ARENA

Publiceret: 2020 | Forfatter: Lotte Rømer Grove, Lene Krogh Jeppesen, Marie Munch-Andersen og Paul Sauer, alle COI

Den offentlige sektor ejes af borgerne. De vælger politikere til at lede arbejdet i kommuner og regioner og til at lovgive i Folketinget. Politikerne spiller derfor en helt afgørende rolle i offentlig innovation. 

Publikationen er særlig relevant for politikere og det embedsværk, som samarbejder om at lede og rammesætte offentlig innovation, og er en invitation til at udvide og udvikle den politiske opgave til gavn for samfundet. 

Det får du:

  • Ny viden om politikernes rolle og risikovillighed i innovationsarbejdet, samarbejdet mellem politikere og embedsværket samt samspillet mellem de tre sektorer
  • Konkrete råd og inspiration fra eksperter og politikere til, hvordan nogle af udfordringerne i det politisk ledede offentlige innovationsarbejde kan imødekommes og overkomme

Publikationen bygger på svar fra interviews, workshops og en spørgeskemaundersøgelse sendt til alle 2.500 kommunal- og regionspolitikere.

Bestil trykt version

Ønsker du den trykte version, kan du bestille den gratis ved at udfylde formularen herunder: