypeniveau, og at leverandører derfor ikke kan levere eller anvende større emissionsfrie maskiner på kort varsel. ​

Vi anerkender også, at energi-infrastruktur til emissionsfrie arbejdsmaskiner på, og omkring, byggepladser kan være en udfordring.

Vi er opmærksomme på, at der endnu ikke i høj nok grad bliver stillet krav til mindre maskiner og materiel der allerede er tilgængeligt på markedet. Krav om dette er nødvendigt også for at få erfaringer til at implementere emissionsfrie løsninger for de større maskiner.

Hensigtserklæring:

Derfor vil vi nu, i vores egne bygherreorganisationer, gå i gang med at operationalisere hensigterne, så vi senest medio ‘24 kan offentliggøre, hvordan vi konkret vil:

- Stille krav i konkurrencegrundlag og/ eller kontrakter for at maskiner og øvrigt materiel, som kan leveres og anvendes emissionsfrit til det konkrete projekt og anvendelse, skal være og anvendes emissionsfrit.

- Efterspørge leverandørens planer for udskiftning fra fossile til emissionsfrie maskiner. Herunder efterspørge dokumentation på, at de emissionsfrie maskiner er i bestilling. Dette vil vi gøre, fordi vi tror på, at en betydeligt større efterspørgsel kan føre til, at producenter omlægger fabrikslinjer til serieproduktion også af de større emissionsfrie maskiner. 

For at være sikre på, at vores efterspørgsel fører til ændringer i produktionsleddet, har vi som fælles ambition, at vores samlede indsats vil føre til, at der imellem nu og 2028 bestilles minimum 1000 nye emissionsfrie maskiner.

- Være en aktiv part i offentlig privat dialog og bidrage til både konkrete løsninger for fx strøm på byggeplads og til et generelt brancheløft for både bygherrer og leverandører, der gør det muligt at implementere nye krav og løsninger.

Et skift til bedre miljø og sundhed

Overgangen fra dieseldrevne til emissionsfrie arbejdsmaskiner er ikke kun positiv for klimaet med mindre CO2-udledning. Emissionsfrie byggepladser vil også medføre betydelige samfundsgevinster, herunder færre dødsfald, hospitalsindlæggelser og mindre støj. Gevinster, der kommer hele samfundet til gode.

I analysen 'Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner', som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), har fået foretaget, sættes der for første gang tal på gevinster ved omstilling af arbejdsmaskiner fra diesel til el.

Gevinsterne er positive for klimaet: Hvis alle arbejdsmaskiner – små som store – er eldrevne i 2028, vil CO2-udledningen blive reduceret med 3,4 mio. ton. Udover det kommer der også samfundsmæssige gevinster i form af færre sygedage, hospitalsindlæggelser og dødsfald.

Gevinster ved emissionsfrie arbejdsmaskiner

En samfundsøkonomisk analyse.

Læs mere og download

Bred politisk opbakning til fossilfri byggepladser i København

I Københavns Kommune er der bred politisk opbakning til en målrettet indsats for at overgå til fossilfri arbejdsmaskiner. Landets største kommune var også medinitiativtager til skaleringsprocessen 'Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner' for to år siden.

Der arbejdes målrettet på at realisere de politiske ambitioner om København som foregangskommune, der aktivt sætter skub i udviklingen af emissionsfrie byggepladser. 

"I min egen forvaltning i Københavns Kommune har vi flere projekter, der skal sætte skub i udviklingen. Vi har eksempelvis indført en bonusordning, som belønner eksterne entreprenører for at indsætte emissionsfrie arbejdsmaskiner. Et politisk flertal har i budget 2023 besluttet at tilføre ekstra midler, så de køretøjer og materiel, som kommunen fremover selv indkøber, udelukkende er eldrevne," siger Line Barfod (EL), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune. 

Billede: Jo flere, der bakker op og deltager i indsatsen, desto hurtigere kan vi gennemføre en grøn omstilling af området, siger Line Barfod (EL), teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Foto: Rasmus Lind

CO-PI's skaleringsproces - en motor for forandring

Frederiksberg Kommune er landets tættest befolkede område – ja, faktisk Nordeuropas – med en befolkningstæthed på lidt over 12.000 indbyggere per kvadratkilometer.

Michael Vindfelt (S) har været borgmester på Frederiksberg siden kommunalvalget i 2021, og han mener, at kommunerne kan gøre mere i fællesskab, så omstillingen til emissionsfrie byggepladser går hurtigere.

"Det er en offentlig opgave. Hvis den offentlige sektor ikke går foran som indkøber, i forhold til at skubbe til udviklingen, som også markedet efterspørger, hvem skal så?"

Michael Vindfeldt kom med opfordringen, da han stod på scenen med Line Barfod og Jesper Frost Rasmussen under konferencen Grønt Gearskifte.

Billede: Kommunerne kan gøre mere samlet, fx via KL, for at få de offentlige byggepladser gjort emissionsfrie, mener Michael Vindfeldt (S), borgmester, Frederiksberg Kommune. Foto: Rasmus Lind

Helt centralt at byggeri på Frederiksberg forurener mindst muligt 

Et af de helt store bygge- anlægsarbejder, der er på bedding i kommunen, er udvikling af Hospitalsgrunden, det tidligere Frederiksberg Hospital, som kommunen har købt af Region Hovedstaden. Her skal skabes et helt nyt bykvarter. 

"Vi har et meget stort byggeprojekt, Frederiksberg Hospital, som kommunen har købt, da hospitalet skal rykke ud, og vi skal nu udvikle denne enormt store bydel. Når vi bor så tæt, som vi gør på Frederiksberg, er det centralt, at det forurener mindst muligt," sagde Michael Vindfeldt.

Se video med de tre borgmestre:

Næste skridt - fra erklæring til handling

Tilslutningen til hensigtserklæringen er et afgørende første skridt.

Nu er det op til både offentlige bygherrer og politikere at omsætte erklæringen til håndgribelige politikker og handlinger, der fremmer brugen af emissionsfrie arbejdsmaskiner i hele landet.

Det er stadig muligt for offentlige bygherrer at komme med i skaleringsprocessen og tilslutte sig hensigtserklæringen - og dermed være med i det videre samarbejde om at omsætte ambitionerne i egen organisation. 

Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner

- Der er et stort potentiale for CO₂-reduktioner fra arbejdsmaskiner på byggepladser. Alene arbejdsmaskinerne på bygge- og anlægsprojekter er i Københavns Kommunes egen geografi estimeret til at være i omegnen af 75.000 ton CO₂ pr år.

- Københavns Kommune, Metroselskabet og Aalborg Kommune tog i foråret 2022 initiativ til at øge efterspørgslen af emissionsfrie arbejdsmaskiner gennem en ny metode: En skaleringsproces.

- I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

- Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

- Gate 21 og WE BUILD DENMARK: Skaleringspartnere og arbejder sammen med CO-PI om at engagere offentlige bygherrer og private leverandører i processen.

Besøg projektsiden: Sammen om emissionsfrie arbejdsmaskiner