INNOVER, SKALER, REALISER

Publiceret: 2023 | Forfatter: CO-PI – Center for Offentlig-Privat Innovation

De bliver kaldt forskellige ting, men vi kender dem. Klimakrisen. Miljøproblemer. Arbejdskraftsudfordringer. Mental mistrivsel.

Både den offentlige og den private sektor står over for massive samfundsudfordringer i de kommende år. Udfordringer, som er svære, eller måske endda umulige, at løse inden for eksisterende rammer. Hvis vi skal løse de vilde problemer, kræver det vilde løsninger – ofte skabt i offentlig-privat samarbejde.

I denne redegørelse for 2022 kan du se fem nedslag i de konkrete indsatser, CO-PI arbejder på.

Det kan du læse om:

  • CO-PI's første tre skaleringsprocesser.
  • Behov for ny finansieringstilgang.
  • Hjælp til innovative offentlige indkøb.
  • Innovation som middel til at håndtere vilde problemer.
  • Velfærdsaftalerne – innovation som middel til nye velfærdsløsninger.

Nedslagene giver ikke det fulde billede af alt, CO-PI gør. Men de giver et billede af bredden og vægten af indsatserne – og de udfordringer, indsatserne forsøger at imødegå. Det er udfordringerne og behovene, der er i fokus. Metoderne og indsatserne tjener som middel.

God læselyst.