Innovationsstafetten: Innovationsprojekter skal ikke belaste sundhedspersonalet unødigt

Jonas Fiedler Kierkegaard er Head of Innovation Lab i lægemiddel- og diagnostikvirksomheden Roche A/S. Han er denne måneds deltager i CO-PI's innovationsstafet.

Billede: Jonas Fiedler Kierkegaard er Head of innovation lab i lægemiddel- og diagnostikvirksomheden Roche A/S. Han er denne måneds deltager i CO-PI's innovationsstafet.

Innovationsstafetten er et format udviklet for at få et indblik i hverdagen for de mange mennesker, der arbejder med innovation i den offentlige sektor.

Med denne innovationsstafet sætter vi særligt fokus på innovation i offentlig-privat samarbejde for at blive klogere på potentialet, fordelene og udfordringerne. Hver deltager bliver stillet en række spørgsmål og sender herefter selv stafetten videre.

Denne gang har vi talt med Jonas Fiedler Kierkegaard, Head of Innovation Lab i lægemiddel- og diagnostikvirksomheden Roche A/S. 

Sammen med sit team er han ansvarlig for at drive og lede innovationsprojekter fra behovsafdækning til implementering. Det sker altid i samarbejde med patientorganisationer, regioner, hospitaler og statslige institutioner. 

Hvorfor arbejder du med innovation?

Jeg finder det meget motiverende at forstå komplekse problemstillinger og brugerbehov, og herefter skabe løsninger sammen med patienter, sundhedsprofessionelle, startupvirksomheder m.fl.

Det mest stimulerende ved mit arbejde er, når vi får feedback fra brugerne på, at den løsning, vi har udviklet sammen, har forbedret deres livssituation og hverdag.

Hvordan arbejder du i praksis med innovation i offentlig-privat samarbejde?

Roche er en global virksomhed, som udvikler nye innovative diagnostiske løsninger og medicinske behandlinger.

Herudover ønsker vi lokalt at løse andre behov igennem patientrejsen, via nye innovative løsninger, som vi udvikler i tæt samarbejde sammen med brugerne og andre aktører.

Hvis vi fx taler om udvikling af en ny digital løsning inden for et givent sygdomsråde, skal vi være helt tæt på brugssituationen, forstå hospitalernes infrastruktur, eksisterende projekt back-log, kapacitet mm. Det giver os mulighed for at skabe en løsning, som kan levere den nødvendige værdi og blive fuldt ud implementeret.   

SENESTE INNOVATIONSSTAFETTER:

1. Ina Bøge Eskildsen: "Vi skal lade de vilde problemer være omdrejningspunktet"

2. Jesper Algren: "Den indgroede forståelse af systemet er en stor udfordring"

3. Michael Nørager: "Den politisk korrekte effektivisering skygger simpelthen for udsynet"

4. Tina Risager: "En kulde har sneget sig ind i relationen mellem borgere og ledelser"

5. Brian Wiborg: "Uafklarede forventninger kan sætte sig som en kræftsvulst på et samarbejde"

Hvorfor er det en god idé at samarbejde med private aktører?

Min oplevelse er, at vi ofte ønsker at løse de samme problemstillinger, og at en løsning på problemet skaber værdi for alle parter.

Da jeg arbejder med innovation inden for sundhedsområdet, fokuserer mine kolleger og jeg meget på forbedring af patientrejsen i denne kontekst.

Vores offentlige samarbejdspartnere besidder en dyb forståelse af den problemstilling, som vi forsøger at løse sammen. Det vi, som privat aktør, kan bidrage med er bl.a. medarbejdere til at drive det pågældende innovationsprojekt, samt funding i nogle tilfælde.

Hvad er det interessante ved at arbejde med innovation i samspillet mellem den offentlige og private sektor?

Her vil jeg nævne to ting:

1) Det personlige møde med ildsjælene blandt de sundhedsprofessionelle i Danmark, som ønsker at forbedre udgangspunktet for patienterne gennem projekter, der ligger ud over deres daglige opgaver. Jeg kan blive dybt imponeret over den passion, de udviser for at forbedre livssituationen for deres patienter.

2) Jeg er sikker på, at mange af de problemstillinger, som vi kan løse gennem ny innovation, løser vi bedst igennem et tæt samarbejde. Vores læger og sygeplejersker ser ofte muligheder for at forbedre patienternes hverdag med fx digitale støtteværktøjer.

Men sundhedspersonalet har også en utrolig travl hverdag, der gør det svært for dem at dedikere nok tid til at lykkes med nye innovationsprojekter.

Her kan vi, som privat aktør, bidrage med projektmedarbejdere og funding, i de projekter der skaber værdi for alle parter. I nogle tilfælde kan teknologierne (fx AI-løsninger) decideret mindske ressourceforbruget i sundhedsvæsenet, samtidigt med at patientrejsen kan forbedres – altså et triple win i udgangspunktet.

