Den offentlige sektor er innovativ – og køber hver tiende nye løsning hos private virksomheder

Fire ud af fem offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i de seneste to år, viser helt nye tal fra Innovationsbarometeret. 11 procent af innovationerne er baseret på innovative indkøb hos private virksomheder.

Billede: Offentlig innovation kan være nye eller væsentligt ændrede: produkter, serviceydelser, processer og organisationsformer eller måder at kommunikere med omverdenen på (foto: iStock)

Hospitaler, plejehjem, børnehaver og uddannelsesinstitutioner over hele landet er innovative:

83 procent af de offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i de seneste to år.

Hver tiende nye løsning – 11 procent – er baseret på innovative indkøb hos private virksomheder.

Det viser den nye publikation 'Når indkøb er innovative', som Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) udgiver i dag.

Hver tiende innovation er indkøb

Innovative offentlige indkøb er et samspil mellem offentlige og private aktører, som fører til indkøb og implementering af noget nyt, der skaber værdi – eller løser et problem for den offentlige aktør.

Et eksempel er multibordet Roomie, udviklet af en privat virksomhed med hjælp fra to plejecentre i Aalborg Kommune, som bidrager til bedre arbejdsstillinger for medarbejdere og letter hverdagen for plejekrævende borgere.

Et andet eksempel er Københavns Kommune og Aarhus Kommune, som i et innovationspartnerskab med to private virksomheder har udviklet, testet og valideret nye døgnrytmelamper til brug på plejehjem.

"Det er fjerde gang, vi tager temperaturen på innovation i den offentlige sektor – og vi kan endnu en gang konstatere, at langt størstedelen af de offentlige arbejdspladser er innovative. Denne gang har vi også spurgt til innovative offentlige indkøb, som er en vigtig – men måske også noget overset – del af værktøjskassen til innovation," siger Marie Munch-Andersen, analyseansvarlig i CO-PI.

Indkøb og innovation tænkes sammen

Det er første gang, at Innovationsbarometeret måler på innovative offentlige indkøb.

Med offentlige indkøb for mere end 400 milliarder kroner om året er der stort potentiale i at bruge indkøb som løftestang til at skabe innovation, der kan løse større og mindre udfordringer.

"Når indkøb og innovation tænkes sammen, sikrer vi, at det er efterspørgslen, der driver innovationen. Og det er i virkeligheden det mest bæredygtige for begge parter, fordi det hurtigere sikrer den offentlige part en løsning, som skaber værdi – og sikrer den private virksomhed en løsning som kan sælges i større skala ," siger Rikke Thorlund Haahr, chefkonsulent i CO-PI.

Samarbejde kræver gode relationer

De nye tal fra Innovationsbarometeret viser også, at offentlige arbejdspladser ofte køber innovative løsninger hos private virksomheder, de kender i forvejen:

Det er tilfældet for 39 procent af alle innovationer skabt i offentlig-privat samarbejde.

"Samarbejde om innovation kræver gode relationer, og derfor er det ikke overraskende, at så mange samarbejder sker mellem aktører som kender hinanden i forvejen. Men ofte vil innovationsrummet blive større, hvis flere inviteres med. Det er også en forudsætning for at få skala i løsningerne," siger Rikke Thorlund Haahr, chefkonsulent i CO-PI.

Download publikationen 'Når indkøb er innovative':

Når indkøb er innovative

Statistik og viden fra Innovationsbarometeret.

Læs mere og download

HVAD ER INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB?

Et samspil mellem offentlige og private aktører som fører til indkøb og implementering af noget nyt, der skaber værdi eller løser et problem for den offentlige sektor.

- Noget nyt kan være nye eller væsentligt forbedrede produkter, serviceydelser, kommunikationsformer eller nye organisationsformer og processer. Det nye kan være det produkt, man køber i eller efter en innovativ proces. Det kan også være strukturer, infrastruktur, organisering osv., som er afledt af indkøbet og er resultater af den innovative proces.

- Samspil betyder at leverandørerne bør inddrages så tidligt som muligt i processen, og at der har været en reel dialog med de potentielle leverandører om hvordan de kan være med til at realisere den ønskede værdi eller løse det problem, som har ført til beslutning om indkøbet.

FEM FAKTA OM OFFENTLIG-PRIVAT INNOVATION

- 16 procent af alle offentlige innovationer er skabt i offentlig-privat samarbejde.

- Offentlig-privat innovation er langt fra kun produkter: 77 procent indeholder proces- og organisatorisk innovation, 42 procent indeholder kommunikationsinnovation, 39 procent indeholder serviceinnovation mens kun 34 procent indeholder produktinnovation.

- Der samarbejdes med private virksomheder i alle dele af innovationsprocessen: 38 procent har samarbejdet om at udforske og forstå problemstillingen, 70 procent har samarbejdet om at udvikle eller tilpasse løsningen og 47 procent har samarbejdet om at tage løsningen i brug (implementering).

- 15 procent af offentlig-private innovationer er finansieret af eksterne kilder, dvs. midler fra private fonde, offentlige støtteordninger, samarbejdspartneres midler eller udenlandske kilder.

- 21 procent af alle innovative offentlige indkøb – svarende til 2 procent af alle offentlige innovationer – kommer i udbud.

Figurer til download:

Figur: Definition på innovative offentlige indkøb.
Figur: En ud af ti offentlige innovationer er innovative offentlige indkøb.
Figur: Offentlig innovation handler ofte om, hvordan arbejdet organiseres.