Prøv CO-PI's nye værktøjer til implementering

Rutinehjulet og Eksnovation er to nye værktøjer, der hjælper dig med at implementere din innovation. Prøv dem nu.

Billede: CO-PI's værktøjer til implementering.

Innovation er mere end udforskning, udvikling og test.

For at høste værdien af en innovativ løsning, skal den nye løsning forankres i hverdagens arbejdsgange.

Men implementering af innovation kan være lettere sagt end gjort. Derfor har CO-PI udviklet to værktøjer, der kan hjælpe dig med at implementere din innovation.

Rutinehjul og Eksnovation

De nye værktøjer er inspireret af et metodesæt udviklet i Tyskland.

Værktøjerne hjælper med to forskellige aspekter af implementeringen:

  • Rutinehjulet: Når der skal opbygges nye rutiner for at implementere innovation. Hjælper jer med at udforske og udvikle nye rutiner, der fremmer bæredygtig implementering af innovation.
  • Eksnovation: Når noget skal afvikles for at gøre plads til at implementere innovation. At udforske eksnovation hjælper jer med at afslutte 'det gamle' for at gøre plads til 'det nye'.

Implementering kræver fokus

Undersøgelser har vist, at hvis man ikke gør noget aktivt, er det en 17 års lang rejse fra, at der er evidens for ny praksis til, at den nye praksis bliver det normale blandt praktikere.

Forenklet sagt: Jo mere, man understøtter, at den nye praksis slår rod, desto kortere bliver rejsen.

"Desværre viser erfaringen, at implementering langt fra får stort nok fokus. Ofte afsættes der ikke tilstrækkelige ressourcer til implementering af innovation, og ofte er der ikke lagt en gennemarbejdet plan for, hvordan den nye løsning bliver implementeret i hele organisationen. Det håber vi, at de nye værktøjer kan bidrage til," siger Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.

Download de nye værktøjer til implementering:

Værtøjer til implementering

Samlede værktøjer til implementering af innovation.

Læs mere og download