OPI i praksis: "Man kunne godt gøre det nemmere for typer som mig"

Sygeplejerske Birgitte Hasselgaard Jensen fik for tre år siden ideen til en simpel benstøtte, der kan hjælpe både patienter og personale. I dag er benstøtten klar til at komme på markedet, men det har været en sej kamp, fortæller sygeplejersken.

Billede: Sygeplejerske Birgitte Hasselgaard Jensen har udviklet sin egen simple løsning til patienter, der har fået opereret et ben, og har brug for at holde benet i ro over hjertehøjde.

'Just do it' lyder sloganet for et kendt sportsmærke.

Det kunne også være sloganet for den nordjyske sygeplejerske Birgitte Hasselgaard Jensen.

I 2018 kastede hun sig ud i sin egen innovationsproces efter at have fået ideen til en benstøtte, der kan lette tilværelsen for nyopererede patienter.

Ikke 'bare lige' at skabe innovation

Her tre og et halvt år senere er det færdige produkt med navnet Deculeg klar til at blive taget i brug.

Samtidig må Birgitte Hasselgaard Jensen – når hun ser tilbage på processen – konstatere, at det ikke altid er 'bare lige' for en medarbejder at skabe innovation i sundhedsvæsnet – på trods af stor vedholdenhed og engagement.

"Jeg synes jo ikke, det jeg har gjort, er noget særligt, men samtidig kan jeg godt se, at jeg har været på noget af en rejse, hvor det har været en kamp at få mine idé igennem," siger Birgitte Hasselgaard Jensen.

Startede med en undren

Det hele startede med en undren i Birgittes arbejde som sygeplejerske på Opvågningen på Aalborg Universitetshospital.

Patienter, der har fået opereret et ben, skal holde benet i ro over hjertehøjde for at mindske hævelser, blødninger mv.

På hospitalet har man specialdesignet metalskinne til formålet, men patienterne kan ikke få skinnen med hjem og må derfor lave deres egne løsninger med fx opstablede puder og dyner, hvilket ofte er utilstrækkeligt og kan forlænge helingsprocessen.

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

En enkel løsning på et problem

På hospitalet er man også ofte nødt til at bruge puder og dyner til elevation, da man har et begrænset antal benskinner til rådighed.

Det øger ressourceforbruget til vask af puder og dyner. Den eksisterende benskinne er også tung at bruge for medarbejderne og arbejdskrævende i forhold til rengøring og logistik.

"Jeg spurgte mig selv, hvorfor vi ikke tilbyder patienter og personale et engangsprodukt, som patienterne kan tage med hjem. Et billigt produkt, som er nemt at have med at gøre, og som følger patienten hele vejen," fortæller Birgitte.

Afslag fra idéklinik

Hun kom til at tale med sin mand om problemet og det endte med, at manden kreerede en hurtig løsning – en grundidé eller tidlig prototype, som Birgitte kunne gå videre med.

Hun henvendte sig til Region Nordjyllands innovationsenhed Idéklinikken, hvor hun imidlertid fik afslag på ideen om en ny benstøtte i engangsmateriale.

"De mente ikke, at der var tilstrækkelig innovationshøjde i opfindelsen og et marked for den, når der allerede var benskinner på markedet. Det blev jeg voldsomt provokeret af, for hvis opfindelsen både kan hjælpe patienter og personale og er billigere og mere bæredygtig end den nuværende løsning, så må det da også være innovation," siger Birgitte.

OM LØSNINGEN DECULEG

Efter traume og kirurgi af underekstremiteter anbefales elevation til over hjertehøjde ud fra RICE-princippet i både det præ- og postoperative forløb.

Aktuelt anvendes der linned og en specialdesignet metalskinne til formålet - men med et begrænset antal skinner til rådighed løses opgaven ofte med puder og dyner.

Her kommer løsningen Deculeg ind i billedet:

- Består af et engangsmateriale, der kan udfoldes til en stabil benstøtte

- Kan affaldssorteres, hvor materialet kan genanvendes

- Er hygiejnisk

- Gøres komfortabel med en vilkårlig pude

- Sikrer elevation gennem det fulde patientforløb

- Let at opbevare og kan gives med hjem

- Nem tilgængelighed

Kilde: Idéklinikken

Opbakning fra leder

Afslaget fik dog ikke Birgitte til at give op. Hun gik videre og fik kontakt til en sygeplejerske i Life Science Innovation North Denmark (nu integreret i Danish Life Science Cluster), hvilket førte til en innovationsproces, hvor Birgitte ved hjælp af opgaver og sparring gradvist blev klogere på sin idé.

Hun fik også opbakning fra egen leder og startpenge fra klinikledelsen til at lave en markedsundersøgelse i samarbejde med en industriel designvirksomhed.

Markedsundersøgelsen involverede blandt andet interviews med sygehuspersonale, og den bekræftede, at der er et behov for produktet.

Oplever en række barrierer

Det var imidlertid også på dette tidspunkt i forløbet, at Birgitte begyndte at opleve en række nye barrierer for at realisere sin idé – denne gang i form af udbudsregler, rettigheder, godkendelser og andre juridiske forhold.

