CO-PI: Ny finansieringsmodel skal støtte innovative offentlige indkøb

Danmark har brug for en finansieringsmekanisme, som mindsker risikoen i forbindelse med – og fremmer – innovative offentlige indkøb. CO-PI sætter nu gang i en kortlægning af finansieringsmekanismer i andre lande.

Billede: Christian Jentzsch er finansieringsspecialist hos Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

Når en offentlig organisation foretager et innovativt indkøb, er den nye løsning nogle gange dyrere i anskaffelse, selv om den på længere sigt måske er både bedre og billigere.

Det er en udfordring for pressede indkøbsbudgetter – især når innovationshøjden og investeringen i at udvikle det nye er stor.

Derfor strander nogle innovative offentlige indkøb, før de bliver igangsat. Vi får innovation i mindre skala. Det er et problem, når meget store forandringer skal ske hurtigt, som for eksempel i den grønne omstilling.

Kortlægger finansieringsmekanismer

Derfor er der brug for en ny finansieringsmekanisme til at aflaste den risiko, der er forbundet med innovative offentlige indkøb i større skala, forklarer Christian Jentzsch, finansieringsspecialist hos CO-PI.

CO-PI har netop igangsat en kortlægning af finansieringsmekanismer til fremme af innovative offentlige indkøb i andre lande.

"Der er et enormt innovationspotentiale i de 380 mia. kroner, den offentlige sektor hvert år bruger på indkøb og anlægsinvesteringer. Vi ved også, at der er behov for midler til risikoaflastning, så den enkelte offentlige ordregiver, der påtager sig at være første efterspørger af en ny løsning, ikke står alene med at afholde initialomkostninger og risiko ud af eget indkøbsbudget," siger Christian Jentzsch.

Skal reducere risikoen ved innovative indkøb

Et eksempel er en udvalgsformand i en kommune, der skal vælge mellem to forskellige entreprenørmaskiner, forklarer Christian Jentzsch:

"Den ene kører på diesel, koster en million kroner og fungerer fuldstændigt så velkendt og pålideligt som alle de andre dieseldrevne maskiner, kommunen har. Det er det lette valg. Den anden maskine er eldreven og emissionsfri, koster umiddelbart det dobbelte og skal lades op i løbet af arbejdsdagen, så der skal både tænkes i dyr, ny ladeinfrastruktur og ændret vagtplanlægning. Elmaskinen siges at have væsentligt lavere vedligeholdelsesudgifter, men modellen er helt ny, så det føles ret usikkert. Det er det grønne og sværere valg" siger han.

"Hvis vi kan gøre det mindre risikofyldt for udvalgsformanden at træffe det grønne valg – så tror jeg, vi kommer meget langt i forhold til at få aktiveret den offentlige indkøbsmuskel ind i innovative indkøb. Og gøre de store offentlige indkøbsbudgetter til en stærkere innovationsmotor for løsning af de store samfundsmæssige problemstillinger."

Resultatet af et konkret behov

CO-PI's kortlægning af finansieringsmekanismer i andre lande kommer til at bestå af desk research samt interviews med aktører i de pågældende lande. Den bliver suppleret med data fra Innovationsbarometeret.

Kortlægningen skal blandt andet svare på hvilke hensyn, der ligger bag andre landes finansieringsmekanismer, hvordan de fungerer i praksis og hvilke effekter, de skaber.

Kortlægningen er en del af CO-PI's opgave – og samtidig resultatet af et konkret behov, der blandt andet er erkendt og italesat i arbejdet med CO-PI's skaleringsprocesser.

CO-PI's model for skalering af innovative indkøb

CO-PI's model for fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb har seks centrale skridt.

Nødt til at finde løsninger

Her samles flere offentlige organisationer om en fælles udfordring, så der fra begyndelsen skabes større samlet efterspørgsel og private virksomheder hurtigere kan se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

"Vi ved fra vores fælles arbejde med eksempelvis emissionsfrie arbejdsmaskiner, at problematikken omkring økonomisk risikoaflastning fylder meget," forklarer Christian Jentzsch.

"Vores vurdering er, at problemet er mere generelt: 'Når investeringen, risikoen og innovationshøjden er betydelig, så vil ingen enkelt offentlig indkøber tage risikoen og omkostningen alene'. Det er vi nødt til at finde løsninger på, for ellers går det for langsomt i forhold til grøn omstilling, klimasikring og de andre vilde problemer, vi står overfor," fortsætter han.

Klogere på behovets omfang

De første spadestik i kortlægningen er taget. Ud over at afdække finansieringsmekanismer, der findes i andre lande, skal den blandt andet bruges til at blive klogere på behovets omfang – og en mulig løsning, forklarer Christian Jentzsch.

"Vi er nødt til at prøve at få valideret vores antagelser, men vi skal også have noget inspiration. Vi må simpelthen erkende, at den form for finansieringsmekanisme ikke er noget, der eksisterer i Danmark på nuværende tidspunkt," siger Christian Jentzsch.

"Vi kan anerkende et behov, men vi er ikke helt klare på, hvordan løsningerne ser ud endnu. Og det er det, kortlægningen skal sætte os i stand til at drage nogle konklusioner på," siger slutter han.

VIL DU VIDE MERE – ELLER HAR DU INDSPARK?

Kontakt Christian Jentzsch, finansieringsspecialist i CO-PI, på tlf. 61 81 27 79 eller mail: [email protected]