Grøn omstilling: "Innovative indkøb er helt afgørende for, at vi kan komme i mål"

Indkøb af produkter og varer til hospitalerne står for ca. 95 procent af Region Hovedstadens samlede CO2-udledning. En ny klimamålsætning giver retning og mandat. Men det kræver radikal innovation at nå i mål, mener Rasmus Nielsen, faglig leder for grøn omstilling i Region Hovedstaden.

Billede: "Det er på den store skala, så det er mere radikal innovation, vi skal ud i," siger Rasmus Nielsen, faglig leder for grøn omstilling af forbrug i Center for Økonomi, Koncernindkøb i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden skal reducere sit klimaaftryk med 50 procent i 2030.

I 2050 skal regionen være helt klimaneutral.

Sådan lyder en ny klimamålsætning, som regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog i august.

Det er på den store skala

Målsætningen er, at der skal være fokus på hele regionens udledning – især den fra hospitalernes drift og daglige forbrug, der udgør langt størstedelen af det samlede klimaaftryk.

Klimamålsætningen er et godt eksempel på den stigende rolle, innovative offentlige indkøb spiller for grøn omstilling, mener Rasmus Nielsen.

Han er faglig leder for grøn omstilling af forbrug i Center for Økonomi, Koncernindkøb i Region Hovedstaden.

"Med så ambitiøs en målsætning skal rigtig meget sættes i gang på kort tid. Og ikke små miljøprojekter, der inkrementelt laver små forbedringer. Det er på den store skala, så det er mere radikal innovation, vi skal ud i," siger Rasmus Nielsen.

Indkøb med potentiale

Offentlige organisationer har en unik mulighed for at stille krav i indkøb, der skubber til den grønne omstilling, mener han.

Potentialet i innovative og grønne indkøb er mildt sagt stort:

Indkøb af produkter og varer til hospitalerne står for cirka 95 procent af Region Hovedstadens samlede CO2-udledning. Omvendt står energi og transport kun for 5 procent af udledningen.

Det viser det seneste klimaregnskab. Og lignende tal fremgår af 'Den grønne guide', som sidste år blev udgivet af det 'grønne og innovative team' i Center for økonomi, Koncernindkøb i Region Hovedstaden.

→ Download og læs 'Den grønne guide' (pdf)

Begyndte med de lavthængende frugter

Rasmus Nielsen forklarer, at det er nyt, at regionen overhovedet fokuserer på udledning forbundet med indkøb og forbrug af varer.

Tidligere opgjorde de fleste virksomheder og offentlige organisationer klimabelastning ud fra udledning af CO2 fra netop el- og varmeforbrug og transport.

I dag har langt flere erkendt, at man som indkøbende organisation også har et ansvar for den udledning, der er forbundet med de varer og produkter, man indkøber og forbruger.

"Man begyndte med de lavthængende frugter. Altså miljøbelastninger, vi direkte har indflydelse på, og som vi selv kan begrænse. Nu er der en erkendelse af, at vi også har et ansvar for at opstille krav, som sikrer, at de produkter, vi køber, ikke har ødelæggende miljøkonsekvenser," siger Rasmus Nielsen.

FAKTA: INNOVATIVE INDKØB SOM MODSVAR PÅ MILJØKRISER

Af 'Den grønne guide' fremgår, at Region Hovedstaden som bruger og forbruger skal være proaktive og åbne dørene for samarbejde, fordi:

1. Der er ikke tid til at vente på markedet
2. Vi kan ikke gøre det alene

Det fremgår også, at Region Hovedstaden skal satse på 'innovationsfremmende indkøbspraksis', der kan modsvare de miljøkriser, planeten står over for.

Region Hovedstaden har med regionens forbrug og indkøbsvolumen på ca. 10-12 milliarder kroner årligt – og flere end 100.000 produkter – en stor købekraft og hermed et stort ansvar for den grønne omstilling, står der i guiden.

Region Hovedstaden udleder 1,3 mio. tons CO2 om året.

→ Download og læs 'Den grønne guide' (pdf)

Grønt team fungerer som støttefunktion

I Region Hovedstaden er arbejdet med grønne og innovative indkøb til gengæld ikke nyt:

Det 'grønne og innovative team' i Region Hovedstaden fungerer som støttefunktion i arbejdet med den grønne omstilling. Teamet kan både agere som rådgivere, sparringspartnere eller projektledere.

Eksempelvis kigger teamet alle udbud igennem og sørger for at opstille grønne krav. Det kan fx handle om at efterspørge produkter, der er grønnere – forstået som mindre miljøbelastende.​

Tidligere sygeplejersker hjælper med test

Dertil kommer de øvrige projekter, som teamet igangsætter af egen drift.

