Robot sikrer sygeplejersker mere patientkontakt

Sygeplejersker på Neurologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital har i samarbejde med startup-virksomhed udviklet en transportrobot, som kan give sundhedspersonale mere tid til patienter. Men finansiering til spredning af løsningen til andre afdelinger er en udfordring, siger hospitalets innovationschef.

Billede: Klinisk sygeplejespecialist Johanne Laursen Lykke har været med til at udvikle robotten Buddy på Akut Neurologisk Modtageafsnit på Bispebjerg Hospital. Foto: Yuman

Der er travlt på gangen på Akut Neurologisk Modtageafsnit på Bispebjerg Hospital, hvor sygeplejersker, patienter og pårørende bevæger sig rundt mellem sengestuer, kontorer og opholdsrum.

Midt i det hele tøffer en halvanden meter høj robot med navnet Buddy stille og roligt hen ad gangen. 

Den selvkørende robot ligner i store træk hospitalets øvrige skuffemøbler, når man lige ser bort fra den iPad-lignende skærm på toppen og tre små sensorer i bunden. Men selv om Buddy ikke gør meget væsen af sig, gør den en stor forskel for sygeplejersker og patienter på afdelingen.

Sygeplejerske kan blive hos patienten

Inde på stue 2 trykker klinisk sygeplejespecialist Johanne Laursen Lykke på en touchskærm på væggen, og få minutter senere kommer Buddy trillende ind på stuen.  

Buddy er udstyret med seks skuffer, som indeholder udstyr til blodprøvetagning, kateter, EKG-måling, mundpleje og andre remedier, som sygeplejerskerne har brug for, når de modtager og behandler patienter på akutafdelingen. 

Dermed er Johanne Laursen Lykke fri for at skulle forlade stuen for at hente de nødvendige remedier et andet sted i afdelingen. 

"Den store fordel ved Buddy er, at vi som sygeplejersker får mere tid sammen med patienterne. Tidligere gik vi frem og tilbage flere gange for at hente ting, og undervejs blev vi typisk mødt af spørgsmål fra kolleger, patienter eller pårørende på gangen," fortæller Johanne Laursen Lykke. 

Video: Se hvordan sygeplejersker på Bispebjerg Hospital bruger robotten Buddy.

En tredjedel af arbejdsdagen bruges på transport

Ideen med Buddy er ikke at erstatte sygeplejersker, men derimod at understøtte dem i patientkontakten og medvirke til at optimere afdelingens arbejdsgange.

"Med Buddys hjælp har vi mulighed for at være mere nærværende over for patienterne og oplever færre afbrydelser. Det skaber større tryghed, og vi sparer en masse skridt," siger Johanne Laursen Lykke.

Sygeplejerskerne neurologisk afdeling går mellem 5.000 og 10.000 skridt på en vagt og bruger over en tredjedel af deres arbejdsdag på at transportere mad, medicinsk udstyr og vasketøj. 

På baggrund af den virkelighed indledte Bispebjerg Hospitals innovationsenhed – også kendt som Behovsfabrikken – i 2023 et samarbejde med den danske startup-virksomhed Yuman. 

Samarbejde om udvikling og test

Yuman er etableret af to nyuddannede DTU-ingeniører, som har opfundet en mobil robot, der kan hjælpe sygeplejersker med transporten af medicinsk udstyr, mad og sengetøj. 

Ingeniørerne havde brug for at teste og videreudvikle deres opfindelse i den virkelige verden ved hjælp af feedback fra sundhedspersonale. 

Det førte til et 3,5 måneder langt testforløb på neurologisk afdeling i 2023, hvor sygeplejersker gennem workshops, møder, observationer, interviews og ikke mindst ved at bruge robotten på afdelingen var med til at udvikle Buddy.

Med Buddys hjælp har vi mulighed for at være mere nærværende over for patienterne og oplever færre afbrydelser.

Johanne Laursen Lykke, klinisk sygeplejespecialist

Fælles udvikling giver større engagement

Undervejs kom sygeplejerskerne med forslag til forbedringer og justeringer af robotten – både i forhold til design, funktionalitet og indholdet af remedier. Andre fagligheder på hospitalet blev også inddraget ved spørgsmål om blandt andet hygiejne, sikkerhed og teknisk integration. 

"Det har stor betydning, at vi selv har været med til at udvikle Buddy, frem for bare at skulle tage en ny teknologi i brug, som det ofte sker i sundhedsvæsnet. Det giver et større engagement og et fælles ejerskab, som gør det nemmere at implementere løsningen," siger Johanne Laursen Lykke. 

Hun har sammen med afdelingssygeplejersken været tovholder på projektet på neurologisk afdeling.

"Vi er blevet overraskede over alle de krav, vi faktisk har haft mulighed for at stille til teknologien. Det er fordelen ved at opbygge tætte relationer til et lille startup-firma, som har en mission om at skabe teknologi, der kan hjælpe os," siger Johanne Laursen Lykke.

Buddy er udstyret med seks skuffer, som indeholder de fleste af de remedier, sygeplejerskerne har brug for, når de modtager og behandler patienter på akutafdelingen. Foto: Yuman

Ændring af kropslige arbejdsgange

Set fra sygeplejerskernes perspektiv har ændringer af de daglige arbejdsgange været den største udfordring ved at få Buddy ind i afdelingens drift.

