Politisk vilje, borgerinddragelse og vindmøllepenge giver klimaprojekter medvind i Skive

Hvordan sikrer man på en gang politisk opbakning, og at borgerne aktivt er med, når der skal udpeges grønne udviklingsprojekter i nærmiljøet? Skive Kommune har succes med at give borgerne stærke stemmer i Klimaudvalget.

Skive Kommune har som mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % inden 2030 og opnå klimaneutralitet i 2050.

En måde at gøre det på er via § 17, stk. 4 udvalgene, som byrådet har nedsat fire af i forbindelse med den seneste konstitueringsaftale i 2022 - og her er Klimaudvalget et af dem.

Et § 17, stk. 4-udvalg er er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

Klimaudvalget holder møde seks gange årligt og skal opfange ideer fra arbejdsgrupper og private, så det sikres, at der sker en sammenhængende indsats. Udvalget vurderer og udvælger forslag til projekter.

Billede: Anders Bøge, byrådsmedlem (SF) og formand for Klimaudvalget i Skive Kommune. Anders Bøge har siddet i Skive Byråd i 16 år og har ved siden af været selvstændig i 20 år med eget mekanikerværksted.

Slå et slag for din grønne sag

For klimaudvalgets formand og mangeårigt byrådsmedlem for SF i Skive Byråd, Anders Bøge, er formålet at give borgerne på Skiveegnen en stærkere stemme i den lokale klimaindsats - i et tæt samarbejde med byrådet:

"Vi holdt en klimadag, hvor vi faktisk havde kampvalg om pladserne. Her prøvede vi at italesætte, hvad vi er på vej med. Det er normalt en udfordring at få de frivillige med. Men der sagde vi i Klimaudvalget, selvom man normalt så vælger sådanne udvalg for fire år: "Du behøver ikke at sidde her i fire år. Hvis du har et tema, vi tager op, så kan du sidde med, så længe vi behandler det emne - og så kan du stå af, når vi er færdige med at behandle det."

"For vi har gjort meget ud af at tematisere tingene. Det tror jeg, er en vigtig måde at gøre det på, da der er rigtig mange, som godt vil bruge deres tid på noget, de interesserer sig for. Og så vil de jo også gerne have lov at gå, når de er færdige med det," siger Anders Bøge om, hvordan Klimaudvalget arbejder med at engagere borgerne."

Vindmøllepenge puster liv i lokale klimaprojekter

Byrådspolitikernes rolle i Klimaudvalget er at hjælpe til og lette vejen fra ideer og frem til handling. Men de mange ideer, der kommer på bordet, kræver også finansiering. Her nyder Skive godt at de midler, opstillingen af vindmøller giver via ordningen ”Grøn Pulje”, der er et engangsbeløb fra vindmøllevirksomheden til kommunen. Alene vindmøllerne ved GreenLab Skive giver en forventet indbetaling på 6,75 mio. kr. til Skive Kommune.

Klimaudvalget fordeler midlerne i puljer á 1,55 mio. kr med start i december 2022.

Læs om: GreenLab Skive: Samarbejde er nøglen til succes

Borgermøde om midler til grønne projekter  

Borgere i Skive Kommune kan ansøge Klimaudvalget om penge til grønne projekter, og Anders Bøge lægger særligt vægt på, at alle, der har gode ideer til projekter, får plads i ansøgningsrunden:

"Vi har de midler fra vindmøllerne, der skal ud at virke i kommunen. Det er en af de ting, vi har på dagsordenen i Klimaudvalget. Vi har planlagt et borgermøde den 24. oktober, hvor vi gør opmærksom på, at der er de penge til grønne projekter,” siger Anders Bøge og fortsætter:

"Vi gjort os umage med at ikke sætte for mange regler op på forkant. Vi har fx ikke sat et nedre tal for, hvad man kan søge. Det er et forsøg på at nå en tand længere ud end til det, der er etableret i forvejen."

Billede: Skive Kommunes klimaudvalg og Aakjærselskabet på Jenle arrangerede i maj et klimamøde, der havde særligt fokus på, hvordan ungdommen forholder sig til de udfordringer der er på klimaområdet. Det foregik på Jenle; Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem, der i dag er omdrejningspunktet for Danmarks største litteraturselskab.

Vil have alle idéer på bordet

Netop forsøget på at få alle de lokale grønne ildsjæle gjort opmærksomme på finansieringsmulighederne, betyder, at Klimaudvalget tager en utraditionel metode i brug:

"Hvis du skal søge og have kommunale midler, skal du selvfølgelig have et CVR-nummer, og du skal have et regnskab, du lægger med. Men vi lægger op til, at man i ansøgningsfasen ikke behøver have et CVR-nummer. Det betyder, at borgerforeninger og andre, der ikke kan leve op til de normale krav, også kan søge,” siger Anders Bøge og tilføjer:

"Men det er klart, hvis der er et konkret projekt, der skal realiseres, så skal vi finde en ejer til det, så skal vi selvfølgelig have et regnskab og en, der kan stå inde for det."

Her betyder den aktive rolle, politikerne spiller i udvalget, meget:

"Vores opgave som politikere i Klimaudvalget er særligt i forhold til formidling og at være igangsættere. Det synes jeg, er en vigtig opgave for os som kommune og som politikere."

"Du skal hjælpe de ildsjæle, der har gode ideer til projekter, så de ikke står med 27 udfordringer i forhold til blanketter og alt muligt. Deres ideer kan jo få lokalområdet eller en aktivitet til at leve. Så skal vi som politikere og kommune være der til at bane en hurtig vej gennem bureaukratiet for dem. Det er den del af arbejdet, jeg er rigtig glad for,” siger Anders Bøge.

KLIMAUDVALGET I SKIVE KOMMUNE

Klimaudvalget er nedsat med henblik på at fremme idéer og aktiviteter, som kan skabe opbakning til borgerdrevne handlinger og initiativer, der understøtter Skive Kommunes målsætning:

• At reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % inden 2030 og klimaneutralitet i 2050.

• At sikre en sammenhængende indsats og inspirere til borgernes fælles klimahandlinger.

Jenle, et kulturelt omdrejningspunkt på Skiveegnen og Danmarks største litteraturselskab, arrangerer sammen med Skive Kommunes klimaudvalg et møde, der har særligt fokus på, hvordan ungdommen forholder sig til de udfordringer der er på klimaområdet.

Klimaudvalget består af op til 11 medlemmer, der udpeges eller vælges på følgende måde:

Byrådet udpeger fire byrådsmedlemmer, så de fire medlemmer er repræsenteret bredt på tværs af partierne.

Byrådet vælger udvalgets formand blandt de byrådsudpegede medlemmer.

Kilde: Skive Kommune