Offentlige og private går sammen om mindre grus i maskineriet

Det kræver enorme mængder råstoffer at bygge nye boliger og anlægge nye veje. Men Sjælland forventes at løbe tør for sand og grus inden for få årtier. Det skal et nyt initiativ igangsat af Region Sjælland, CO-PI og Gate 21 finde nye løsninger på.

Billede: Råstoffer som sand, grus og sten er vigtige for byggeri og anlæg. Men ressourcerne er knappe.

Råstoffer som sand, grus og sten er vigtige for byggeri og anlæg. Men ressourcerne er knappe, og inden for få årtier forventes Sjælland at løbe tør.

I et nyt samarbejde går den offentlige og private sektor nu sammen om at finde nye veje til at minimere forbruget af råstoffer i anlægs- og byggeprojekter – og samtidig reducere klimabelastningen.

Det sker i Danmarks første skaleringsproces, en helt ny metode indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI). Her går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger.

Region Sjælland går foran

Region Sjælland har et mål om, at genanvendte materialer og overskudsjord skal dække 20 procent af råstofforbruget inden 2032. Derfor samarbejder regionen med CO-PI og den grønne partnerskabsorganisation Gate 21 om at få løst det store problem.

Bruno Jerup, formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland:

"Vi vil gerne tage vores del af ansvaret for at løse udfordringen med byggeriets store – og stigende – træk på råstofferne. Vi har mulighed for at skabe en forandring, men vi kan ikke gøre det alene. Derfor tager vi arbejdshandskerne på og inviterer andre offentlige bygherrer til at gå med i samme retning."

En motor for innovation

I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring. Det skaber større samlet efterspørgsel, og derved kan private virksomheder hurtigere se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

På den måde bliver den offentlige indkøbsmuskel en motor for innovation – og det er der store muligheder i, for den offentlige sektor køber ind for 380 mia. kr. årligt.

Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI:

"Det kræver mod at stille sig frem med et problem ingen kender løsningen på. Så det er stærkt af Region Sjælland at gå foran. Vores opgave er nu at engagere flere offentlige bygherrer i problemet og invitere private virksomheder og resten af værdikæden til en tidlig dialog om at løse det. Det glæder vi os rigtigt meget til at komme i gang med."

Sofus Rex, direktør i Gate 21:

"En markant reduktion i forbruget af råstoffer er centralt for den grønne omstilling af bygge- og anlægsbranchen. Og den omstilling kan en fælles offentlig efterspørgsel være en stærk drivkraft for. Sammen kan vi skabe den skala, der gør, at vi rykker fra målsætninger til handlinger og når vores klimamål."

Se CO-PI's model for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb

Besøg projektsiden: 'Sammen om mindre råstofforbrug'

Sammen om mindre råstofforbrug

- Region Sjælland leverer råstoffer til bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland. Men råstofferne er knappe, og allerede nu er der på mangel på særlige kvaliteter.

- Derfor har Region Sjælland nu taget initiativ til at få løst det store problem gennem en helt ny metode: en skaleringsproces.

- I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

- Indsatsen er den første af sin slags i Danmark. Metoden er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer skaleringsprocessen.

- Det kommende år vil Region Sjælland teste innovative og cirkulære kriterier i et af sine egne bygge- og anlægsprojekter. Gate 21 er projektleder og understøtter konkrete test- og demonstrationsprojekter hos både Region Sjælland og andre offentlige bygherrer.

- CO-PI, Gate 21 og Region Sjælland holder infomøde om skaleringsprocessen 'Sammen om mindre råstofforbrug' torsdag den 7. april.