Billede: Head of innovation Lab i Roche (til venstre på billedet) er bl.a. stolt af en løsning, der styrkede leddegigtpatienternes livskvalitet.

Og hvorfor er det så, det ikke "bare" sker?

Af forskellige årsager.

Der er heldigvis kommet en lang større og bred erkendelse af, at offentlige-private samarbejder inden for sundhedssektoren giver rigtig god mening. På proces- og systemsiden er vi der ikke helt endnu i min optik.

Til eksempel kan kontraktprocesserne tage meget lang tid, hvilket ikke er sundt for energien omkring nye innovationsprojekter.

Generelt er det min opfattelse, at der mangler fokus på hele værdikæden i forbindelse med teknologierne – fra tidlig start og udvikling til ultimativt købspotentiale i den sidste ende af processen.

Sidstnævnte er netop der, hvor potentialet bliver stort for mange SMV'er, da det øger skaleringsperspektivet i et større globalt synsfelt. På den måde kan OPI-samarbejder være med til at sikre vækst, velfærd og arbejdspladser i Danmark.

Hvilket projekt eller ny løsning, som du har været med til at skabe, er du mest stolt af?

I Roche har vi også lokalt i Danmark været med til at udvikle flere løsninger i tæt samarbejde med patienter og sundsprofessionelle, som vi er stolte af.

Vi lavede en gang en PRO-løsning (patient reported outcomes) til leddegigtpatienter, hvor spørgsmålene også satte fokus på patienternes livssituation og livskvalitet.

Her fik vi en positiv feedback fra mange patienter med henblik på, at de havde fået en bedre forståelse for deres sygdom, samt mulighederne for at forbedre deres livssituation – også via tiltag udover den medicinske behandling.

Denne feedback gjorde os utrolig stolte, fordi vi ret beset øger livskvaliteten for patienten og samtidig biddrager til innovation i Danmark.

OM ROCHE A/S

- Roche Danmark er det danske datterselskab af den globale koncert F. Hoffmann-La Roche, som er verdens største lægemiddel- og diagnostikvirksomhed.

Læs mere om Roche 

Hvem eller hvad ser du som din største hjælper i dit arbejde med OPI?

Mange personer og profiler. Det er vigtigt, at der fx fra hospitalernes side er fuldt buy-in på ledelsesniveau omkring, at offentlige-private samarbejdsprojekter giver god mening.

De mennesker, der til daglig arbejder med innovation på hospitalerne, er også meget vigtige medspillere.

Foruden patienterne, arbejder vi i innovationsprojekterne tættest sammen med de læger og sygeplejersker, som har den primære kontakt og dialog med patienterne.

Tid er den mest kritiske faktor for innovation skal lykkes, så jeg vil personligt foreslå, at der fx fra Danske Regioner fokuseres på netop frigørelse af tid i klinikken til innovation, således vi ikke belaster personalet unødigt.

Systemet er voldsomt presset, desværre – men tid er en nødvendighed for innovation. 

Hvilken fejl har du begået, som du har lært mest af?

Her vil jeg nævne 2 ting:

1. Ikke at have inkluderet alle relevante interessenter fra starten i et nyt innovationsprojekt, hvilket gjorde, at vi ikke kunne lykkes med en endelig implementering til sidst, på trods af god bruger feedback.

2. Ikke at have nok fokus på den kontinuerlige brugertest gennem udviklingsforløbet.

Billede: Det er nødvendigt med fokus på at lave et realistisk 'scope' fra start, så innovationsprojektet ikke rammer muren, mener Jonas Fiedler Kierkegaard (til venstre på billedet).

Hvad ser du som den største udfordring i arbejdet med offentlig innovation?

En stor udfordring er, at mange innovationsprojekter drives af de sundhedsprofessionelle – ved siden af deres daglige virke.

Derfor er min oplevelse, at det ofte er svært for dem at dedikere den nødvendige tid til et projekt, fordi de i forvejen har rigeligt at se til.

Derfor har vi også meget fokus på at lave et realistisk projekt-scope fra start, så vi ikke rammer muren undervejs.

Hvad skal der til for at få offentlig-privat samarbejde om innovation op i endnu større skala?

Vi har brug for de gode eksempler, hvor ny innovation, når fra idestadiet til fuld implementering af løsningen, og hvor værdiskabelsen er helt klar for alle.

Hvad er dit bedste råd til offentlig-privat innovationssamarbejdet?

Brug den nødvendige tid på at lave en grundig foranalyse og forventningsafstem alt fra ansvarsområder til tidsforbrug med de involverede parter – inden projektstart.

Hvem giver du stafetten videre til?

Jeg vil gerne give stafetten videre til Rune Holdt fra Rigshospitalets innovationsafdeling. 

VIL DU HØRE MERE?

Kontakt Jonas Fiedler Kierkegaard, Head of Innovation Lab, Roche  

Telefon: 20 87 77 87 │ [email protected]