Teknologi i borgerens tjeneste

Publiceret: 2021 | Forfatter: Majken Præstbro, Marie Munch-Andersen, Didde Jensen, Ole Bech Lykkebo (alle CO-PI)

Otte ud af ti offentlige arbejdspladser har i løbet af en toårig periode indført mindst én innovation på arbejdspladsen. Det viser både denne og tidligere udgaver af Innovationsbarometeret. Med den tredje udgave af Innovationsbarometeret stiller vi for første gang skarpt på den rolle, teknologi spiller i offentlig innovation.

Teknologi er et bredt begreb, der både kan beskrive rent digitale løsninger og større eller mindre fysiske produkter. Denne publikation dækker begge dele, men viser også, at det særligt er de digitale løsninger, der i disse år fylder i de offentlige arbejdspladsers innovationsarbejde.

Det får du svar på:

  • Hvor stor andel af offentlige innovationer, der er ren teknologiske eller har teknologi som en vigtig del af innovationen
  • Hvilken værdi teknologiske innovationer skaber på offentlige arbejdspladser, herunder effektivitet, kvalitet, medarbejdertilfredshed
  • Hvilke aktører, der spiller en rolle i teknologiske løsninger, og hvordan de kan involveres bedre i innovationsarbejdet

Innovationsbarometeret er udviklet i samarbejde mellem Center for Offentlig-Privat Innovation og Danmarks Statistik.