"Vi har som sygeplejersker skullet ændre vores kropslige arbejdsgange. Vi er vant til at gå hurtigt og lige at løbe ud og hente det, vi mangler," siger Johanne Laursen Lykke.

"Det er stadig en udfordring for nogle af kollegerne, især de mere erfarne, at skulle tilkalde Buddy. De nyuddannede sygeplejersker har i højere grad taget løsningen til sig."

Efter testforløbet i sommeren 2023 har neurologisk afdeling og Behovsfabrikken fået midler fra Erhvervsministeriets tilskudsordning til innovative indkøb i sundhedsvæsenet til et nyt projektforløb med to Buddy-robotter på Akut Neurologisk Modtageafsnit.

Her er formålet at videreudvikle Buddys rolle i afdelingens arbejdsgange og undersøge mulighederne for at lade robotten stå for yderligere transportopgaver af fx mad og sengetøj.

Værdi kan være svær at dokumentere

Projektet løber indtil 1. juni 2025, og parterne håber, at projektet yderligere vil demonstrere Buddys værdi som sygeplejerskernes ”samarbejdspartner” og være et første skridt til en videre udbredelse af løsningen i sundhedsvæsnet. 

Det er imidlertid en udfordring, at fordelen ved en løsning som Buddy er vanskelig at dokumentere i forhold til økonomi, og dermed kan det være svært at finde finansiering til indkøb af robotten.

I modsætning til fx et indkøb af fx en ny scanner med en større kapacitet, hvor businesscasen er klar, da scanneren kan håndtere flere patienter. 

Det fortæller Brian Holch Kristensen, innovationschef på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og leder af Behovsfabrikken.

Johanne Laursen Lykke (til venstre) arbejder tæt sammen med Sara Lopez Alaguero og Andrei Chirtoaca fra Yuman. Foto: Yuman

Vanskeligt at finde midler til indkøb

Buddy er med til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø, men det betyder ikke, at der kan spares sygeplejersker i vagtplanen. 

"Når vi forbedrer arbejdsmiljøet for fx sygeplejersker, påvirker det ikke direkte behovet for medarbejdere i en vagtplan," siger Brian Holch Kristensen.

"Men fordelene skal ses på en meget længere bane i forhold til fastholdelse af personale og udfordringen med rekruttering i sundhedsvæsnet. Det frigør bare ikke midler til indkøb af teknologien i pressede etårige budgetter."

Økonomiske modeller kolliderer med virkeligheden

Brian Holch Kristensen fortæller, at Behovsfabrikken er i dialog med to andre afdelinger på Bispebjerg Hospital, som på baggrund af erfaringerne fra neurologisk afdeling også er interesseret i at afprøve og implementere robotten. 

"Afdelingerne overvejer at lease hver et eksemplar af Buddy, men det er en udfordring at finde midler til det. Det er her strukturen i de økonomiske modeller, vi arbejder med, kolliderer med virkeligheden," siger innovationschefen.

Yuman-direktør: Samarbejde med Bispebjerg har været afgørende

Sara Lopez Alaguero direktør i start-up-virksomheden Yuman, som hun har stiftet sammen med Andrei Chirtoaca. Både Sara og Andrei er uddannet på DTU og fik her sammen ideen om en transportrobot til sundhedspersonale. 

Ideen opstod, da ingeniørerne undersøgte mulighederne for at anvende robotter på steder som hospitaler, supermarkeder og lufthavne og i den forbindelse besøgte innovationsafdelingen og neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital.

"Vi fandt ud af, at sygeplejersker bruger meget tid på at hente udstyr frem og tilbage, og imens er patienten alene. Vi tænkte, at det ikke rigtig giver mening, når der er mangel på plejepersonale," fortæller Sara Lopez Alaguero.

Det førte til samarbejdet med neurologisk afdeling, hvor sygeplejerskerne har været en aktiv del af udviklingsprocessen for robotten Buddy. 

"Det har været et utroligt værdifuldt samarbejde, fordi sygeplejerskerne har hjulpet os med at identificere behovet, så vi vidste, at vi løste et reelt problem,” siger Sara Lopez Alaguero. 

”I stedet for bare at sidde på vores kontorer og programmere og teste, gjorde vi det sammen sygeplejerskerne og fik feedback med det samme. Det sikrede, at vi fokuserede på de rigtige ting fra begyndelsen og kunne rette fejl hurtigt."

I øjeblikket er Yuman og neurologisk afdeling i gang med at videreudvikle Buddy i et nyt projekt, og Sara Lopez Alaguero satser på, at kunne sprede teknologien til mange andre hospitalsafdelinger. 

"Vi tilbyder ikke bare en robot, men en service, der sikrer at Buddy fungerer, så hospitalet ikke behøver bekymre sig om support og servicering. Det er anderledes end andre robotter, som hospitaler hidtil har haft adgang til."

"Så hvis vi formår at gøre det rigtigt og skaber værdi fra starten, tror jeg, det ville være forholdsvis nemt at sprede teknologien til forskellige afdelinger," siger Sara Lopez Alaguero, som oprindeligt kom fra Spanien til Danmark for at studere i 2016.

Selv om Yuman er under to år gammel har virksomheden allerede vundet en række prestigefyldte priser, heriblandt "The euRobotics Entrepreneurship Award" og Odense Robotics "Startup of the Year Award".

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Johanne Laursen Lykke
Klinisk sygeplejespecialist, Bispebjerg Hospital

[email protected]

Sara Lopez Alaguero
CEO, Yuman

[email protected]