Det viser tallene: Medarbejdere spiller afgørende rolle i OPI

Medarbejderne er aktive medspillere og skaber værdi, når offentlige og private virksomheder samarbejder om innovation (OPI). Medarbejderne har en unik praksisviden og får også selv fordele af at medvirke, siger programchef i CO-PI.

Billede: OPI kræver, at medarbejderne inddrages aktivt, for de har en unik praksisviden. Det er dem, der står med problemerne til daglig, og som sammen med borgerne kan give det fulde perspektiv, siger CO-PI's programchef.

Medarbejderne på de offentlige arbejdspladser spiller en afgørende rolle, når det offentlige og private virksomheder skaber innovation sammen.

Medarbejderne spiller en positiv rolle i ni ud af 10 af offentlig-private innovationer (86 procent).

Næsten en tredjedel af de offentlig-private innovationer (31 procent) er helt eller delvist igangsat af medarbejdere.

Medarbejdere har unik praksisviden

Det viser nye tal fra Innovationsbarometeret – den nationale statistik over offentlig innovation, som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) udarbejder sammen med Danmarks Statistik.

Hvis man vil skabe innovation, er man nødt til at udforske problemet grundigt fra starten for at få en klar forståelse af det, inden man springer over til at bestemte løsninger, forklarer Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI:

"Det kræver, at medarbejderne inddrages aktivt, for de har en unik praksisviden. Det er dem, der står med problemerne til daglig, og som sammen med borgerne kan give det fulde perspektiv."

Løs problemet sammen – offentlig innovation i samarbejde med private virksomheder

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

Innovation handler ikke kun om produkter

At medarbejderne spiller så stor en rolle i processen, hænger også sammen med, at offentlig-privat innovation langt fra kun handler om fysiske produkter.

Innovationsbarometeret viser, at kun lidt over en tredjedel af de offentlig-private innovationer (35 procent) drejer sig om produktinnovation, mens andre typer af innovation fylder langt mere – fx proces- og organisatoriske organisationer.

"Offentlig-privat innovation har – som anden innovation i den offentlige sektor – ofte at gøre med nye arbejdsformer eller nye måder at kommunikere og servicere på og faktisk mindre hyppigt fysiske produkter. Derfor er det helt afgørende, at medarbejderne bidrager systematisk til innovationsarbejdet," siger Ole Bech Lykkebo.

HVAD ER OPI?

- Offentlig-privat innovationssamarbejde – eller OPI – er alle former for samarbejde mellem private virksomheder og offentlige organisationer om innovation.

- Det vil sige samarbejde om udvikling af produkter, løsninger eller services, som den offentlige sektor har brug for, og som private virksomhed kan bidrage med at skabe fra bunden eller levere.

- Et OPI adskiller sig fra andre offentlig-private samarbejder, da det ikke fungerer ud fra det traditionelle bestiller-leverandørprincip.

Flere fordele ved at have medarbejdere med

At have medarbejderne tæt involveret i processen giver mange fordele – også for de private virksomheder i samarbejdet

"De nye løsninger skal implementeres, hvis virksomhederne skal have noget ud af at være med. Først når løsningen er taget i brug af medarbejdere og borgere, har virksomheden en showcase, som kan skaleres og sælges til andre offentlige kunder. Og medarbejderne er helt afgørende for at implementeringen lykkes, så løsningen giver værdi," siger Ole Bech Lykkebo.

For medarbejderne selv kan det ligeledes have stor værdi ved at være med til at igangsætte og drive innovationsprocessen og sikre, at nye løsninger bliver implementeret.

Medarbejderne både kan og vil skabe innovation

Det handler både om faglig stolthed og om manglen på arbejdskraft i den offentlige sektor.

"I de kommende år skal der endnu mere ny teknologi og nye løsninger i spil. Ellers ser vi ind i en situation, hvor offentlige arbejdspladser vil stå med endnu flere ubesatte stillinger, mens medarbejderne er nødt til at løbe endnu hurtigere eller levere en ringere service til borgerne. Eller begge dele," siger Ole Bech Lykkebo.

"Ny teknologi og andre innovationer fixer ikke alt, men det skal være en del af løsningerne. Vores data viser, at medarbejderne både kan og vil være med til at skabe innovation og indføre ny teknologi."

Ledelsen skal også engagere sig

Det kræver dog også en fokuseret indsats af organisationens topledelse, understreger programchefen. For man kan ikke bare 'lægge innovationen ud i driften' og forudsætte, at de mest iderige finder tiden, hvis de tror nok på ideen.

Eller at tingene implementerer eller skalerer sig selv.
 
"Det har altid krævet et stærkt ledelsesmæssigt fokus at skabe plads til medarbejderdreven innovation, og jeg er bekymret for, om de flotte tal for medarbejdernes bidrag kan holde på lang sigt i meget pressede driftsorganisationer," siger Ole Bech Lykkebo.

3 gode råd til medarbejderne

Ole Bech Lykkebo peger på tre ting, som medarbejdere og ledere skal være opmærksomme på, når de giver sig i kast med innovation.

  1. Fokusér på problemet — ikke løsningen — fra starten. Vær nysgerrig og undersøg problemet ud fra forskellige perspektiver ved at tale med flere om det.
  2. Tænk virksomhederne ind tidligt. Tal med indkøbsfunktionen i din organisation om, hvordan man kan få virksomheder med i en tidlig dialog om problemet.
  3. Husk implementering. Gør dig meget tidligt i processen tanker om, hvordan, hvornår og af hvem løsningen skal tages i brug — og hvem det vil i øvrigt vil påvirke. Og vær forberedt på, at der under ibrugtagningen i fuld skala kan opstå yderligere behov for tilpasninger

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt Ole Bech Lykkebo, programchef i CO-PI, på telefon 61 81 31 02 eller mail: [email protected]

Figur til download:

Billede: Medarbejdere spiller en positiv rolle i tæt på ni ud af ti innovationer skabt i offentlig-privat samarbejde.