Niels Jakobsen

Kreativ partner

Niels arbejder blandt andet med: Genstande der bidrager til at tilvejebringe vigtige samtaler undervejs i de mange processer centeret er involveret i, både hvad angår fællesoffentlig skalering af innovative offentlige indkøb, grøn omstilling, finansiering, spredning og politikernes rolle i offentlig innovation.

Niels er optaget af at finde frem til kernen af komplekse sammenhænge, for bagefter at fremstille dem så enkelt som muligt, gerne i visualiseringer, modeller eller korte tekster. De grænseobjekter der opstår, skal helst understøtte kommunikationen mellem faggrænser og være med til at skabe fælles forståelser på tværs af forforståelser. Genstandene er ikke mejslet i sten, men oftest skåret ud i pap og ændrer form undervejs, når kernen pludselig transformeres i mødet med virkelighedens bekymringer og begejstring. 

Før sin ansættelse i CO-PI, arbejdede han i mange år med tværsektoriel innovation i kommunalt regi på social- og beskæftigelsesområdet. Niels er cand. mag i samfundsdag og kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Opvokset på Als, Københavner siden årtusindskiftet og har med årene mistet evnen til at tænke uden at tegne samtidig.