Det er fx lokale omstillingsprojekter, hvor klinikere og tidligere sygeplejersker, der i forvejen kender hospitalsverdenen, er ansat til at fungere som teamets hjælp ude på afdelingerne.

De hjælper blandt andet med at teste nye produkter, løsninger og arbejdsgange i praksis. Desuden fungerer de som en slags implementeringskonsulenter, der hjælper med at få produkterne forankret i driften.

Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Samlede værktøjer til ledelsesforankring, planlægning af opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Læs mere og download

Besparelser på 100 tons CO2 om året

Den samlede tilgang til grønne og innovative indkøb i Region Hovedstaden har skabt resultater, forklarer Rasmus Nielsen.

Når et projekt bliver gennemført, udregner teamet effekten. Nogle af projekterne har ført til besparelser på 100 tons CO2 årligt.

"Det hænger selvfølgelig sammen med, at vi køber ind for 17 milliarder kroner og har kæmpe hospitaler med kæmpe ressourceforbrug. Det er vellykkede projekter med stor effekt i forhold til, hvor mange ressourcer vi har brugt på det. Men samlet set skal der bare rigtig meget til. Det er også derfor, vi sætter større projekter i værk nu, som skal være mere radikale og forankrede ude på hospitalerne," siger Rasmus Nielsen.

Politisk ejerskab er afgørende

Rasmus Nielsen forklarer, at det politiske ejerskab og prioriteringen af grøn omstilling har gjort det væsentligt nemmere at rykke ved indkøbene, så ikke kun prisen prioriteres.

Han nævner et eksempel, hvor politikerne 'slog to fluer med ét smæk':

"Der var et ønske om, at vi internt i regionen skulle flyve mindre. For at nedbringe antallet af flyvninger, satte vi en intern CO2-afgift på. Så hver gang, en medarbejder flyver, betaler vedkommende 500 kroner ekstra," siger Rasmus Nielsen og fortsætter:

"De penge – op til fem mio. kroner – der blev indhentet på den måde, gik så til medarbejderressourcer, der kan sikre grønne indkøb. Det er bare ét eksempel på, at det er en væsentlig prioritering fra politikernes side."

Vilde problemer, vilde løsninger

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Har brug for innovative indkøb

Men – for der er altid et men – selvom det 'grønne og innovative team' har skabt resultater, kræver det væsentlig større volumen og hastighed at skabe det nødvendige aftryk.

Og det kræver også mere innovation, understreger Rasmus Nielsen. 

"For at vi kan nå den radikale reduktion, som vi skal, så har vi brug for innovative løsninger, som ikke er set i dag – og helt nye måder at gøre tingene på. Innovation og innovative indkøb er helt afgørende for, at vi kan komme i mål med den grønne omstilling," siger han.

Det sker bare ikke nok

Det kan være svært. For selvom udbudsloven giver klare rammer, kan den, som den typisk anvendes, også spænde ben for dele af udviklingsarbejdet – og for det efterfølgende samarbejde, mener Rasmus Nielsen.

"Det handler både om, at det tager lang tid og er meget ressourcekrævende – og at man, hvis man laver et udviklingssamarbejde med en privat leverandør uden at lave et udbud først, kan risikere at have et problem med inhabilitet i et efterfølgende udbud," siger han.

"Der er også noget udbudsmæssigt i, at man typisk bruger rammeaftaler, som højst må løbe over fire år. Det er ekstremt hæmmende for grønne innovative samarbejder med leverandører, fordi man risikerer at skulle have en ny leverandør efter fire år. Og det er særligt hæmmende for det grønne i forhold til take back-ordninger og løsninger, hvor produktet levetidsforlænges i lang tid. Det kan være meget svært at få med i udbud, hvor man kun kan vide sig sikker på en leverandør i fire år."

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Innovative indkøb skal drive omstilling

Rasmus Nielsen mener, at grønne indkøb og innovative indkøb skal tænkes sammen, hvis vi for alvor skal rykke på den grønne omstilling.

"Vi har lavet en klimastyringsmodel, der hjælper os til at monitorere, om vi kommer i hus – og som kan pejle os i retning af, hvilke projekter, vi skal sætte i værk, og hvilke effekter, vi får ud af det. Her er meget at hente på for eksempel nye arbejdsgange, nye måder at undgå spild på og ved at nedsætte vores forbrug af forskellige produkter," siger Rasmus Nielsen.

"Men der er også en rigtig stor del, der handler om forsyningskæden og grønnere produktvarianter. Der er simpelthen brug for radikal innovation på mange produktområder. Vi må selv tage ansvar for at drive noget af den radikale innovation, og her spiller innovative indkøb en stor rolle," slutter han.

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Rasmus Nielsen
Faglig leder for grøn omstilling af forbrug i Center for Økonomi, Koncernindkøb i Region Hovedstaden

92 43 45 62 | [email protected]