Prøv den nu: Ny platform skal fremme innovative offentlige indkøb

En ny digital platform under EU-projektet PPI4Cities er netop blevet lanceret for at fremme innovative offentlige indkøb. Platformen er et mødested for offentlige indkøbere og private virksomheder og er et samarbejde mellem partnere fra Danmark, Estland, Letland, Litauen, Tyskland og Finland.

Billede: Maria Sofie Juhl er international projektkonsulent i NordDanmarks EU-Kontor, som er dansk partner i projektet, der står bag platformen.

Hvad er potentialet i innovative offentlige indkøb? Hvilke udbudsformer og konkrete udbud findes der?

Og hvordan kommer jeg i kontakt med andre offentlige organisationer eller private virksomheder, der arbejder med innovative offentlige indkøb?

De svar kan findes på en ny digital platform, der skal fremme innovative offentlige indkøb.

Gør det nemt at finde hinanden

Den digitale platform er lanceret som en del af EU-projektet PPi4Cities, som er et samarbejde mellem partnere fra Danmark, Estland, Letland, Litauen, Tyskland og Finland.

Platformen tilbyder en bred vifte af funktioner og muligheder, forklarer Maria Sofie Juhl, international projektkonsulent i NordDanmarks EU-Kontor, som er dansk partner i projektet.

"Vi har udviklet en platform, hvor indkøbsafdelinger og virksomheder kan finde hinanden både nationalt og på tværs af landegrænser. Platformen skal både hjælpe offentlige og private aktører til at arbejde med innovative offentlige indkøb – og samtidig være et sted, hvor offentlige indkøbere kan lægge udbud ind og finde offentlige samarbejdspartnere eller møde virksomheder, de måske ellers ikke ville have mødt," siger Maria Sofie Juhl.

Viden, kurser og gode eksempler

Den nye digitale platform fungerer som et videnscenter, der bl.a. indeholder selvstudier, praktiske materialer samt gode eksempler på allerede gennemførte innovative offentlige udbud i Danmark og internationalt.

Blandt funktionerne og mulighederne er:

  • Kurser i, hvordan man som offentlige indkøbere tænker innovative offentlige indkøb ind i sine processer.
  • En AI-baseret chatbot, som er klar til at svare på spørgsmål om innovative offentlige indkøb.
  • Offentlige indkøbere kan dele udbud både over og under tærskelværdierne.
  • Private virksomheder kan oprette en profil på PPI4Cities-platformen, hvis man ønsker at blive leverandør til det offentlige.

Fakta: PPI4Cities og ny digital platform

EU-projektet PPI4Cities har til formål at støtte kommuner i at igangsætte og anvende innovative offentlige indkøb.

Projektet er medfinansieret af Interreg Baltic Sea (BSR) og involverer projektpartnere fra 6 lande omkring Østersøen.

Den nye PPI4Cities-platform skal være en hjælp til vidensopbygning, inspiration, læring, informationssøgning, samt kommunikation og samarbejde med andre kommuner og byer på tværs af landegrænser.

NordDanmarks EU-Kontor er dansk partner i projektet. 

NordDanmarks EU-kontor er en selvstændig forening, der repræsenterer de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, University College Nordjylland, Aalborg Universitet og den grønlandske kommune, Sermersooq.

Danske kommuner er tilmeldt

PPI4Cities-platformen blev lanceret for en måned siden. NordDanmarks EU-Kontor og projektets andre partnere arbejder lige nu aktivt på at tiltrække brugere til platformen.

Der er blandt andet planlagt flere workshops for at introducere brugerne til platformen.

Flere kommuner har allerede registreret sig på den nye platform, og snart vil projektpartnere fra kommuner i Litauen og Finland oprette de første udbud på platformen.

Flere skal tage udgangspunkt i behovet

Håbet er ifølge Maria Sofie Juhl, at flere får øjnene op for potentialet i innovative offentlige indkøb ved at bruge platformen.

"Traditionelle indkøb kan risikere at udelukke de bedste løsninger, fordi de ikke altid er opfundet på forhånd, eller fordi de offentlige indkøbere ikke kender dem, når de formulerer udbuddet. Innovative offentlige indkøb har fokus på behovet og giver mulighed for at få øje på eller udvikle nye løsninger – og samtidig skabe vækst i mindre virksomheder," siger hun og fortsætter:

"Det er en win-win-situation for både det offentlige og virksomhederne."

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Maria Sofie Juhl
International projektkonsulent, NordDanmarks EU-Kontor

61 88 00 18 | [email protected]