Unge i Region Midtjylland former fremtiden

Samfundets unge mennesker er vigtige i arbejdet med at imødekomme komplekse samfundsudfordringer. Region Midtjylland har med projektet SAMFUNDSFORMERNE inviteret unge mellem 18-25 år ind i det politiske maskinrum.

Billede: SAMFUNDSFORMERNE giver de unge mulighed for at dele tanker, meninger og input med fagmedarbejdere og politikere i Region Midtjylland. Samtidig får de et indblik i det politiske system og regionale opgaver.

Hvordan samarbejder vi bedst med unge mennesker om at forme fremtidens samfund og giver dem et indblik i de politiske beslutningsprocesser?

Samfundets unge mennesker er vigtige i arbejdet med at imødekomme de udfordringer, den offentlige sektor står over for fx uddannelsesvalg, landdistrikter og klimaforandringer.

Region Midtjylland har med projektet SAMFUNDSFORMERNE inviteret unge mellem 18-25 år ind i det politiske maskinrum. Cirka 45 unge er pt. aktive deltagere i projektet.

Brug for de unges perspektiver

"Med SAMFUNDSFORMERNE ønsker vi at give de unge mulighed for at påvirke de regionale processer og beslutninger. Vi har brug for unges perspektiver på de problemer og spørgsmål, som regionen arbejder med – og både politikere og kolleger oplever at samarbejdet med de unge er berigende og udfordrende," fortæller kontorchef i Region Midtjylland Jane Baad Jensen om projektet.

Projektet startede i 2021 og optager et nyt hold hvert år. Hvert forløb starter med en 'dannelsesrejse' til Weimar i Tyskland, hvor de kan lære hinanden bedre at kende, studere demokratiet og få inspiration. Weimarrepublikkens historie og besøg på Bauhaus skolen er en fin indvielse til at arbejde sammen om demokrati og innovation.

OM SAMFUNDSFORMERNE 

- I løbet af året bliver der afholdt 4-5 workshops, hvor holdet mødes med regionens fagmedarbejdere og regionrådspolitikere.

- Temaerne til workshops er ikke planlagt ved forløbets start, men afhænger af, hvilke udfordringer de unge synes er vigtige.

- De unge arbejder også løbende med problemstillinger og kan få hjælp til at række ud til samarbejdspartnere og faglige medarbejdere gennem en af regionens konsulenter.

Læs mere om projektet: Hvad er SAMFUNDSFORMERNE? (eksternt link)

Et nyt fællesskab på tværs af baggrunde

Ane Helt Zielke på 22 år er en del af det nye hold, og hun var med på dannelsesrejse:

"Vi har fået et super godt bånd og fællesskab allerede – og turen til Weimar gav os en god mulighed at komme tæt ind på hinanden, selvom vi er meget forskellige. Vi er en blandet flok med forskellige baggrunde og typer, og vi ville ikke nødvendigvis have mødt hinanden," fortæller Ane, der til dagligt læser psykologi i Aarhus.

Gensidig inspiration

Udfordringsbilledet i Region Midtjylland spænder bredt, og de unges perspektiver og meninger er vigtige i arbejdet med at skabe en bæredygtig region.

"Nogle gange er det administrationen, der beder om SAMFUNDSFORMERNEs hjælp til et tema. Det kan fx være hjælp til at udvikle en kollektive trafik, der er attraktiv for de unge. Hvilke ideer har de? Det er et ret konkret samarbejde, hvor fagpersoner fra mobilitetsområdet og unge samarbejde om konkrete løsninger," siger Jane Baad Jensen og fortsætter:

"Der sker også, at SAMFUNDSFORMERNE beder regionen om hjælp til at komme videre med et spørgsmål, som de unge er optagede af fx stigende snusforbrug eller klimavenlig mad, og så kobler vi de unge med kolleger, politikere eller samarbejdspartnere, der arbejder med området."

Billede: Til første workshop i september blev der sat fokus på unges trivsel. Her var tre regionsrådspolitikere med til at byde velkommen og lytte til de unges ideer og tanker.

Workshop om unges trivsel

Første workshop for det nye hold blev afholdt i september, og her var udfordringen, hvordan vi som samfund kan imødegå unges mistrivsel og udsathed. En analyse fra regionen viser at 23.000 unge ikke er i arbejde eller under uddannelse.

"Det er et af de vilde problemer, vi forsøger at løse. Vi har 23.000 unge, der ikke er med, og det kan der være mange årsager til. Men potentielt set er det rigtig mange unge, der kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen," fortæller regionsrådsmedlem Bent Graversen.

De årsager dykkede de unge ned i, i samarbejde med fagmedarbejdere og regionsrådspolitikere. Efterfølgende har grupperne aftalt at arbejde videre med nogle af problemstillingerne og komme med løsningsforslag.

Begrænset kendskab til regionerne

Region Midtjylland oplever, at unge – og borgere generelt – har et begrænset kendskab til regionens opgaver, og det kan gøre det svært at inddrage borgerne tilstrækkeligt.

Mere borgerinddragelse er et politisk fokusområde, og SAMFUNDSFORMERNE er en intensiv måde at få unges input:

"For mig og for os i regionsrådet er det en oplagt mulighed for at tage politisk lederskab. Det er vigtigt for mig, at vi finder løsninger, der er udviklet med tanke på næste generation, og får indblik i deres måde at anskue samfundsudfordringerne og det politiske system på," siger regionrådsmedlem Bent Graversen.

Billede: Holdet af nye samfundsformere startede forløbet op med en dannelsesrejse til Weimar i Tyskland.

Mod på at lære nyt og komme med egne inputs

At få lov til at bidrage med tanker, holdninger og ideer er også det, der driver samfundsformer og psykologistuderende Ane Helt Zielke:

"Jeg er drevet af, at jeg gerne vil lære en masse nyt, og at kunne at bidrage - selvom jeg ikke som sådan er politisk aktiv. Det er et fedt initiativ, og man mærker virkelig, at fagmedarbejderne støtter op om vores ideer og projekter. Og at politikerne er interesserede i, hvad vi har at sige."

Afhængige af stærke partnerskaber

Fælles for landets fem regioner er, at de har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling: Sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede samt at være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling.

Region Midt styres af 41 direkte valgte politikere og spænder over 19 kommuner, og det stiller krav til samarbejdskapaciteten:

"SAMFUNDSFORMERNE interesserer sig bedst for alle de opgaver, som regionen varetager. Vi er som region vant til at arbejde i partnerskaber og SAMFUNDSFORMERNE er en spændende gruppe at samarbejde med fordi unge og borgere generelt naturligvis har en anden tilgang end andre samarbejdspartnere som fx kommuner og institutioner. Vi lykkes bedst og finder kun nye løsninger på vilde problemer, hvis vi evner både at samarbejde med kommuner, stat, videninstitutioner, organisationer, virksomheder og borgere. Og særligt de unge, de er fremtiden og skal selvfølgelig selv være med til at forme den, vi kan ikke være andet bekendt," siger Jane Baad Jensen.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt Allan Holst, specialkonsulent, Regional Udvikling i Region Midtjylland. 

Telefon 29 13 56 86 | Mail: [email protected]