Seks nye kommuner er med i landsdækkende samarbejde, der skal frigive tid i hjemmeplejen

Tønder, Sønderborg, Ærø, Ringkøbing-Skjern, Favrskov og Vesthimmerlands kommuner træder nu ind i skaleringsprocessen 'Sammen om ny teknologi og centraliseret respons'. Samarbejdet skal føre til nye løsninger, som kan øge trygheden for borgere i eget hjem og frigive tid blandt medarbejdere i hjemmeplejen.

Billede: Seks nye kommuner træder ind i skaleringsprocessen 'Sammen om ny teknologi og centraliseret respons'.

Øget tryghed for ældre borgere i eget hjem. Mere tid blandt medarbejdere i hjemmeplejen.

Det er målet for et landsdækkende samarbejde, som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) i marts lancerede sammen med Danish Life Science Cluster og Aabenraa Kommune.

Nu tilslutter Tønder, Sønderborg, Ærø, Ringkøbing-Skjern, Favrskov og Vesthimmerlands kommuner sig skaleringsprocessen, der skal frigive ressourcer i hjemmeplejen.

Glæder sig til at se nye løsninger

Det skal ske ved at gå i fælles dialog med markedet og få udviklet nødvendige nye løsninger.

Torben Lindbæk-Larsen, fagchef i Pleje og Omsorg, Tønder Kommune:

"I Tønder Kommune ønsker vi at øge trygheden for ældre borgere i eget hjem, og vi kan se store muligheder i forhold til at omlægge vores arbejdsgange i ældreplejen – særligt når vi taler nødkald og monitorering. For os giver det god mening at gå sammen med CO-PI og andre kommuner om at kortlægge vores fælles behov og gå i dialog med private virksomheder, så vi kan få udviklet de nødvendige, nye løsninger, der er behov for. Vi glæder os til at deltage i skaleringsprocessen."

Klaus Liestmann, direktør for Omsorg og Udvikling, Sønderborg Kommune:

"Sønderborg Kommune omfavner digitale og velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det giver mulighed for at styrke borgernes selvbestemmelse og vi kan frisætte kommunens ressourcer til relationel velfærd. Med øget brug af teknologier skaber vi attraktive arbejdspladser, hvor vi spiller hinanden gode, og vi samarbejder om de gode beslutninger ind i fællesskaber med borger og civilsamfund. Vi glæder os til at deltage i skaleringsprocessen og er spændte på at se, hvilke løsninger vi sammen finder frem til."

Jens Erik Damgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget, Ringkøbing-Skjern Kommune:

"Det er afgørende, at vores ældre borgere kan være trygge i deres hjem - det kan et nødkald i dén grad være med til at sikre. Nogen bruger nødkaldet, hvis de føler sig ensomme, og det er ikke optimalt. Derfor er vi interesserede i at se, hvilke andre løsninger der også findes. Vi har brug for løsninger, der kan supplere det nødkald, vi har i dag, og som samtidig kan sikre, at nødkaldet bliver brugt til akutte opkald, som det er beregnet til."

Ulrik Johansen, direktør for Social og Sundhed, Favrskov Kommune:

"I Favrskov Kommune glæder vi os meget til at se, hvad vi kan få ud af samarbejdet. Vi ser det som en stor værdi at gå sammen med andre kommuner og kortlægge de behov vi har, så vi sammen kan fremtidssikre vores ældreområde bedst muligt. I samarbejdet skal der ikke kun arbejdes på at finde de bedste teknologier, men det skal også kortlægges, hvad det kræver af organisationen at kunne varetage de opgaver som følger med de typer af teknologier. Vi ved at teknologier så som nødkald kræver meget – både ift. rette teknologi og organisering."

Mads Boeberg Hansen, formand for Kultur- og Socialudvalget, Ærø Kommune:

"Vi har som så mange andre kommuner rekrutteringsudfordringer på sosu-området samtidig med, at antallet af ældre og dermed mængden af opgaver stiger de kommende år. Vi har valgt at deltage i dette projekt, fordi vi gerne vil være med til at udvikle nye måder at organisere arbejdet i ældreplejen på. Det er dette projekt en unik mulighed for. Her vil vi i samarbejde med andre kommuner og private firmaer afdække behovet for ny teknologi og derefter være med til at udvikle nye digitale og teknologiske metoder at levere hjælp på i ældreplejen."

Anne Krøjer, direktør for Sundheds- og kulturforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune:

"I Vesthimmerlands Kommune er vi meget optaget af rekrutteringsudfordringen og arbejder i den forbindelse målrettet med implementering af relevante teknologier, som gør, at vi kan løse vores opgaver på nye måder og sikre, at vores medarbejderes ressourcer anvendes, hvor det giver bedst mening. Vi glæder os til at deltage i skaleringsprocessen og se, hvilke løsninger vi sammen kan finde frem til, med særligt fokus på håndtering af vores nødkald og natlige tilsyn, som vi oplever binder mange medarbejder-ressourcer i dag."

Baggrund: 50 procent af nødkald er fejl eller kan besvares

I 2022 modtog alene Aabenraa Kommune 24.920 nødkald. Undersøgelser viser, at op mod 50 procent af nødkald enten er en fejl eller kan besvares ved telefonopkald fra en responscentral.

Samtidig har landets kommuner svært ved at rekruttere det antal sundhedsfaglige medarbejdere, der er brug for.

Det er udfordringen, som skaleringsprocessen skal finde nye løsninger på, gennem en ny organisering af opgaver, brug af teknologi og centralisering af responsfunktioner.

Samarbejder skaber større skala i efterspørgslen

En skaleringsproces er en metode indført af CO-PI, der samler flere offentlige organisationer om en fælles udfordring.

Ved at gå i fælles dialog med markedet skaber de offentlige organisationer større skala i efterspørgslen. Derved kan private virksomheder hurtigere kan se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

Anne Marie Berg, seniorprojektleder i CO-PI:

"Jeg glæder mig over, at flere kommuner har valgt at bidrage til skaleringsprocessen. Hvis vi i fremtiden vil sikre trygheden for borgere i eget hjem, er det afgørende, at vi prioriterer medarbejdernes tid til de borgere og de opgaver, hvor der er behov for dem. Hvis flere offentlige aktører beskriver samme behov, som i dag ikke er dækket af løsninger i markedet, vil leverandørerne i højere grad kunne se muligheder i at udvikle efter at dække disse behov."

→ Se projektsiden: Sammen om ny teknologi og centraliseret respons

SAMMEN OM NY TEKNOLOGI OG CENTRALISERET RESPONS

→ Hjemmeplejen varetager i dag opgaver, som i lyset af begrænsede muligheder for rekruttering må gentænkes og organiseres anderledes. Det drejer sig bl.a. om håndtering af nødkald, skærmbesøg og natlige tilsyn.

→ Det er derfor afgørende – i fællesskab med flere kommuner – at finde nye måder at varetage nødkald, planlagte opkald og natlige tilsyn, hvor man udnytter potentialet i ny teknologi og organiserer sig anderledes.

→ Aabenraa Kommune tog i marts initiativ til at finde nye løsninger gennem en ny metode: en skaleringsproces.

→ I en skaleringsproces går flere offentlige organisationer sammen om en fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle nye løsninger. På den måde bliver offentlige indkøb en motor for innovation.

→ Metoden med skaleringsprocesser er indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI), som faciliterer samarbejdet.

→ Den nationale klynge Danish Life Science Cluster (DLSC) er skaleringspartner for CO-PI. Som partner vil DLSC særligt bidrage med netværk og faglig ekspertise inden for velfærdsteknologi.