CO-PI på Folkemødet: Plejer er død - hvordan vækker vi fremtidens ældrepleje til live?

Velfærdsteknologi udvikler sig hele tiden. Det samme gør debatten om, hvordan vi sikrer, at teknologien støtter de ældre og medarbejderne behov. Ann Sofie Orth, borgmester i Rudersdal Kommune og Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, tager hul på debatten - og fortsætter på Folkemødet.

Billede: Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen og Ann Sofie Orth, borgmester i Rudersdal Kommune debatterer fremtidens ældrepleje på Folkemødet torsdag den 13. juni, kl. 14.00 - 14.45 i Kommunernes Telt. Arrangører er Rudersdal Kommune og CO-PI.

Det er ikke nok at planlægge frem til næste valgperiode.

Vi skal rette fokus mod de langsigtede løsninger, som kan sikre, at vi som samfund nu og fremover har en værdig ældrepleje.

Men hvordan gør vi det i praksis – både med øje for borgerne og medarbejderne i kommunerne?

Ann Sofie Orth, borgmester i Rudersdal Kommune, og Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, giver en forsmag på hvad der skal til for at få etableret bæredygtige rammer for fremtidens ældrepleje.  

Billede: Ann Sofie Orth (C), borgmester i Rudersdal Kommune, mener, at det er sundt at kigge andre over skulderen - i dette tilfælde andre kommuner - for at lære af deres erfaringer med at få velfærdsteknologi til at virke i praksis. Hun slår et slag for, at kommunerne i højere grad end nu går sammen om opgaver i ældreplejen, der kan løses på tværs af kommunegrænserne. (Foto: Konservative Folkeparti)

Vi skal invitere flere indenfor og kigge andre over skulderen

Rudersdal Kommune anser borgerne som værdifulde sparringpartnere, der kan bidrage med alternative løsninger. Det signalerer kommunen tydeligt med opfordringer til borgerne -  blandt andet på kommunens hjemmeside.

Ann Sofie Orth har siden januar 2022, været borgmester i kommunen på et konservativt mandat. Hun mener, at kommunerne – i højere grad end nu – skal gå sammen om opgaver i ældreplejen, der kan løses på tværs af kommunegrænsen. 

"Når det kommer til ældrepleje, er der helt særlige hensyn, der skal tages til den enkelte borger. Vi har at gøre med en meget bred og varieret gruppe, hvor plejeindsatsen skal tilpasses den enkelte borger. Det er en kæmpe opgave, men nødvendig. Et godt sted at starte, er, at vi kommuner går sammen, og lærer af hinanden. Meget mere end vi har gjort før," siger Ann Sofie Orth og fortsætter:

"Hvad kan vi i højere grad få gavn af at løfte sammen? Er der opgaver, som vi kan være flere kommuner om at løse, eller kan vi fælles undersøge vores behov? Jo dybere en forståelse vi har for de problematikker, som udgør det komplekse område, som ældreplejen udgør, jo større forudsætninger har vi for at afdække vores behov og være skarpe på at efterspørge den rette hjælp til at løse problemerne."

Teknologi virker ikke ens alle steder

Ann Sofie Orth fortæller som eksempel, at Rudersdal er i proces med at indkøbe nye bade- og hygiejnestole til plejecentrene. Stolene forventes at blive taget gradvist i brug senere på året.

Det lå ikke i kortene hvilke borgere, der kan få mest glæde af stolen, og hvordan plejepersonalet bedst tager den i brug. Processen indledes derfor også med en grundig analyse af målgruppen for stolene. Der bliver også lavet undersøgelser af de enkelte plejecentres fysiske indretning i forhold til at anvende stolene. 

"Vi ved, at ny teknologi ikke fungerer ens alle steder, så vi har kontaktet vores nabokommuner og lært af Lyngby-Tårbæk, Gentofte og Gladsaxe. De siger samstemmende, at en vellykket implementering kræver en grundig forberedelse og introduktion samt et dedikeret fokus på anvendelsen af den nye velfærdsteknologi," siger Ann Sofie Orth og tilføjer: 

"Vi besluttede os derfor for at ansætte en medarbejder, som blandt andet skal sikre, at plejecentrene får oplæring og instruktion i at anvende de nye stole. Medarbejderen skal samtidig hjælpe med at finde frem til målgruppen af borgere, som vil have mest glæde af badestolene.” 

Billede: Bjarne Hastrup er direktør i Ældre Sagen: "Brug af velfærdsteknologier bør altid ske med udgangspunkt i den enkelte persons ønsker og konkrete behov. Anvendelsen skal understøtte borgerens behov for tryghed, omsorg, værdighed, sikkerhed og sundhed, bevægelsesfrihed samt selvbestemmelse."

Teknologi skal tilpasses den ældres behov - ikke omvendt

Den nødvendige transformation af ældreplejen indebærer mere end blot økonomisk planlægning. Det kræver en dybere forståelse for de sociale, psykologiske og sundhedsmæssige behov, som fremtidens ældre vil have.

Det mener Bjarne Hastrup mangeårig direktør i Ældre Sagen: 

"Det er vigtigt, at vi tager fat i de langsigtede løsninger. Vi kan ikke nøjes med at lappe på problemerne – vi skal tage fat ved roden. Det handler om at skabe en ældrepleje, der er rustet til fremtidens udfordringer, og som bygger på værdighed og respekt for det enkelte menneske.” 

Ældre Sagen mener, at ældres forskelligheder og rettigheder har førsteprioritet, når teknologiske løsninger indføres. Det er teknologien, der skal tilpasse sig ældres individuelle behov for at forbedre livskvaliteten – og ikke omvendt. 

Værdighed og hensyn til den enkeltes behov

Ældre mennesker skal kunne vælge teknologi fra, som ikke giver mening for dem, ligesom teknologien ikke må erstatte nærvær og menneskelig kontakt og relationer. 

"Det er helt centralt, at teknologi ikke bliver en erstatning for socialpædagogiske indsatser og personalemæssige ressourcer, men i stedet bruges som supplement til pleje, behandling og omsorg. Samtidig bør det primære omdrejningspunkt for udviklingen af teknologi altid være at understøtte de ældres behov for tryghed, omsorg, værdighed, sikkerhed, bevægelsesfrihed og selvbestemmelse, " siger Bjarne Hastrup. 

Plejer er død - hvordan vækker vi fremtidens ældrepleje til live?

Velfærdsteknologi udvikler sig hele tiden. Det samme gør debatten om, hvordan vi skal bruge velfærdsteknologiske løsninger i omsorgen for ældre mennesker med behov for hjælp. Kom med når vi tager debatten på dette års Folkemøde på Bornholm.

Debatdeltagere:

  • Ann Sofie Orth, borgmester, Rudersdal Kommune
  • René Danielsson, social- og sundhedsudvalgsformand, Bornholms Regionskommune  
  • Bjarne Hastrup, direktør, Ældre Sagen
  • Ole Bech Lykkebo, programchef, Center for Offentlig-Privat Innovation 

Tidspunkt: Torsdag den 13. juni, kl. 14.00 - 14.45

Sted: Kommunernes Telt

Arrangeret af: Rudersdal Kommune og Center for Offentlig-Privat Innovation 

Tema: Sundhed, omsorg og forebyggelse

→ Find arrangementet på Folkemødets hjemmeside (folkemoedet.dk)

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Camilla Fosdam Claudinger
Innovationskonsulent, CO-PI

61 81 27 84 | [email protected]