Fra dieselstøj til el: "Man kan godt mærke det oppe i hovedet, når man har kørt med dieselmotor"

Der graves og flyttes store mængder jord ved udskiftning af kabler og vandledninger landet over. Til det arbejde er minigravere og dumpere uundværlige. Der findes alternativer til de dieseldrevne maskiner, men hvordan er det at arbejde med dem?

Billede: På Park Allé i Brøndby er der gang i gravearbejdet. Her er entreprenørfirmaet Nordkysten i gang med at udskifte vandledninger for HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab.

Mange steder rundt om i landet lægges der fjernvarmeledninger, skiftes kabler og udskiftes vandledninger. Der graves, flyttes jord med minigravede og dumpere.

Det er hårdt arbejde med maskiner, der kører mange timer på alle tider af døgnet.

I dag er det muligt at udføre dette arbejde med elektriske gravemaskiner og dumpere. Det er godt for klimaet. Men hvordan opleves det grønne gearskifte for arbejdere og naboer?

📍 Kom til konference i Industriens Hus: Grønt Gearskifte

Den 23. november afholder CO-PI og en række af Danmarks største offentlige bygherrer konferencen 'Grønt Gearskifte' i Industriens Hus, hvor spotlyset rettes på emissionsfrie arbejdsmaskiner. 

Det handler om mere end et grønt skifte væk fra diesel. Det handler også om folkesundhed, arbejdsmiljø og trivsel.

På konferencen offentliggøres b.la. en ny samfundsøkonomisk analyse af konsekvenser ved omstilling fra diesel til eldrevne arbejdsmaskiner.

Se nye emissionsfrie maskiner udstillet på Rådhuspladsen – og hør, hvordan offentlige bygherrer planlægger at stille krav om brug af emissionsfrie arbejdsmaskiner i fremtidige projekter.

Kører eldrevne maskiner

På Park Allé i Brøndby er der også gang i gravearbejdet. Her er entreprenørfirmaet Nordkysten i gang med at udskifte vandledninger for HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab.

Arbejdet har stået på i et stykke tid, og to af de medarbejdere, der er i fuld gang med minigravere og dumpere, er anlægsarbejderne Nick Shaun Brown Sørensen og Torben Jensen.

I øjeblikket foregår arbejdet med dieselmaskiner, men begge har i en periode kørt med eldrevne maskiner til samme type arbejde.

Billede: Nick Shaun Brown Sørensen styrer minigraveren og læsser jord op på dumperen, som Torben Jensen kører, så de kan få vandledningerne fritlagt. Begge har både prøvet at udføre arbejdet med maskiner, der henholdsvis kører på el og på diesel.

Den største forskel er støjniveauet

Den største mærkbare forskel mellem el- og dieselmaskiner er ifølge dem støjniveauet.

"Det med støjen er en del bedre, når man kører med elmaskinerne. Især når man kører på de små villaveje med elmaskinerne," siger Nick Shaun Brown Sørensen.

Entreprenørfirmaet Nordkysten, som Nick Shaun Brown Sørensen og Torben Jensen arbejder for, udførte på et tidspunkt en test på to villaveje.

Test af diesel- og elmaskiner på villaveje

Her målte Nordkysten både støjniveauer og partikeludledninger fra anlægsarbejdet.

I testperioden måtte der på én villavej kun køres med elmaskiner, mens der på en anden villavej blev kørt med dieselmaskiner.

"Naboerne var noget mere glade, hvor vi kørte med el. Vi starter jo også kl. 6.00-7.00 om morgenen," siger Nick Shaun Brown Sørensen.

Vibrationer fra motorer er også støj

Det var ikke kun naboerne, der kunne høre forskel. Når man sidder i en elmaskine og arbejder, er støjen fra maskinen også mærkbart mindre end deres dieselmodparter.

Støjniveauet i arbejdsmiljøet er en væsentlig faktor, der kan påvirke arbejderens trivsel og sundhed.

"Man kan i hvert fald godt mærke det oppe i hovedet, når man har kørt med en dieselmotor," som Nick Shaun Brown Sørensen formulerer det.

Billede: Undervurdér ikke sundhedsrisikoen ved at inhalere ultrafine partikler fra dieseludstødning!”, siger Keld Alstrup Jensen, professor MSO, ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Foto: NFA

Støj er kilde til stress og træthed

Keld Alstrup Jensen er professor MSO ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Han påpeger, at forskning i støjpåvirkninger har vist, at længerevarende udsættelse for støjende miljøer kan forårsage både mentale udmattelsessymptomer og fysisk træthed på grund af vibrationerne fra maskinerne.

"Det er f.eks. blevet påvist, at støj fra lastbiler og tunge maskiner kan give rygsmerter og iskiasproblemer på længere sigt. Mens der er ikke klare beviser for alle sundhedsmæssige påvirkninger af støj, men det er almindeligt kendt, at vedvarende støj kan være en kilde til stress og træthed," siger Keld Alstrup Jensen.

Slipper for sundhedsskadelige partikler fra udstødning

En anden fordel ved at skifte fra diesel til elmotorer er, at man fjerner en væsentlig kilde til luftforureningen på arbejdspladsen. Dieselmotorer leder blandt andet sundhedsskadelige ultrafine partikler ud med udstødningen.

"Dieseludstødning giver typisk først helbredseffekter efter mange års udsættelse og derfor tænker mange måske ikke over, at det kan være særligt sundhedsskadelig," forklarer Keld Alstrup Jensen.

Effekterne kan dog være alvorlige og omfatter b.la. hjerte-karsygdomme og kræft, men også andre luftvejssygdomme.

I 2021 skærpede Beskæftigelsesministeriet grænseværdien af dieselpartikler for at beskytte ansatte på bygge- anlægspladser, og ministeriet har lagt op til, at det kan være nødvendigt at skærpe grænseværdien yderligere i 2024.

→ Læs pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet: Grænseværdi for dieseludstødningspartikler skærpet (bm.dk)