Samarbejde om innovation

Samarbejde om offentlig innovation medfører oftere højere medarbejdertilfredshed, borgerinddragelse og indfrielse af politiske mål. Det viser Innovationsbarometeret.

Offentlige arbejdspladser af alle slags over hele landet samarbejder med andre om at skabe nye løsninger.

Faktisk er det mere reglen end undtagelsen, at en innovation i den offentlige sektor er skabt i samarbejde med én – og ofte flere – samarbejdspartnere.

I Danmark er 69 procent af alle offentlige innovationer skabt i samarbejde med en eller flere andre aktører uden for den enkelte offentlige arbejdsplads, viser Innovationsbarometeret.

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet om arbejdspladsens seneste innovation. Procentandelen viser andelen af offentlige arbejdspladser, der til spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?” har valgt mindst én samarbejdspartner. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Der er stort potentiale i at samarbejde om innovation. Potentialet ligger i mødet mellem aktører med forskellige erfaringer, idéer og kompetencer.

Det kan forstyrre vanetænkningen og udvikle kreative ideer og nye løsninger. Innovationskraften i mødet bliver altså større end summen af de enkelte deltageres muligheder hver for sig.

Offentlig innovation sker ofte i eksternt samarbejde

Et samarbejde om offentlig innovation kan ske internt – med andre arbejdspladser inden for egen kommune, region eller ministerområde – eller med eksterne samarbejdspartnere.

Innovationsbarometeret viser, at eksternt samarbejde om offentlig innovation er særdeles udbredt:

Næsten halvdelen (48 procent) af alle innovationer i den offentlige sektor sker i eksternt samarbejde med én eller flere aktører uden for den offentlige arbejdsplads. Cirka en femtedel af de offentlige innovationer (21 procent) sker i rent internt samarbejde.

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet internt, eksternt eller både internt og eksternt om arbejdspladsens seneste innovation. Procentandelene for internt og for eksternt samarbejde medregner ikke de arbejdspladser, der har samarbejdet både internt og eksternt. Internt samarbejde dækker over arbejdspladser, der har samarbejdet med andre arbejdspladser inden for egen kommune, region eller ministerområde, mens eksternt samarbejde dækker over de arbejdspladser, der har samarbejdet men mindst én ekstern samarbejdspartner, fx offentlige arbejdspladser uden for egen kommune/region/ministerområde, borgere eller private virksomheder. Figuren bygger på spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Andelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser de arbejdspladser, der hverken har samarbejdet internt eller eksternt om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

De fleste innovationer udført i samarbejde mellem arbejdspladser inden for samme kommune, region eller ministerområde har, som figuren ovenfor viser, også en eller flere eksterne deltagere.

Det sammensatte billede af mange forskellige eksterne deltagere kan afspejle, at også de interne samarbejdsrelationer kan være etableret ud fra et fokus på at skabe eksterne effekter. Derfor kan eksterne aktører være oplagte deltagere i samarbejdet. Det interne samarbejde står altså ikke i modsætning til det eksterne.

Samarbejde med mange forskellige aktører

Mange forskellige samarbejdspartnere kan optræde i arbejdet med offentlige innovationer. 

Samarbejdspartnerne i offentlige innovationer kan være private virksomheder, andre offentlige arbejdspladser, vidensinstitutioner, borgere, frivillige foreninger, fonde eller udlandet.

Mest udbredt er samarbejde internt i egen organisation (44 procent), med eksterne offentlige arbejdspladser (20 procent), med private virksomheder (16 procent) og med borgere (14 procent).

Figuren viser hvilke samarbejdspartnere offentlige arbejdspladser har samarbejdet med om arbejdspladsens seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation inden for en toårig periode. Andelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de 27 procent, der ikke samarbejdet om den seneste innovation eller de 4 procent, der har svaret ”ved ikke” til spørgsmålet. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.352.

Samarbejde om innovation er forbundet med større sandsynlighed for at opnå øget medarbejdertilfredshed, borgerinddragelse og indfrielse af politiske mål sammenlignet me de innovationer, som er udført uden nogen form for samarbejde uden for arbejdspladsen, viser Innovationsbarometeret.

Læs mere om samarbejde om innovation:

NYT SAMMEN BEDRE

En håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor.

Læs mere og download