En kort introduktion til CO-PI

Er du ny i klassen? Få et hurtigt overblik over Center for Offentlig-Privat Innovation – og hvad vi kan gøre for jer.

Fire glødepærer

1. Hvad er Center for Offentlig-Privat Innovation?

Center for Offentlig-Privat Innovation (eller CO-PI) er et nationalt center, der er sat i verden for at hjælpe innovationsaktive medarbejdere og ledere i hele den offentlige sektor.

Vi understøtter innovation i den offentlige sektor – med stort fokus på samarbejde om innovation med private virksomheder – og du kan få hjælp og sparring til begge dele.

CO-PI er finansieret af staten, KL og Danske Regioner, og vi er dermed gratis at bruge for dig, der er ansat i stat, kommune eller region.

→ Læs mere om CO-PI's arbejde og formål

2. Hvordan kan du bruge Center for Offentlig-Privat Innovation?

Som innovationsaktiv eller innovationsinteresseret medarbejder eller leder – eller aktør inden for offentlig-privat innovationssamarbejde – kan du bruge os på mange forskellige måder.

Du kan finde ny viden, tal og værktøjer til dit arbejde med offentlig innovation i sektionen Viden om. Alle materialer og værktøjer er gratis at bruge.

Du kan også få konkret hjælp til ledelse af innovation, arbejde med innovation eller innovation i offentlig-privat samarbejde i sektionen Brug os til. Her kan du også kontakte os, hvis du vil sparre eller samarbejde om en konkret innovationsindsats, du/I vil have vores faglige råd om.

Du kan få os ud at holde oplæg, deltage i vores Innovationsdag, møde os til workshops, dykke ned i vores casesamling – og en hel masse andet.

→ CO-PI's medarbejdere og kontaktoplysninger

3. Hvorfor er offentlig innovation vigtigt?

Offentlig innovation skaber værdi for mennesker og samfund.

Vi står som samfund i de kommende år over for komplekse samfundsudfordringer, og der er behov for radikalt nye og bedre løsninger. Det vi kalder radikal innovation.

Men der er også brug for hele tiden i mindre skala at forbedre og udvikle vores velfærdssamfund – den mere inkrementelle innovation – til gavn for os alle.

→ Se de mange gode eksempler på offentlig innovation

4. Hvilken værdi skaber innovation i offentlig-privat samarbejde?

Innovationsaktiviteten i den offentlige sektor er høj. 81 procent af de offentlige arbejdspladser er innovative. En vigtig årsag er, at den offentlige sektor ofte samarbejder med private aktører om innovationerne.

Hver fjerde offentlige innovation er skabt i samspil med en privat virksomhed. Med 15.000 offentlige arbejdspladser er det ensbetydende med, at private virksomheder samlet set spiller en positiv rolle i flere tusinde offentlige innovationer.

Innovationssamarbejde mellem den offentlige og den private sektor åbner et innovationsrum, som ingen af de to sektorer ville kunne skabe alene. Et fælles arbejde om at forstå problemet og udvikle løsningerne sammen øger sandsynligheden for, at man kan drage fordel af begge parters forskelligartede kapacitet og kompetence.

Det skaber ny værdi. Særligt højere kvalitet og effektivitet – men ofte også bl.a. medarbejdertilfredshed og bedre borgerinddragelse.

→ Læs mere om innovation i offentlig-privat samarbejde

5. Hvordan arbejder Center for Offentlig-Privat Innovation?

Center for Offentlig-Privat Innovation er kun noget via vores samarbejder. Derfor samarbejder vi gerne med dig, der er med til at løfte innovationshøjden i den offentlige sektor – eller skaber innovation i offentlig-privat samarbejde.

Hvad enten du er begynder, øvet eller ekspert. Hvad enten du er medarbejder, leder eller topleder. Og uanset hvilken del af innovationsprocessen, du befinder dig i.

→ Se et Danmarkskort over andre offentlige innovationsenheder

6. Hvad hvis jeg ikke arbejder med offentlig innovation?

Du behøver ikke have 'innovation' stående i din titel for at kunne bruge os. Vores erfaring er, at mange offentligt ansatte arbejder innovativt og skaber innovation – også selvom man kalder det noget andet.

Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, der skaber værdi. Det findes i mange forskellige former og skaber forskellige former for værdi.

Vi kan hjælpe dig med at kvalificere og systematisere det udviklingsarbejde, der allerede foregår hver eneste dag i den offentlige sektor og i samarbejde med private aktører.

→ Se definitionen af, hvad offentlig innovation er

7. Hvilke produkter har Center for Offentlig-Privat Innovation udviklet?

CO-PI udvikler mange materialer, værktøjer og tiltag – altid i samarbejde med offentlig ansatte, politikere, borgere eller virksomheder. Blandt produkterne er:

  • NYT SAMMEN BEDRE. En håndbog om innovative samarbejder med borgere, virksomheder og en lang række andre aktører.
  • SpredningsguidenEt dialogværktøj, som gør det nemmere for offentlige arbejdspladser at genbruge og dele gode løsninger.
  • Grønspættebogen. Et værktøj til dig, der skal evaluere innovative tiltag – og som ønsker at tydeliggøre deres værdi.
  • Procesmodel for fællesoffentlig skalering af offentlige indkøb. Skaber større innovationshøjde og skala, fordi flere offentlige aktører samles i dialog og udvikling med hinanden og markedet, inden der foretages et indkøb.
  • Innovationsbarometeret. Den nationale statistik over offentlig innovation, som udgives i samarbejde med Danmarks Statistik. Var verdens første af sin slags i 2015 og tilgangen er nu brugt i flere andre lande.
  • ARENA. Læsestof til dig, der enten vil vide mere om, hvordan politikere selv ser deres rolle i offentlig innovation og/eller have konkret inspiration til at styrke rollen.
  • MANDAT. Et brætspil, der muliggør fælles læring om den politiske rolle og ledelse af offentlige innovationsprocesser.
  • Innovationspriserne – og Innovationsdagen. CO-PI uddeler nationale innovationspriser og arrangerer en årlig Innovationsdag, hvor vi sammen bliver klogere, etablerer netværk på tværs af offentlige innovatører og får inspiration til vores innovationsarbejde, herunder til spredning af værdifulde innovationer.
  • ArketypekortMange arbejder med offentlig innovation, men de kan være svære at identificere, da kun de færreste kalder sig noget med 'innovation' i titlen. CO-PI har identificeret otte arketyper.

Derudover udgiver vi en podcast, beskriver de vigtigste innovationstilgange, har udviklet en Innovationstest og meget andet.

8. Hvordan kan jeg følge med?

For det første kan du følge os på LinkedIn lige her.

Derudover er det en god idé at tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi udsender 1-2 gange om måneden.

Nyhedsbrevet indeholder blandt andet nyheder om CO-PI's aktiviteter, viden om offentlig og offentlig-privat innovation, brugbare værktøjer og eksempler på gode løsninger.

-->