Birgitte søgte om økonomisk støtte fra Region Nordjyllands sundhedsinnovationspulje.

For at få støtte fra puljen skulle hun imidlertid opfylde en række krav. Hun skulle fx afgive rettighederne til ideen til regionen, have en juridisk enhed ind over, sikre medfinansiering og gennemføre et udbud for at få en virksomhed med i et offentligt-privat samarbejde om at videreudvikle og realisere løsningen.

Bureaukratiet spænder ben

Kravene fik Birgitte til atter at opsøge Ideklinikken for at få hjælp, og denne gang var klinikken lydhør over for ideen. Klinikken hjalp blandt andet med at gennemføre en mere dybtgående markedsundersøgelse, som endnu en gang bekræftede, at der er et marked for løsningen.

I mellemtiden trak den industrielle designer sig dog fra projektet som følge af de mange juridiske krav, og Birgitte måtte på jagt efter en ny samarbejdspartner.

"Det er som om, de mange regler og bureaukratiet spænder ben for hinanden. Det er en kæmpe forhindring for, at de gode ideer kommer videre. Der går lidt groft sagt for meget regneark i processen, når projektlederne i de offentlige innovationsenheder kommer ind over — også selv om min opfindelse i princippet blot er en papkasse, der kan bruges til at hæve et ben," siger Birgitte.

"Jeg har jo ikke været i gang med at udvikle nyt operationsudstyr, men blot et simpelt hjælpemiddel, som gør os i stand til at håndtere en opgave smartere. Det giver ikke mening, at det skal igennem samme komplicerede procedure."

Billede: Deculeg kan følge patienten hele vejen fra sygehuset og hjem.

Partnerskab med virksomhed

Birgitte oplevede, at der først for alvor kom skred i processen, da hun fok kontakt til den private virksomhed Decumed.

Virksomheden var i første omgang med i designprocessen som rådgiver ud fra et kommercielt perspektiv, og samarbejdet fungerede så godt, at Birgitte siden indledte et partnerskab med Decumed.

Virksomheden hjalp blandt andet Birgitte med at få færdiggjort designet af benstøtten, få den CE-godkendt og ikke mindst sat i produktion.

For kompliceret og tidskrævende

"Hvis ikke Decumed havde budt ind, tror jeg ikke, at det var endt, som det gjorde. Så ville det simpelthen have været for besværligt at få produktet på markedet," siger Birgitte.

Når hun i dag ser tilbage på processen, undrer Birgitte sig over, at det skal være så kompliceret og tidskrævende at realisere en simpel idé til en forbedring for patienter og personale.

"I mine øjne er de offentlige innovationsenheder mere en forhindring end en hjælp. Selvfølgelig skal juraen være på plads, men jeg forstår ikke, at processen skal være så bureaukratisk og langsommelig," siger Birgitte, som dog påpeger, at hun i anden omgang har fået god hjælp fra Ideklinikken i Region Nordjylland.

Der er brug for at gøre vejen lettere

"Birgittes historie er et rigtigt godt eksempel på den gnist, der ligger i medarbejdernes ideer og vilje til at lykkes med innovation. Vi kan lære meget af Birgittes oplevelser, fordi de konkretiserer nogle af de hensyn og intentioner, der alle har et fornuftigt sigte, men som i kombination risikerer at spænde ben for hinanden," siger Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.

Hun er ikke i tvivl om, at støttefunktioner til innovation er væsentlige:

"For selvfølgelig skal der være styr på jura, sikkerhed, godkendelser og — når det drejer sig om produktinnovation: om der er et marked for løsningen. Men Birgittes historie viser, at der stadig masser at tage fat på for at gøre vejen fra idé til innovation lettere," siger Lene Krogh Jeppesen.

Tre forslag til en bedre proces

Birgitte Hasselgaard Jensen har en række konkrete forslag til, hvordan man i hospitalsvæsnet kan gøre det nemmere, hurtigere og bedre at skabe innovation, når medarbejdere præsenterer en god idé til, hvordan man kan forbedre en arbejdsproces eller et produkt:

  1. "Projektlederne fra innovationsenhederne skal ned på gulvet og se, hvad der foregår. Det er en forudsætning for at forstå den kliniske virkelighed."
  2. "Hvis man vurderer, at medarbejderne selv har drivet til at arbejde videre med ideen, så træk dem lynhurtigt ud af klinikken og lad dem drive processen i samspil med projektlederen og den industrielle partner. Medarbejderen kender udfordringerne og har kontakten til patienter og personale."
  3. "Vi skal ikke være bange for at gå i dialog med de private parter på et tidligt tidspunkt — måske helt fra starten — og afgive nogle ideer til dem. Det er jo virksomhederne, der skal hjælpe os med at skabe innovation."

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt Birgitte Hasselgaard Jensen, sygeplejerske, Aalborg Universitetshospital

Telefon 40 33 91 20 | [email protected]